መልእኽቲ ያዕቆብ 1

1ካብቲ ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣገልጋሊ ዝኾነ ያዕቆብ ነቶም ኣብ ኲሉ ዓለም ተበቲኖም ዘለዉ ዓሠርተ ኽልተ ነገደ እስራኤል ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። 2ኣኅዋተይ! ዝተፈላለየ ፈተና ኽበጽሐኩም እንተሎ ንዂሉ ኸም ሓጐስ ቊጸርዎ። 3እምነትኩም እንትፍተን ጽንዓት ከም ዘምጽአልኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ። 4ሓደኳ ዘይጐድለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኾኑ ብትዕግሥቲ ኽሳዕ መወዳእታ ጽንዑ ። 5ሓደ ኻባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተልዩ ነቲ እንተይነቐፈ ንዂሉ ብልግሲ ዝህብ እግዚኣብሔር ይለምኖ፤ ንሱውን ክህቦ እዩ። 6እቲ ዝልምን ግና እንተይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነዘው ዘብሎ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል። 7- 8እዝ ኸምዙይ ዝመስል ኣብ ኲሉ መንገዱ ጽንዓት ዘይብሉ ክልተ ዝልቡ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ሓደኳ ዝቕበል ኣይምሰሎ። 9እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል ብምባሉ 10እቲ ሃብታም ከዓ ትሕት ብምባሉ ይተሓጐስ፤ ንሱ ኸም ዕምበባ ሣዕሪ ኽኃልፍ እዩሞ። 11ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፤ እቲ ዕምበባኡ ኸዓ ይረግፍ፤ ጽባቐኡ ይጠፍእ፤ ከምኡውን እቲ ሃብታም ብዋኒን ንብረቱ ደፋእፋእ እንትብል ይጠፍእ። 12እቲ ብጊዜ ፈተና ዝዕገሥ ሰብ ብፁዕ እዩ፤ ተፈቲኑ ምስ ወፀ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ክቕበል እዩሞ። 13ሓደኳ ምስ ተፈተነ እግዚኣብሔር ፈቲኑኒ ኣይበል፤ እግዚኣብሔር ብኽፉእ ኣይፍተንን፤ ባዕሉውን ንሓደኳ ኣይፍትንን እዩሞ። 14ነፍስ ወከፍ ግና ብትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። 15ድኅርዙይ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንኃጢኣት ትወልድ፤ ኃጢኣት ምስ ዓበየት ድማ ንሞት ትወልድ። 16ኣቱም ፍቑራት ኣኅዋተይ! ኣይትታለሉ። 17ጽቡቕ ውህብቶን ፍጹም በረኸትን ኲሉ ኻብ ላዕሊ እዩ፤ ካብቲ ዘይለዋወጥ ወይ ዝልወጥ ጽላሎት ዘይብሉ ካብ ኣቦ ብርሃናት እግዚኣብሔር ዝወርድ እዩ። 18በዂሪ ናይ ኲሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና። 19ፍቑራት ኣኅዋተይ! ነዙይ ፍለጡ፤ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቕልጡፍ ንምዝራብ ደንጓዪ ንዂራውን ደንጓዪ ይኹን፤ 20ናይ ሰብ ቊጥዓ ጽድቂ እግዚኣብሔር ኣየሥርሖን እዩ እሞ። 21ስለዙይ ንዂሉ ርኽሰትን ነቲ በዚኁ ዘሎ ኽፍኣትን ካባኻትኩም ኣርሕቑ፤ ነቲ ንነፍስኹም ከድኅን ዝኽእል ኣብ ልብኹም ተዘሪኡ ዘሎ ቓል ድማ ብቕንዕና ተቐበልዎ። 22ፈጸምቲ ቓል ኩኑ እምበር ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራሕ ኣይትኹኑ። 23ነቲ ቓል ሰሚዑ ዘይፍጽም ሰብ እንተሃልዩ ንሱ ነቲ ገጹ ብመስትያት ዝርኢ ሰብ እዩ ዝመስል። 24ንሱ መልክዑ ይርኢ ክይድ ኢሉ ኸዓ ሽዑ ንሽዑ እንታይ ከም ዝመስል ይርስዕ። 25እቲ ናብቲ ሓርነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኲሩ ዝጥምትን ኣብኡ ዝጸንዕን ነቲ ዝሰምዖ እንተይረስዐ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ብሥራሑ ዝተባረኸ ይኸውን። 26ሓደ ሰብ ንእግዚኣብሔር አምልኽ እየ እንተ በለ ንልሳኑ ግና ኽቈጻጸር ዘይኽእል እንተ ኾይኑ ንባዕሉ ደኣ ይጥብር ኣሎ እምበር ኣምልኾኡ ኸንቱ እዩ። 27እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ ንደኽታማትን መበለታትን ኣብ ጊዜ ሽግሮም ምርዳእ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\