መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 2

1ስለዙይ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ የመና ኽነቕልብ ይግብአና እዩ። 2እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረ ቓል ክትእዘዞ ዝግባእ ሓቂ ኻብ ኮነ ኲሉ ዝብድልን ዘይእዘዝንውን ፍርዱ ዝቕበል ካብ ኮነ 3ንሕና ግዳ ንኽንድዙይ ዝኣክል ዓብዪ ድኅነት ሸለል ክንብል እንተለና ኸመይ ጌርና ኽነምልጥ ንኽእል? እዙይ እቲ ብመጀመርታ ብጐይታ ዝተነግረ ድኅነት በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ። 4እግዚኣብሔር ከዓ ብምልክትን ብዘደንቕ ነገራትን በብዓይነቱ ብዝኾነ ተኣምራትን በቲ ኸም ፍቓዱ ዝዕድሎ መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ምስክርነቶም ኣጽኒዑ እዩ። 5ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘለና እትመጽእ ዓለምስ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኣን። 6እኳ ደኣ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ  ንስኻ እትሓስቦ ሰብ እንታይ እዩ? ወይ ንስኻ እትኃልየሉስ ሰብ እንታይ እዩ? 7ካብ መላእኽቲ ንቑሩብ ጊዜ ኣንኣስካዮ፤ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእኻሉ፤ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣእዳውካ ኸዓ ሸምካዮ፤ 8ንዅሉውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእኻሉ  ኢሉ መስኪሩ ኣሎ። ንዅሉ ኸግዝአሉ እንተሎ ንእኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይኃደገን። ሕዚ ግና ዅሉ ኸም ዝተገዝአሉ ኣይንርእን ዘለና። 9ነቲ ኻብ መላእኽቲ ንቑሩብ ጊዜ ኣንኣስካዮ ተብሂሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ሞቱ ሕዚ ኣኽሊል ክብርን ምስጋናን ደፊኡ ንሪኦ ኣለና። እዙይ ከዓ ንሱ ብጸጋ እግዚኣብሔር ምእንቲ ዅሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። 10እቲ ዅሉ ምእንትኡ ዅሉውን ብእኡ ዝተፈጥረ ንብዙኃት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኸእትዎም ነቲ ናይ ድኅነቶም መራሒ ብመከራ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ። 11- 12እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ካብ ሓደ ዝተረኽቡ እዮምሞ። በዝ ምኽንያት እዙይ ከዓ  ስምካ ነኅዋተይ ክነግሮም እየ፤ ኣብ ማእኸል ማኅበርውን ምስጋናኻ ኽዝምር እየ  ስለ ዝብል  ኣኅዋተይ  ክብሎም ኣይኃፍርን እዩ። 13መሊሱ ከዓ  ኣነ ኣብኡ ኽእመን እየ።  መሊሱውን  ኣነን እቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ውሉድን እኔና  ይብል። 14እቶም ውሉድ ሥጋን ደምን ዝለበሱ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኢየሱስውን ከምኣቶም ሰብ ኮነ እዙይ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ሥልጣን ንዘለዎ ዲያብሎስ ምእንቲ ኽስዕሮ እዩ። 15ነቶም ብናይ ሞት ፍርኃት ምሉእ ዕድሚኦም ባራዩ ኾይኖም ንዝነበሩ ኸዓ ሓራ ምእንቲ ኸውፅእ ኢሉ እዩ። 16ንዘርኢ ኣብርሃም እምበር ንመላእኽቲ ኸድኅን ኣይመጸንሞ። 17ስለዙይውን ርህሩህን እሙንን ንእግዚኣብሔር ዘገልግል ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ንኃጢኣት ሕዝቢውን ሥርየት ምእንቲ ኸውህብ ነቶም ኣኅዋቱ ብዅሉ ኽመስሎም ተገብኦ። 18ንሱ ባዕሉ ኽፍተን እንተሎ ተሳቕዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ኽረድኦም ይከኣሎ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\