መልእኽቲ ያዕቆብ 3

1ኣኅዋተይ! ንሕና መምህራን ዝበርትዐ ፍርዲ ኸም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙኃት መምህራን ኣይትኹኑ። 2ኲላትና ብብዙኅ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተልዩ ግና ንሱ ንዂለንትናኡ ኽመልኽ ዝኽእል ፍጹም ሰብ እዩ። 3እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ኽእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፤ ንዂሉ ኣካላቶምውን ብእኡ ንመርሖ። 4እንሆ መራኽብ ድማ ኽንድዙይ ዝኣክል ዓበይቲ እንተለዋ ብብርቱዕ ንፋስ ዝዂብኰባ እንትኾና እቲ ኣዛዝ መርከብ ናብ ዝደልዮ ብንእሽተይ መቕዘፊ እየን ዝምርሓ። 5ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽተይ ኣካል እንተላ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽተይ ሓዊ ኽንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተባርዕ! 6ልሳንውን ሓዊ እያ። ናይ ክፍኣት ዓለም ድማ እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት ንምሉእ ጕዕዞ ናይ ሕይወትውን እተቃጽል እያ። ባዕላውን ኣብ ገሃነም ክትቃጸል እያ። 7ኲሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብል እንስሳ ባሕርን ንሰብ ይግዛእ፤ ተገዚኡውን ኣሎ። 8ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደኳ የለን። ንሳ ዘይትዓርፍ ክፍእቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። 9ብእኣ ጌርና ንእግዚኣብሔር ኣብ ነመስግን፤ ብእኣ ጌርናውን ነቶም ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። 10ካብ ሓደ ኣፍ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ። ኣኅዋተይ! ከምዙይ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። 11ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ጥዑ ም ማይን መሪር ማይን ትፍልፍል እያ? 12ኣቱም ኣኅዋተይ! ኦም በለስ ፍረ ኣውልዕ ተኽሊ ወይኒ ፍረ በለስ ክትፈሪዶ ይከኣላ እዩ? ከምኡውን እታ መሪር ማይ እትፍልፍል ዒላ ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ። 13ኣብ ማእኸልኩም ለባምን መስተውዓልንዶ ኣሎ? ብሠናይ ኣካይዳኡን ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብን ገይሩ ሠናይ ተግባሩ የርኢ። 14ኣብቲ መሪር ቅንእን ርእስኻ ምፍታውን ኣብ ልብኹም እንተሃልዩኩም ኣይትመክሑ፤ ኣብ ልዕሊ እታ ሓቂውን ኣይትሓስዉ። 15እዛ  ጥበብ  እዚኣ ምድራዊትን ሥጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነትን። 16ኣብቲ ቕንእን ርእስኻ ምፍታውን ዘለዎ ኣብኡ ሁከትን ኲሉ ኽፉእ ተግባርን ኣሎ። 17እታ ኻብ እግዚኣብሔር ዝኾነት ጥበብ ግና ቅድሚ ዂሉ ንጽህቲ እያ። ደኃር ሰላማዊት ሕያወይቲ ሕራይ በሃሊት ገባሪት ምሕረት ጽቡቕ ፍረ ዝመልአት ጥርጥርን ግብዝናን ዘይብላ እያ። 18ብሰላም ዝዘርኡ ገበርቲ ሰላም ፍረ ጽድቂ ይዓጽዱ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\