መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 9

1ነታ ቐዳመይቲ ኺዳንውን ናይ ኣገልግሎት ሥነ ሥርዓትን ምድራዊ መቕደስን ነበራ። 2ድንኳንውን ተተኺሉ ነበረ፤ እታ  ቕድስቲ  ተብሂላ እትጽዋዕ ቅድም እትርከብ ክፍሊ ድማ ቀዋሚ ቐንዲልን ጠረጴዛን ኅብስተ ቝርባንን ነበራ። 3ድኅሪ እቲ ኻልኣይ መጋረጃ ንንየው ዘላ ኽፍሊ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ትብሃል ነበረት። 4ኣብ ውሽጣ ብወርቂ ዝተሠርሐ ማዕጠንትን ብዅሉ ወገኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ። እዛ ታቦት እዚኣ መና ዝኃዘት መሶበ ወርቅን ዝጠጥዐት በትሪ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝኃዘት ነበረት። 5ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ከዓ ነቲ ኅድገት ኃጢኣት ዝርከበሉ ቦታ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ኪሩቤል ነበሩ። እንተኾነ ሕዚ ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ኣስፊሕና ኽንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። 6ከምዙይ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኲልሻዕ ኣብቲ ናይቲ ድንኳን ቀዳማይ ክፍሊ ናይቲ ድንኳን ኣገልግሎቶም ክፍጽሙ ይኣትዉ ነበሩ። 7ኣብቲ ኻልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት ጥራሕ ኣብ ዓመት ሓደ ሻዕ የኣቱ፤ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ሕዝብን ንዝገበርዎ ኃጢኣት ዘቕርቦ ደም እንተይኃዘ ኣይኣቱን ነይሩ። 8እታ ቐዳመይቲ ኽፍሊ ድንኳን ቆይማ ኽሳዕ ዘላ እቲ ናብታ ቕድስተ ቕዱሳን ዘእቱ መንገዲ ገና ኸምዘይተገለጸ መንፈስ ቅዱስ የርኢ ኣሎ። 9እዙይ ናይዝ ዘመን እዙይ ምሳሌ እዩ፤ እቲ ዝቐርብ ዝነበረ መባእን መሥዋዕትን ከዓ ናይቲ ዘቕርብ ሰብ ሕሊና ኸንጽህ ከም ዘይኽእል የመልክት። 10እዙይ እቲ ዘመን ምሕዳስ ክሳዕ ዝመጽእ ዝግበር ናይ ብልዕን መስተን ናይ በብዓይነቱ ዝኾነ ናይ ምንጻህ ኣፍኣዊ ሥርዓት ጥራሕ እዩ ነይሩ። 11ክርስቶስ ግና ናይቲ መጺኡ ዘሎ ሠናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ። ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ብልጽትን ፍጽምትን ካብዝ ፍጥረት እዙይ ዘይኮነትን ድንኳን ከዓ ኣተወ። 12ደም ኣጣልን ዝራብዓትን ኂዙ ዘይኮነስ ናይ ርእሱ ደም ኂዙ ሓደ ጊዜ ንኃዋሩ ናብታ ቕድስተ ቕዱሳን ብምእታው ናይ ዘለዓለም ድኅነት ከም እንረክብ ገበረ። 13ደም ኣጣልን ዝራብዓትን ናይታ ዝሓረረት ዓርሒ ሓመዅሽቲ ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰብነቶም ኣንጺሁ ዝቕድሶም ካብ ኮነ 14ደም እቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ነቐፋ ንእግዚኣብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ሕያው እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽነገልግል ንሕሊናና ኻብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ኽንደይ ኣብሊጹ ዘየንጽሆ 15በዝ ምኽንያት እዙይ ክርስቶስ ናይዛ ሓዳስ ኪዳን እዚኣ ማእኸላይ ተዓረቒ ኾነ። እቶም ጽዉዓት ነታ ዘተስፈዎም ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ኽወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቐዳመይቲ ኺዳን እንተለዉ ዝገበርዎ ኃጢኣት ምእንቲ hኸድኅኖም ቤዛ ኾይኑ ሞተ። 16ኑዛዜ እንተሃልዩ ናይቲ ዝተናዘዘ ሰብ ሞት ምርግጋጽ የድሊ እዩ። 17ኑዛዜ ድኅሪ ሞት እዩ ዝጸንዕሞ። እቲ ዝተናዘዘ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን። 18ስለዙይውን እታ ቐዳመይቲ ኺዳን ክትሥራዕ እንተላኳ ብዘይ ደም ኣይጸንዐትን። 19- 20ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉኡ ንዅሎም እቶም ሕዝቢ ምስ ነገሮም ደም ዝራብዓትን ኣጣልን ምስ ማይ ኃዊሱ ብቐይሕ ፀጕሪ በጊዕን ብቖጽሊ ስምዕዛን ገይሩ  እግዚኣብሔር ክትሕልውዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሠርዐ ኺዳን እዙይ እዩ  እናበለ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ሕዝብን ነጸገሎም። 21ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንዅሉ እቲ ናይ እገልግሎት ኣቕሑን ደም ነጸገሉ። 22ከምቲ ሕጊ ዝሠርዖ ዳርጋ ዅሉ ብደም እዩ ዝነጽህ፤ ብዘይ ምፍሳስ ደምውን ኅድገት ኃጢኣት የለንሞ። 23እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመሥዋዕቲ ኽነጽህ ግድን ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንርእሱ ብዝሐሸ መሥዋዕቲ ኽነጽህ ግድን እዩ። 24ክርስቶስ ኣብ ቕድሚ እግዚኣብሔር ክንዳና ምእንቲ ኽረአየልና ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይታ ኣማናዊት መቕደስ ምስሊ ናብ ዝኾነት ኣይኣተወን። 25ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ኂዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ንርእሱ ብዙኅ ጊዜ ኽሥውዕ ናብ መቕደስ ኣይኣተወን። 26ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ብዙኅ ጊዜ መከራ ኽቕበል መድለዮ ነይሩ። ሕዚ ግና ንኃጢኣት ምእንቲ ኽድምስስ ኢሉ ሓደ ጊዜ ንኃዋሩ ንርእሱ መሥዋዕቲ ገይሩ ብምቕራብ ኣብ መወዳእታ ዘመን ተገልጸ። 27ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ክመውት ብድኅሪኡ ኸዓ ፍርዲ ተሠሪዑሉ ዘሎ 28ከምኡ ኸዓ እቲ ናይ ብዙኃት ኃጢኣት ምእንቲ ኸወግድ ሓንሳእ ዝተሠውዐ ክርስቶስ ደጊም ንኃጢኣት ክፀውር ዘይኮነስ ነቶም ዝጽበይዎ ኸድኅኖም ካልኣይ ጊዜ ኽግለጽ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\