መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 11

1እምነት ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ኸም ዘሎ ዘረድእ እዩ። 2ነቶም ቀዳሞት ሰባትውን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም። 3ኲሉ ዓለማት ብቓል እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝርአ ድማ ካብ ዘይርአ ኸም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎ። 4ኣቤል ካብ መሥዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መሥዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ብእምነት ኣቕረበ። እግዚኣብሔር ንመሥዋዕቱ ብጽቡቕ ስለ ዝተቐበሎ ኸዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ መስከረሉ። ሞይቱ እንተሎ ኸዓ ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። 5ሄኖክ ምእንቲ ኸይመውት ብእምነት ንላዕሊ ተወሰደ፤ እግዚኣብሔር ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ኸዓ ኣይተረኽበን። ቅድሚ ምውሳዱ ብእኡ ኸም ዝተሓጐሰ እግዚኣብሔር መስኪሩሉ እዩሞ። 6ብዘይ እምነት ግና ንእግዚኣብሔር ምሕጓስ ኣይከኣልን እዩ፤ እቲ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ኲሉ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ኸዓ ዓስቢ ኸም ዝህቦም ክኣምን ይግብኦ። 7ኖኅውን ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተርአየ ነገራት እግዚኣብሔር ምስ ገለጸሉ ብፍርኃት እግዚኣብሔር ስድራኡ ዝድኅኑላ መርከብ ብእምነት ሠርሐ። በዙይ ከዓ ንዓለም ኰነና፤ ነታ ብእምነት እትርከብ ጽድቂ ኸዓ ወረሳ። 8ኣብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ፤ ናበይ ከም ዝኸይድ እንተይፈለጠውን ናብቲ ርስቲ ኽቕበለሉ ዝነበሮ ሃገር ከደ። 9- 10ነታ እግዚኣብሔር ዝሓናጺኣን ዝሠራሒኣን መሠረት ዘለዋ ኸተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ጓና ኾይኑ ተቐመጠ፤ ምስቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ዝኾኑ ይስሓቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ። 11ሣራውን ጊዜኣ እኳ ኃሊፉ እንተ ነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነቶ ኽትጠንስ ብእምነት ኃይሊ ረኸበት። 12ስለዙይውን ካብ ሓደ ኸም ምዉት ተቖጺሩ ዝነበረ አብርሃም ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙኃትን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑጻ ኽቝጸሩ ዘይከኣሉ ተወልዱ። 13እዚኣቶም ኲላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። ነታ እግዚኣብሔር ዘተስፈዎምውን ኣይረኸብዋን፤ ግና ብርኁቕ ርእዮም ተሳለምዋ፤ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም ቅቡል ገይሮምዎውን ኃለፉ። 14እዞም ከምዙይ ዝብሉ ሰባት ንኣኣቶም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ኸም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ። 15ነታ ኃዲጎምዋ ዝወፁ ሃገር የሓስቡ ነይሮም እንተ ዝኾኑስ ክምለሱ ምኸኣሉ ነይሮም። 