መልእኽቲ ያዕቆብ 5

1ሕዚ ኸዓ ኣቱም ሃብታማት ንዑ ስምዑ ፤ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መከራ ዋይ! ዋይ! እናበልኩም ብኸዩ። 2ሃብትኹም ተበላሸወ፤ ክዳውንትኹምውን ብልዒ በልዖ። 3ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፤ እቲ ምምራቱ ኸዓ ኣብ ልዕሌኹም ምስክር እዩ፤ ኣብዛ ኃላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንሥጋኹም ከም ሓዊ ኽበልዖ እዩ። 4እንሆ እቲ ንስኻትኩም ዝኸላእኽምዎም ዓስቢ እቶም ገርሁኹም ዝዓጸዱ ሠራሕተኛታት የእዊ ኣሎ። ኣውያት እቶም ዓጻዶውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጐይታ ሠራዊት በጺሑ ኣሎ። 5ኣብ ምድሪ ሓንቂቕኩምን መቺዩኩምን ንመዓልቲ ማኅረዲ ስብሕቲ ኸም ዘህጥር ልብኹም ኣስቢሕኹም ኣለኹም። 6ነቲ ኽከላኸል ዘይኽእል ጻድቕ ሰብውን ፈረድኩምዎን ቀተልኩምዎን። 7እምበኣር ኣኅዋተይ! ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ተዓገሡ። ሓረስታይ ነቲ ኽቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ፤ ነቲ ቐዳማይን ዳኅረዋይን ዝናብ ክሳዕ ዝረክብውን ከም ዝዕገሥ ርአዩ። 8ንስኻትኩም ከዓ ምጽኣት ጐይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሡ፤ ልብኹምውን ኣጽንዑ ። 9ኣኅዋተይ! ከይትፍረዱ ኣብ ንስንሳትኩም ኣይተጕረምርሙ። እንሆ እቲ ፈራዲ ኣብ በሪ ደው ኢሉ ኣሎ። 10ኣቱም ኣኅዋተይ! ብዛዕባ ምቕባል መከራን ትዕግሥትን እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተናገሩ ነቢያት ኣርኣያ ይኹኑኹም። 11እንሆ ነቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሡ ብፁዓን እዮም ንብሎም። ብዛዕባ ትዕግሥቲ ኢዮብ ሰሚዕኹም ኣለኹም፤ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉውን ርኢኹም ኣለኹም። እግዚኣብሔር ርህሩህን ምሕረት ዝመልአን እዩሞ። 12ኣብ ርእሲ እዙይ ኣኅዋተይ! ኣይትምሓሉ። ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ፤ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ ቓልኩም እወ እንተኾይኑ እወ ኣይኮነን እንተኾይኑ ኣይኮነን ይኹን። 13ኣብ ማእኸልኩም ዝፀገሞ እንተሃልዩ ንሱ ይጸሊ፤ ዝተሓጐሰ እንተሃልዩ ናይ ምስጋና መዝሙር ይዘምር። 14ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሃልዩ ንካህናት ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ፤ ንሳቶም ከዓ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ። 15እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክተሕውዮ እያ። ጐይታውን ከተሥኦ እዩ። ኃጢኣት ገይሩ እንተ ኾይኑውን ክኅደገሉ እዩ። 16እምበኣርከስ ምእንቲ ኽትሓውዩ ንስንሳትኩም ኃጢኣትኩም ተናዘዙ፤ ምእንቲ ንስንሳትኩምውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ኃይሊ ኣለዋ፤ ብዙኅውን ተስልጥ እያ። 17ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ፤ ዝናም ከይዘንም ኣበርቲዑ ጸለየ፤ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርኅን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን። 18ብድኅሪኡውን ዝናም ክዘንም ጸለየ፤ ሰማይ ከዓ ዝናም ሃበ፤ ምድሪውን ፍሬኣ ሃበት። 19ኣቱም ኣኅዋተይ! ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተ ረሓቐ ሓደ ኸዓ እንተ መለሶ 20እቲ ንኃጥእ ካብ መንገዲ ጌጋኡ ዝመልሶ ንነፍሱ ድማ ካብ ሞት ከም ዘድኃና ብዙኅ ኃጢኣትውን ክኅደገሉ ኸም ዝገበረ ይፍለጥ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\