መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 8

1እምበኣር እቲ ኽንብሎ ዝደለና ቁም ነገር እዙይ እዩ፦ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ልዑል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ሊቀ ካህናት ኣለና። 2ንሱ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝተኸላ መቕደስን ድንኳን ሓቅን እዩ ዘገልግል። 3ሊቀ ካህናት ዝኾነ ዅሉ መባእን መሥዋዕትን ከቕርብ እዩ ዝሽየም፤ ስለዙይ እዝ ካህን እዙይውን ዘቕርቦ ኽህልዎ ግድን እዩ። 4እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውንስ ከምቲ ሕጊ ዝእዝዞ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ካህናት ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ። 5እዚኣቶም ንምስልን ጽላሎትን ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መቕደስ ዘገልግሉ እዮም። ስለዙይ ከዓ እዩ ንሙሴ ድንኳን ክገብር እንተሎ  ኲሉ ኸምታ ኣብ እምባ ዝረአኻያ ምስሊ ጌርካ ተጠንቂቕካ ሥራሕ  ዝበሎ። 6ሕዚ ግና እታ ኢየሱስ ማእኸላይ ይኑ ዘገልግለላ ኺዳን ካብታ ኣረጊት ዝበለጸትን ኣብ ዝበለጸ ተስፋ ዝተመሥረተትን ስለ ዝኾነት እቲ ንእኡ ዝተውሃቦ ኣገልግሎት ካብቲ ናታቶም ዝበለጸ እዩ። 7እታ ቐዳመይቲ ኺዳን ነቐፋ እንተ ዘይርከባስ እታ ኻልአይቲ ኣይመድለየትን ነይራ። 8እግዚኣብሔር ነቶም ሕዝቢ ነቐፋ ስለ ዝረኸበሎም ከምዙይ በለ፦  እንሆ ምስ ሕዝቢ እስራኤልን ምስ ሕዝቢ ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልትታት ክመጻ እየን፤ ይብል እግዚኣብሔር። 9ከምታ ብኢዶም ኂዘ ካብ ምድሪ ግብጺ ኸውፅኦም እንተለኹ ምሰቦታቶም ዝኣተኽዎ ኺዳን ኣይኮነን፤ ንሳቶም ብኺዳነይ ኣይጸንዑን እሞ ኣነውን ሸለል በልክዎም፤ ይብል እግዚኣብሔር። ሐ 10እንሆ ድኅሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ እስራኤል ዝኣትዎ ኺዳን እዙይ እዩ፦ ንሕግታተይ ኣብ ኣእምሮኦም ከእትዎ ኣብ ልቦምውን ክጽሕፎ እየ፤ ኣነ ኣምላኾም ክኾኖም እየ፤ ንሳቶምውን ሕዝበይ ክኾኑኒ እዮም፤ ይብል እግዚኣብሐሔር። 11ካብ አናእሽቶም ክሳዕ ዓበይቶም ስለ ዝፈልጡኒ ንእግዚኣብሐሔር ፍለጦ› ኢሉ ሓደ ንብጻዩ ኃው ንኃዉ ኣይምህሮን፤ 12ንበደሎም ክምሕር እየ፤ ንኃጢኣቶምውን ድኅርዙይ ኣይዝክሮን እየሞ።  ሐ 13ነዝ ኺዳን እዙይ  ሓድሽ  ኢሉ ምጽውዑ ነቲ ቐዳማይ ብሉይ ገበሮ። እቲ ዝበለየን ዝኣረገን ከዓ ክጠፍእ ቀሪቡ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\