መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 13

1ኲልሻዕ ብኅውነታዊ ፍቅሪ ንበሩ። 2ኣጋይሽ ምቕባል ኣይትረስዑ፤ ገሊኣቶም እንተይፈለጡ ንመላእኽቲ ኸም ኣጋይሽ ዝተቐበሉ ኣለዉሞ። 3ንእሱራት ምስኣቶም ከም ዝተኣሰርኩም ኴንኩም መከራ ንዝተቐበሉውን ከምኣቶም መከራ ኸም እትቕበሉ ዘለኹም ኴንኩም ዘክርዎም። 4መውስቦ ኣብ ኲሉ ኽቡር ይኹን፤ እቲ ዓራት ኣሚን ከዓ ኣይርከስ። ንኣመንዝራታትን ንዘመውትን ግና እግዚኣብሔር ክፈርዶም እዩሞ። 5እግዚኣብሔር ባዕሉ  ኣይኃድገካን ሸለልውን ከቶ ኣይብለካን እየ  ኢሉ እዩ እሞ ናብራኹም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን፤ በቲ ዘለኩምውን የኣኽለኒ ምባል ተምሃሩ። 6ስለዙይ ብትብዓት  እግዚኣብሔር ረዳእየይ እዩ እሞ ኣይፈርኅን፤ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ  ንበል። 7ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝመሃሩኹም፤ መራሕቲ ዘክርዎም፤ ናይ ኣካይዳኦም ፍረ ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። 8ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ፤ ኣይልወጥን። 9ብዙኅ ብዝዓይነቱ ብዘይተለመደ ሓድሽ ትምህርቲ ኣይትታለሉ፤ ነቶም ብእኡ ዝመላለሱ ሓንቲ ዘይጠቕሞም ናይ መብልዕ ሥርዓት ዘይኮነስ ልብኹም ብጸጋ እንተጸንዐ ሠናይ እዩሞ። 10እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ኻብኡ ኽበልዑ ዘይግብኦም ንኣና መሠውዒ ኣለና። 11እቲ ሊቀ ካህናት ነቲ ምእንቲ ኃጢኣት ዝውፈ ናይ እንስሳታት ደም ኂዙ ናብ ቅድስተ ቕዱሳን የኣቱ። እቲ ሥጋ ግና ካብ ሠፈር ወፃኢ ይቃጸል ነበረ። 12ኢየሱስውን ንሕዝቢ ብደሙ ምእንቲ ኽቕድስ ኣብ ወፃኢ እታ ከተማ መከራ ተቐበለ። 13እምበኣር ንሕናውን ንሱ ዝተቐበሎ ውርደት ፆይርና ናብ ወፃኢ ሠፈር ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንኺድ። 14ነታ እትመጽእ ደኣ ንጽበ ኣለና እምበር ኣብዙይ ባሪት ከተማ የብልናንሞ። 15እምበኣርከስ ኲሉ ጊዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መሥዋዕቲ ምስጋና ነቕርብ። እዙይ ከዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና እዩ። 16ሠናይ ምግባርን ዘለኩም ንኻልኦት ምክፋልን ኣይትረስዑ፤ ከምዙይ ዝበለ መሥዋዕቲ ንእግዚኣብሔር የሕጕሶ እዩሞ። 17ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን። ንሳቶም ከምቲ መልሲ ዘቕርቡ ነቒሖም ምእንቲ ነፍስኹም ይተግሁ እዮም እሞ። ስለዙይ ነዙይ ብጓሂ እንተ ገበርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ተሓጕሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ። 18ቕኑዕ ሕሊና ኸም ዘለና ርግጸኛታት ኢና፤ ኣብ ኲሉ ጽቡቕ ንምግባርውን ድልየት ኣለናሞ ጸልዩልና። 19ብዝበለጸ እኳ ናባኻትኩም ቀልጢፈ ምእንቲ ኽምለስ ክትጽልዩ እልምነኩም ኣለኹ። 20እቲ ሰላም ዝህብ እግዚኣብሔር ብደም እቲ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ገይሩ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትሣእ ዓብዪ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ 21ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እናገበረ ብዅሉ ሠናይ ግብሪ ፍቓዱ ኽትፍጽሙ የብቅዕኹም። ንእኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። 22ኣቱም ኣኅዋተይ ነዝ ኣሕጽር ኣቢለ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ቃል ምዕዳን ብትዕግሥቲ ኽትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ። 23ጢሞቴዎስ ኃውና ኸም ዝተፈትሐ ፍለጡ፤ ንሱ ቐልጢፉ ናባይ እንተ መጺኡ ብሓደ ዄንና ኽንሪአኩም ኢና። 24ንዅሎም መራሕትኹምን ንዅሎም ኣመንትን ሰላም በልዎም። እቶም ካብ ኢጣልያ ዝመጹ አመንቲ ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 25ጸጋ ምስ ኲልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\