መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 6

1እምበኣር ብዛዕባ ክርስቶስ እቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ኃዲግና ዕሙቕ ናብ ዝበለ ትምህርቲ ንኅለፍ። ብዛዕባ ኻብቲ ናብ ሞት ዘብጽሕ ግብሪ ብንስሓ ምምላስ ብዛዕባ ብእግዚኣብሔር ምእማን 2ብዛዕባ ጥምቀት ብዛዕባ ኢድ ኣንቢርካ ምጽላይ ብዛዕባ ትንሣኤ ምውታን ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ዝምልከት መሊስና መሠረት ክንምሥርት ኣየድልን። 3እግዚኣብሔር እንተፈቒዱስ እዙይ ክንገብር ኢና። 4እቶም ሓደ ጊዜ ብርሃን ዝበርሀሎም ሰማያዊ ውህብቶ ዝጠዓሙ ተሳተፍቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ 5ነቲ ሠናይ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔርን ኃይሊ ናይታ እትመጽእ ዓለምን ዝጠዓሙ 6ዝኣመንዎ እንተኽሒዶም ንወዲ እግዚኣብሔር ብፍቓዶም መሊሶም ስለ ዝሰቕልዎን ብገሃድ ስለ ዘላግጽሉን ብንስሓ ኽምለሱ ኣይከኣልን እዩ። 7እታ ብዙኅ ጊዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናም ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ትረክብ። 8እሾዅን ዳንዴርን እንተብቈለት ግና ንመርገም ዝቐረበት ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ፤ መወዳእታኣ ኸዓ ብሓዊ ምንዳድ እዩ። 9ኣቱም ፍቑራተይ ከምዙይ ኢልና እንተተዛረብና እኳ ብዛዕባኻትኩምስ ዘጠራጥር የብልናን። ነቲ ሠናይን ናብ ድኅነት ዘብጽሐኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም። 10እግዚኣብሔር ቅኑዕ ፈራዲ ስለዝኾነ ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ብስሙ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ሥራሕኹም ዝርስዕ ኣይኮነን። 11ነፍስ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ኽፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ኸምዙይ ዝዓይነቱ ትግሃት ክተርእዩ ንደሊ ኣለና። 12ነቶም ብእምነትን ብትዕግሥትን ነታ ተስፋ ዝወርሱ ምእንቲ ኽትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። 13- 14እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተስፋ ኽህቦ እንተሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ኻልእ ስለ ዘየለ  ብሓቂ ኽባርኸካን ከብዝኀካን እየ  ኢሉ ብርእሱ መሓለሉ። 15ኣብርሃም ድማ ብትዕግሥቲ ተጸብዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። 16ሰባት ካብኣቶም ብዝዓቢ ይምሕሉ፤ እቲ ማሕላ ኸዓ ነቲ ዝተብሃለ የጽንዖ፤ ንዅሉ ክርክር ከዓ ይውድኦ። 17ስለዙይውን እግዚኣብሔር እቲ ምኽሩ ኸም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብገሃድ ከርእዮም ምስ ደለየ ብማሕላ ኣረጋገጸሎም። 18እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፋኡን ማሕላኡን እግዚኣብሔር ከዓ ብኣኣተን ክሕሱ ዘይከኣሎ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቝብና ዘለና ጥንኩር ምጽንናዕ ኽንረክብ ኢና። 19እዛ ተስፋ እዚኣ ድልድልትን ጽንዕትን ዝኾነት ናይ ሕይወትና መልህቅ እያ። ብመጋረጃ ኃሊፋ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕውን እያ። 20ኢየሱስ ድማ ከም መዓርግ መልከጸዴቅ ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምእንታና ቅድሜና ናብኣ ኣትዩ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\