መልእኽቲ ያዕቆብ 4

1እቲ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ድዩ ዝመጽእ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ሥጋኹምዶ ኣይኮነን? 2ትምነዩ ግና ኣይትረኽቡን፤ ስለዙይ ትቐትሉ፤ ክፉእ ትምነዩ፤ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ስለ ዘይትኽእሉ ትበኣሱን ትዋግኡን። ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይለመንኩም ድማ ኣይትረኽቡን። 3ትልምኑ ግና ኣይትቕበሉን፤ ንፍትወት ሥጋኹም ምእንቲ ኽተርውዩ ኢልኩም ብኽፉእ ሓሳባት ስለ እትልምኑ ኣይትቕበሉን። 4ኣቱም ዘማውያን ነዝ ዓለም እዙይ ምፍቃር ንእግዚኣብሔር ምጽላእ ከም ዝኾነዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ነዝ ዓለም እዙይ ዘፍቅር ጸላኢ እግዚኣብሔር ይኸውን። 5ወይ ከዓ እቲ  እግዚኣብሔር ነቲ ኣባና ኣኅዲርዎ ዘሎ መንፈስ ንእኡ ጥራሕ ክንኸውን ብቕንኢ ሃረር ይብል  ዝብል ቃል መጽሓፍዶ ኸንቱ ይመስለኩም? 6ቅዱስ መጽሓፍ  እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይጻረሮም፤ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም  ከም ዝብል ንሱ ኣብዚኁ እዩ ጸጋ ዝህብ። 7እምበኣርከስ ንእግዚኣብሔር ተገዝእዎ። ንዲያብሎስ ግና ተቓወምዎ፤ ንሱ ኸዓ ኻባኻትኩም ክሃድም እዩ። 8ንእግዚኣብሔር ቅረብዎ፤ ንሱውን ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ኃጥኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ፤ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢውን ልብኹም ኣንጽሁ። 9ኅዘኑን ጕሃዩን ብኸዩን። ሰሓቕኩም ናብ ብኽያት ሓጐስኩምውን ናብ ኃዘን ይለወጥ። 10ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ፤ ንሱውን ልዕል ከብለኩም እዩ። 11ኣቱም ኣኅዋተይ! ንስንሳትኩም ኣይትነቓቐፉ። እቲ ንኃዉ ዝነቅፍ ወይ ኣብ ልዕሊ ኃዉ ዝፈርድ ንሕጊ እግዚኣብሔር እዩ ዝነቅፍ፤ ኣብ ልዕሊ ሕጊውን ይፈርድ፤ ንሕጊ ትነቅፍ እንተድኣኴንካ ፈራዲ እምበር ፈጻሚ ኣይኮንካን። 12እቲ ኸድኅንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋግ ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ። ንስኻ ደኣ ኣብ ብጻይካ እትፈርድ መን ኢኻ? 13ንስኻትኩም ኣቱም  ሎሚ ወይ ጽባሕ ናብታ ኸተማ እቲኣ ኽንከይድ ኢና፤ እናነገድና ምእንቲ ኽንርባኅ ከዓ ኣብኣ ዓመት ክንቅመጥ ኢና  እትብሉ ስምዑ ። 14ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሕይወትኩምከ እንታይ እያ? ንቝሩብ ጊዜ ተርእዩ ኸም ዝጠፍእ ግመ ኢኹም። 15 ጐይታ እንተ ፈቒድዎ ብሕይወት እንተሃሊና ከምዙይ ወይ ከምቱይ ክንገብር ኢና  እዩ ኽትብሉ ዝግበአኩም። 16ሕዚ ግና ትዘሃሩን ትምክሑን ኣለኹም። ከምዙይ ዝበለ ትምክሕቲ ዂሉ ኸዓ ኽፉእ እዩ። 17እምበኣርከስ እቲ ኽገብሮ ዝግብኦ ሠናይ ነገር ዝፈልጥ እሞ ዘይፍጽሞ ንእኡ ኃጢኣት ይኾኖ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\