መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 3

1እምበኣር ኣቱም ኣብ ሰማያዊ ጽውዓ ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ቅዱሳን ኣኅዋትና ናይ እምነትና ሓዋርያን ሊቀ ካህናትን ንዝኾነ ኢየሱስ ሕሰብዎ። 2ከምቲ ሙሴ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እሙን ዝነበረ ኢየሱስውን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝሸሞ እግዚኣብሔር እሙን ነበረ። 3ካብቲ ገዛ ነቲ ገዛ ዝሠርሐ ዝበለጸ ኽብሪ ኸምዘለዎ ከምኡ ኸዓ ካብ ሙሴ ኢየሱስ ዝበለጸ ኽብሪ ኣለዎ። 4ነፍስ ወከፍ ገዛ ዝሠርሖ ሰብ ኣለዎ፤ እቲ ንዅሉ ዝሠርሕ ግና እግዚኣብሔር እዩ። 5ብዛዕባ እቲ ንሓዋሩ ክኸውን ንዘለዎ ነገራት ምስክር ምእንቲ ክኸውን ሙሴ ኣብ ኲላ ቤተ እግዚኣብሔር እሙን ኣገልጋሊ ነበረ። 6ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤተ እግዚኣብሔር እሙን እዩ፤ ነቲ ትብዓትናን እንምክሐሉ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተኂዝና ድማ ቤተ እግዚኣብሔር ንሕና ኢና። 7ምእንትዙይ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ  ሎሚ ድምፁ እንተ ሰሚዕኹም 8ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ንእግዚኣብሔር ክትፈታተንዎ እንተለኹም ምእዛዝ ዝኣበኹምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ። 9ኣብኡ ኣቦታትኩም ተሃላለኹንን ተፈታተኑንን፤ ነርብዓ ዓመት ከዓ ግብረይ ረአዩ። 10ስለዙይ ነዝ ትውልዲ እዙይ ተቖጣዕኽዎ፤ ኲልሻዕ ብልቦም ይስሕቱ፤ ንመንገደይውን ኣይፈለጥዎን› በልኩ። 11ብቝጠዐይ ድማ ናብቲ ኣነ ዘዳለኹሎም ዕረፍቲ ኸቶ ኣይኣትዉን እዮም› ኢለ መሓልኩ።  12ኣኅዋተይ ካባኻትኩም ካብቲ ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ክፉእን ዘይኣምን ልብን ዘለዎ ሓደኳ ኸይህሉ ተጠንቀቑ። 13እኳ ደኣ  ሎሚ  ተብሂሉ ዝጽዋዕ መዓልቲ ኽሳዕ ዘሎ ብናይ ኃጢኣት ምትዕሽሻው ናይ ሓደ ሰብ ልቢ እኳ ምእንቲ ኸይተርር በብመዓልቱ ንስንሳትኩም ተመዓዓዱ። 14ነታ መጀመርታ እምነትና ኽሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተ ኂዝናያ መዋርስቲ ክርስቶስ ንኸውን። 15እዙይ ከዓ ኸምቲ፦  ሎሚ ድምፁ እንተ ሰሚዕኹም ከምቲ ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ዝኣበኹምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ  ዝበሎ እዩ። 16እቶም ሰሚዖም ምእዛዝ ዝኣበይዎኸ እንመን እዮም? ኲላቶም እቶም ሙሴ ካብ ግብጺ መሪሑ ዘውፅኦምዶ ኣይኮኑን? 17ነርብዓ ዓመት ዝተቖጥዖምከ እንመን እዮም? ነቶም ኃጢኣት ዝገበሩ እሞ ሬሳኦም ኣብ ምድረ በዳ ዝወደቐዶ ኣይኮኑን? 18 ናብቲ ዘዳለኹሎም ዕረፍቲ ኣይኣትዉን እዮም  ኢሉ ዝመሓለሎምከ እንመን ድዮም? ነቶም ዘይተኣዘዝዎዶ ኣይኮነን? 19ብሰንኪ ዘይምእማኖም ክኣትዉ ኸም ዘይከኣሉውን ንርኢ ኣለና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\