16ሕዚ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ። እግዚኣብሔር ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተብሂሉ ኽጽዋዕ ኣየኅፍሮን እዩ። 17- 18ኣብርሃም ምስ ተፈተነ ንይስሓቅ ብእምነት ክሥውዖ ኣቕረቦ። ተስፋ ተቐቢሉ እንተ ነበረ እኳ ከምኡውን  ብይስሓቅ ዘርኢ ኽጽወዐልካ እዩ  ተብሂሉ እንተ ነበረ ነቲ ሓደ ወዱ ወፈዮ። 19ኣብርሃም እግዚኣብሔር ካብ ምዉታን ከተሥኦ ኸም ዝኽእል ብምእማኑ ካብ ሞት ከም ዝተሥአ ኾይኑ ንይስሓቅ መሊሱ ረኸቦ። 20ይስሓቅ ንያዕቆብን ንኤሳውን ብዛዕባ እቲ ንቕድሚት ክመጽእ ዘለዎ ፈሊጡ ብእምነት ባረኾም። 21ያዕቆብ ጊዜ ሞቱ ምስ ቀረበ ብእምነት ንደቂ ዮሴፍ ንነፍስ ወከፎም ባረኾም፤ ኣብ ጫፍ በትሩ ተመርኲሱ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ሰገደ። 22ዮሴፍ ኣብ ኣጋ ሞቱ ደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ኸም ዝወፁ ብእምነት ኣዘከረ፤ ብዛዕባ ኣዕፅምቱውን ትእዛዝ ሃበ። 23ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ሕፃን ምዃኑ ርእዮም ኣዋጅ እቲ ንጉሥ እንተይፈርኁ ብእምነት ንሠለስተ ወርኂ ሓብእዎ። 24ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ። 25ብኃጢኣት ካብ ዝርከብ ጊዜያዊ ደስታ ምስ ሕዝቢ እግዚኣብሔር መከራ ኽቕበልውን መረጸ። 26ናብቲ ዓስቢ ኣማዕድዩ ስለ ዝጠመተ ካብ ሃብቲ ግብጽስ ምእንቲ ክርስቶስ ውርደት ምቕባል ብዙኅ ሃብቲ ገይሩ ቖጸሮ። 27ነቲ ዘይርአ ስለ ዝረኣየ ጸንዐ፤ ንቝጥዓ ንጉሥ እንተይፈርኀ ድማ ብእምነት ንግብጺ ኃደጋ። 28እቲ በዅሪ ዝቐዝፍ ዝነበረ መልኣኽሞት ምእንቲ ኸይቐርቦም ብእምነት ሥርዓት ፋሲካን ምንጻግ ደምን ገበረ። 29ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ኸም ንቑጽ ምድሪ ብእምነት ተሳገርዋ፤ ግብጻውያን ግና ኸምኡ ኽገብሩ ምስ ፈተኑ ተውሒጦም ተረፉ። 30ቅጽሪ ኢያሪኮ ሸውዓተ መዓልቲ ምስ ዞርዎ ብእምነት ፈረሰ። 31ረኣብ እታ ኣመንዝራ ብእምነት ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ ዝተቐበለቶም ምስቶም ዘይእዙዛት ኣይጠፍአትን። 32እንታይ እሞ ኽብለኩም እየ? ብዛዕባ እኒ ጌዴዎን እኒ ባርቅ እኒ ሶምሶን እኒ ዮፍታሔ እኒ ዳዊት እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከይትርኸልኩም ጊዜ የብለይን። 33ንሳቶም ብእምነት ንመንግሥታት ሠዓሩ፤ ብቕንዕና መርሑ፤ እግዚኣብሔር ዘተስፈዎም ረኸቡ፤ ኣፍ ኣናብስ ዓፀዉ፤ 34ኃይሊ ሓዊ ኣጥፍኡ፤ ካብ ስሕለት ሰይፊ ደኃኑ፤ ኣብ ድኻም በርትዑ፤ ኣብ ውግእ ኃየሉ፤ ሠራዊት ጸላእቲ ሠዓሩ፤ 35ኣንስቲ ምዉታተን ካብ ሞት ተሢኦምለን ተቐበላኦም፤ ካልኦት ግና ዝበለጸ ትንሣኤ ምእንቲ ኽረኽቡ ምሕረት ኣይንደልን ኢሎም ተሳቕዮም ሞቱ። 36ገሊኣቶም ድማ ብላግጽን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዙይውን ብመቝሕን ብማእሰርትን ተሳቐዩ። 37ብእምኒ ተቐጥቂጦም ተቐትሉ፤ ብመጋዝ ተመገዙ፤ ተሰይፎም ሞቱ፤ ኣጐዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ፤ ሰኣኑ፤ ጸበቦም፤ መከራ ተቐበሉ። 38ዓለም ንኣኣቶም ዘይትበቕዕ ስለ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጐዳጕድ ምድርን ኰለል በሉ። 39- 40እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዝሐሸ ስለ ዝወሰነ ብዘይዘኣና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸይበጽሑ እዚኣቶም ኲላቶም ብእምነት ዝተመስከረሎም እኳ እንተኾኑ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\