መልእኽቲ ያዕቆብ 2

1ኣቱም ኣኅዋተይ! በቲ ናይ ክብሪ ጐይታ ዝኾነ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እትኣምኑ ስለ ዝኾንኩም ኣድልዎ ኣይትግበሩ። 2ኣብ መንፈሳዊ ኣኼባኹም ሓደ በዓል ወርቂ ቐለበት ጽቡቕ ኽዳን ዝተኸድነ ሰብን ሓደ ድኻ ረሳሕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብን እንተ ኣተዉ 3እሞ ነቲ ጽቡቕ ኽዳን ዝተኸድነ ብምድላው  ንስኻ ኣብዝ ጽቡቕ ሥፍራ ተቐመጥ  እንተ በልኩምዎ ነቲ ድኻ ግና  ንስኻ ኣብቱይ ደው በል፤ ወይ ኣብዙይ ኣብ ትሕቲ እግረይ ተቐመጥ  እንተ በልኩምዎ 4ብኽፉእ ሓሳብ ተመሪሕኹም ኣብ ንስንሳትኩም ብኣድልዎ ትፈርዱዶ የለኹምን? 5ኣቱም ፍቑራት ኣኅዋተይ! እስኪ ስምዑ ! እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም መንግሥቲ ምእንቲ ኽወርሱ ብእምነት ሃብታማት ክኾኑ ነቶም ድኻታት እዛ ዓለምዶ ኣይኃረዮምን እዩ? 6ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ኣዋረድኩምዎ። እቶም ሃብታማትዶ ኣይኮኑን ዝገፍዑ ኹምን ናብ ቤት ፍርዲ ዝጐትኹምን? 7ንሳቶምዶ ኣይኮኑን ነቲ እትጽውዑ ሉ ኽቡር ስም ዝጸርፉ ዘለዉ? 8ነቲ ኣብ መጽሓፍ ዝርከብ  ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅር  ዝብል ክቡር ሕጊ እንተ ድኣ ብሓቂ ፈጺምኩምዎ ሠናይ ትገብሩ ኣለኹም። 9ኣድልዎ እንተ ገበርኩም ግና ኃጢኣት ትገብሩ ኣለኹም፤ እቲ ሕጊ ኸዓ ጠሓስቲ ሕጊ ኸም ዝኾንኩም ይፈርደኩም ኣሎ። 10ንዂሉ እቲ ሕጊ ፈጺሙ ብሓንቲ ዝብድል ግና ብዂሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን። 11እቲ  ኣይትዘሙ  ዝበለ  ኣይትቕተል  ድማ በለ። ስለዙይ እንተ ዘይዘሞኻ እኳ ግና እንተቐቲልካስ ጠሓስ ሕጊ ኢኻ። 12እምበኣር ከምቶም ሓራ ብዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩን። 13እቲ ምሕረት ዘይገበረ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩሞ፤ ይኹን እምበር ምሕረት ንፍርዲ ትሥዕራ እያ። 14ኣኅዋተይ! ሓደ ሰብ እምነት ኣላትኒ እንተ በለ ተግባር ግና እንተዘይሃልይዎ እንታይ ትጠቕሞ? እዛ እምነት እዚኣዶ ኽተድኅኖ ትኽእል እያ? 15ኃው ወይ ኃፍቲ እንተ ዓረቑ ናይ ዕለት ምግቢውን እንተ ሰኣኑ 16እሞ ሓደ ኻባኻትኩም ንሥጋኦም ዘድሊ እንተይሃበ  ብሰላም ኪዱ፤ ሓዊ ሰሓኑ፤ ጽገቡ  እንተ በሎም እንታይ ይጠቕሞም? 17ከምኡ ኸዓ እምነት በይና ተግባር እንተ ዘይብላ ምውትቲ እያ። 18ሓደ ሰብ  ንስኻ እምነት ኣላትካ ኣነ ኸዓ ተግባር ኣለኒ  ዝብል እንተልዩ እምበኣር እምነትካ ብዘይ ተግባር ኣርእየኒ፤ ኣነውን እምነተይ ብተግባረይ ከርእየካ እየ። 19ንስኻስ ሓደ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ተኣምን ኢኻ፤ ጽቡቕ ገበርካ፤ ኣጋንንቲውን የኣምኑን ብፍርኂ ይንቅጥቐጡን እዮም። 20ግና ኣታ ዓሻ ሰብ እምነት ብዘይ ተግባር ፍረ ዘይብላ ምዃና ኽትፈልጥዶ ትደሊ ኢኻ? 21ኣቦና ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቅ ኣብ መሠውዒ ምስ ኣቕረቦ ብተግባሩዶ ኣይጸደቐን? 22እምነት ምስ ተግባር ኮይና ኸም ዝሠርሐት ከምኡውን ብተግባር ምልኣት ከም ዝረኸበት ትርኢዶ ኣለኻ? 23 ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣመነ፤ ጽድቂ ኾይኑውን ተቖጸረሉ  ዝብል ቃል መጽሓፍ ተፈጸመ። በዙይውን ዓርኪ እግዚኣብሔር ተብሃለ። 24ሰብ ብእምነት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ከም ዝጸድቕዶ ትርኢ ኣለኻ? 25ከምኡ ኸዓ እታ ኣመንዝራ ረኣብ ነቶም ልኡኻት ምስ ተቐበለቶም ብኻልእ መንገዲውን ምስ ኣውፅአቶም ብተግባርዶ ኣይጸደቐትን? 26እምበኣር ሥጋ ብዘይ መንፈስ ምዉት ከም ዝኾነ እምነትውን ብዘይ ተግባር ምውትቲ እያ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\