መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 12

1ምእንትዙይ ንሕናውን ክንድዙይ ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ኸቢቦምና ስለ ዘለዉ ንዅሉ እቲ ዝኸብደናን ዝጠብቀናን ኃጢኣት ኣርኂቕና በቲ ኣብ ቅድሜና ተዳልዩልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግሥቲ ጸኒዕና ንጕየ። 2ንዅሉ ውርደት ንዒቑ ምእንቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሠ ኣብ የማን ዙፋን እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ናብ ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት። 3ምእንቲ ኸይትደኽሙን ተስፋ ኸይትቖርጹን ነቲ ብኃጥኣን ክንድዙይ ዝኣክል መከራ ዝተዓገሠ ንእኡ ዘክርዎ። 4ምስ ኃጢኣት ክትቃለሱ እንተለኹም ገና ኽሳዕ ምፍሳስ ደምኩም እትበጽሑ ኣይቲወምኩምን። 5እቲ ኸም ውሉድ ገይሩ ከምዙይ ኢሉ ዝምዕደኩም ቃል ረሲዕኹምዎ ዲኹም?  ወደይ ተግሳጽ ጐይታ ኣይተቃልል፤ እንተ ቐጽዐካውን ተስፋ ኣይትቑረጽ፤ 6እግዚኣብሔር ነቲ ዝፈትዎ እዩ ዝግስጽሞ ነቲ ኸም ወዱ ንዝተቐበሎውን ይቐጽዖ።  7እግዚኣብሔር ከም ውሉዱ ይርእየኩም እዩሞ እንተ ቐጽዐኩም ተዓገሡ ኣቦኡ ዘይቐጽዖ ውሉድከ መን እዩ? 8ከምቶም ኲሎም ውሉድ መቕጻዕቲ እንተዘይተቐቢልኩም ግና ድቓሉ ደኣ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። 9ኣብ ልዕሊዙይ ብሥጋ ዝወለዱና ኣቦታት ዝቐጽዑና ካብ ኮኑ ንሕናውን እነኽብሮም ካብ ኮንና ብሕይወት ምእንቲ ኽንነብር ነቲ መንፈሳዊ ኣቦና ደኣ ኸመይ ኣብሊጽና ኽንእዘዞ ዘይግብአና 10ሥጋውያን ኣቦታትና ንቑሩብ ጊዜ ከምቲ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ዝገመትዎ ገይሮም ይቐጽዑና፤ እግዚኣብሔር ግና ናይ ቅድስናኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ ንጥቕምና ይቐጽዐና። 11ኲሉ ቕጽዓት ንጊዜኡ የኅዝን እምበር ኣየሐጕስን እዩ፤ ብትዕግሥቲ ንዝተቐበልዎ ግና ንሓዋሩ ሰላም ዝመልኦ ናይ ጽድቂ ፍረ እዩ ዘፍርየሎም። 12ስለዙይ ዝደንዘዙ ኣእዳውኩምን ዝደኸሙ ኣብራኽኩምን ኣጽንዑ። 13 ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ዝገደደ ምእንቲ ኸይዘናበልስ ነእጋርኩም ቅኑዕ መንገዲ ግበሩ።  14ምስ ኲሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ፤ ብዘይ ቅድስና ሓደኳ ንእግዚኣብሔር ዝርእዮ የለን እሞ ቅዱሳን ክትኮኑ ፀዓሩ። 15ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር ሓደኳ ኸይወፅእ ከምኡውን መሪር ሡር በቝሉ ኸየጨንቐኩም ንብዙኃት ከዓ ኸየርክስ ተጠንቀቑ። 16ሓደኳ ዘማዊ ዝኾነ ወይ ከምቲ ንሓንቲ ጊዜ ኽበልዕ ኢሉ ብዅርናኡ ዝሸጠ ኤሳው መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቑ። 17ኤሳው ጸኒሑ ነታ በረኸት ክወርስ እኳ እንተደለያ ኣይተውሃቦን፤ ብንብዓትውን እንተ ደለያ ንንስሓ ዝኸውን ጊዜ ከም ዘይረኸበ ትፈልጡ ኢኹም። 18- 19ንስኻትኩም ኣብቲ ሃልሃል ብዝብል ሓዊ ጣቓ ጸልማት ንፋስ ኣውሎ ብድምፂ መለኸትን ቃል ዝስመዐሉ ድምፅን ዝተኸበበ ብኢድ ክድህሰስ ናብ ዝኽእል እምባ ሲና ኣይኮንኩምን በጺሕኩም ዘለኹም። 20 እንስሳ እኳ ነቲ እምባ እንተ ነኽአ ብእምኒ ተቐጥቒጡ ይሙት  ዝብል ትእዛዝ ክፆርዎ ኣይከኣሉንሞ ወሲኹ ኸይዛረቦም ለመንዎ። 21እቲ ትርኢት ክሳዕ ኽንድዙይ ዘፍርኅ ስለ ዝነበረ ድማ ሙሴ  እፈርኅን እርዕድን ኣለኹ  በለ። 22ንስኻትኩም ግና ናብ እምባ ጽዮንን ናብታ ኸተማ ሕያው እግዚኣብሔር ዝኾነት ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ብሓጐስ ዝተኣከቡ ኣእላፋት ዝኾኑ መላእኽትን 23ናብታ በቶም ኣብ ሰማያት ስሞም ዝተጽሓፈ በዅሪ ዝኾኑ ዝቖመት ቤተ ክርስቲያንን ናብቲ ንዅሉ ዝፈርድ እግዚኣብሔርን ናብ ነፍሳት እቶም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃንን በጺሕኹም ኢኹም። 24ናብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእኸላይ መተዓረቂ ዝኾነ ኢየሱስን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ብዝበለጸ ዝዛረብ ምንዛኅ ደምን ኢኹም በጺሕኹም ዘለኹም። 25እምበኣር ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ምስማዕ ኸይትኣብይዎ ተጠንቀቑ፤ እቶም ካብ ምድሪ ዝተዛረቦም ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ካብ ፍርዲ ኻብ ዘየምለጡ ንሕና ግዳ ነቲ ኻብ ሰማይ ዝዛረበና ምስማዕ እንተኣበና ከመይ ኢልና ኽነምልጥ ንኽእል? 26ሽዑ ድምፁ ንምድሪ ኣናወጻ፤ ሕዚ ግና  ንምድሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰማይውን ሓንሳእ ደጊመ ኸናውጾ እየ  ኢሉ ቓል ኣትዩ እዩ። 27 ሓንሳእ ደጊመ  ዝብል ቃል ከዓ እቲ ዝናወጽ ፍጡር ኲሉ ኸም ዝኃልፍ እቲ ዘይናወጽ ከዓ ጸኒዑ ኸም ዝነብር ከመልክት ኢሉ እዩ። 28እምበኣር ዘይትናወጽ መንግሥቲ እንቕበል ካብ ኮንና መመስገንቲ ንኹን፤ ነቲ ንእኡ ባህ ዘብሎ ኣምልኾ ድማ ብፍርኃትን ኣኽብሮትን ነቕርበሉ። 29ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\