ወንጌል ዮሓንስ 1

1ቃል ብመጀመርታ ነበረ፤ እቲ ቓል ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ነበረ፤ እቲ ቓልውን እግዚኣብሔር ነበረ። 2ንሱ ብመጀመርታ ኣብ እግዚኣብሔር ነበረ። 3ብእኡ ዂሉ ተፈጥረ፤ ካብቲ ዂሉ ዝተፈጥረ ድማ ብዘይ ብእኡ ሓደኳ ዝተፈጥረ የለን። 4ሕይወት ኣብኡ ነበረት፤ እታ ሕይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። 5ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ፤ ጸልማት ከዓ ኣይሰዓሮን። 6ብእግዚኣብሔር ዝተልኣኸ ዮሓንስ ዝስሙ ሓደ ሰብ ነበረ። 7ንሱ ምስክር ኮይኑ ዂሎም ብብርሃን ምእንቲ ኽኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ። 8ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ኽምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። 9እቲ ንዂሉ ሰብ ዘብርህ ሓቀኛ ብርሃን ግና እቲ ናብ ዓለም ዝመጸ እዩ። 10ኣብ ዓለምውን ነበረ፤ ዓለም ከዓ ብእኡ ተፈጥረ፤ ዓለም ግና ኣይፈለጦን። 11ናብቶም ናቱ መጸ፤ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን። 12ነቶም ዝተቐበልዎን ብስሙ ንዝኣመኑን ኲሎም ግና ውሉድ እግዚኣብሔር ክኾኑ ሥልጣን ሃቦም። 13ንሳቶም ከዓ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተወለዱ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ሥጋ ወይ ካብ ድልየት ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። 14እቲ ቓል ሥጋ ኾነ፤ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ኣባና ኃደረ፤ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ዝኾነ ውሉድ ዝረኽቦ ኽብሪ ኽብሩ ረአና። 15ዮሓንስ ብዛዕባኡ  እቲ ብድኅረይ ዝመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ንሱ ኻባይ የዓቢ እዩ ዝበልኩኹም እዙይ እዩ እናበለ ዓው ኢሉ መስከረ። 16ንሕና ዂላትና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። 17ሕጊ ብሙሴ ተውሃበ፤ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። 18ንእግዚኣብሔርስ ዝረአዮ ሓደኳ የለን፤ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ደኣ ገለጾ እምበር። 19ኣይሁድ  ንስኻ መን ኢኻ? ኢሎም ክጥይቕዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ናብኡ ምስለኣዂሉ ናይ ዮሓንስ ምስክርነት እዙይ እዩ፦ 20 ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን! ኢሉ መስከረ እምበር ኣይከሓደን። 21ንሳቶም ድማ  መን ደኣ ኢኻ? ኤልያስ ዲኻ? ኢሎም ጠየቕዎ። ንሱ ኸዓ  ኣይኮንኩን! በለ።  እቲ ነቢይ ዲኻ? ንሱ ኸዓ  ኣይኮንኩን! ኢሉ መለሰሎም። 22ሽዑ ንሳቶም  መን ደኣ ኢኻ? ነቶም ዝለኣኹና መልሲ ምእንቲ ኽንህቦምስ ብዛዕባኻ መን እየ ትብል? በልዎ። 23ዮሓንስ ከዓ  ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ፦ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ !› እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ፤ በሎም። 24እቶም ልኡኻት ካብ ወገን ፈሪሳውያን ነበሩ። 25ንሳቶም ከዓ  እምብኣር ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ ነቢይ እንድኅር ዘይኮይንካ ደኣ ንምንታይ ተጥምቕ ኣለኻ? ኢሎም ጠየቕዎ። 26ዮሓንስ ድማ  ኣነ ብማይ አጥምቕ ኣለኹ፤ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። 27እቲ ቕድመይ ዝነበረ ብድኅረይ ዝመጽእ ኣነ መእሰሪ ኣሣእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ፤ ኢሉ መለሰሎም። 28እዙይ ኣብቲ ዮሓንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። 29ንጽባሒቱ ዮሓንስ ንኢየሱስ ናብኡ ኽመጽእ እንተሎ ምስ ረአዮ  ኃጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ናይ እግዚኣብሔር በጊዕ እንሆ! በለ። 30 እቲ ኣነ ብዛዕባኡ እቲ ብድኅረይ ዝመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ንሱ ኻባይ የመና የዓብየኒ እዩ› ዝበልኩኹም እዙይ እዩ! 31ኣነ ኣይፈለጥክዎን፤ ንሱ ግና ንእስራኤል ምእንቲ ኽግለጽ ኣነ ብማይ እናኣጥመቕኩ መጻእኹ። 32ዮሓንስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መስከረ፦  መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ኽወርድ እንተሎ ረአኹ፤ ኣብ ልዕሊኡውን ተቐመጠ። 33እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ኽቕመጥ እንተሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ› ኢሉኒ ድኣ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። 34ኣነ ባዕለይ ከዓ ረአኹ፤ ንሱ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ድማ መስከርኩ። 35ንጽባሒቱ ድማ ዮሓንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ደው ኢሉ ነበረ። 36ንኢየሱስ ክኃልፍ እንተሎ ምስ ረአዮ  ናይ እግዚኣብሔር በጊዕ እንሆ! በለ። 37እቶም ደቀ መዛሙርት ዮሓንስ ከዓ እዙይ እንትብል ሰሚዖም ንኢየሱስ ተኸተልዎ። 38ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኽስዕብዎ እንተለዉ ርእዩ  እንታይ ትደልዩ ኣለኹም? በሎም። ንሳቶም ድማ  ረቢ! ትርጕሙ  መምህር ማለት እዩ  ኣበይ ትነብር? በልዎ። 39ንሱ ኸዓ  ንዑ ርአዩ! በሎም። መጺኦም ድማ ኣበይ ከም ዝነብር ረአዩ፤ በታ ዕለት እቲኣውን ምስኡ ወዓሉ፤ ጊዜኡውን ዓሠርተ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። 40ካብቶም ዮሓንስ ዝበሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓብዎ ኽልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ኃው ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ። 41ንሱ ቕድም ንኃዉ ስምዖን ረኸቦ እሞ  ንመሢሕ ረኺብናዮ በሎ። ትርጕሙ ኸዓ  ክርስቶስ ማለት እዩ። 42ናብ ኢየሱስውን ወሰዶ፤ ኢየሱስ ከዓ ናብኡ እናጠመተ  ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ፤ ንስኻ ኬፋ ኽትብሃል ኢኻ በሎ። ትርጕሙ  ጴጥሮስ ማለት እዩ። 43ንጽባሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ፤ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ  ተኸተለኒ በሎ። 44ፊልጶስ ከዓ ካብ ቤተ ሳይዳ ወዲ ዓዳቶም ንእንድርያስን ንጴጥሮስን ነበረ። 45ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ  እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያትውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉሉ ንኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ፤ በሎ። 46ናትናኤል ድማ  ካብ ናዝሬትዶ ሠናይ ክርከብ ይከኣል እዩ? በሎ። ፊልጶስውን  ነዓ ረአ! በሎ። 47ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ኽመጽእ እንተሎ ምስ ረአዮ፤ ብዛዕባኡ  እንሆ! ኽፍኣት ዘይብሉ ናይ ሓቂ እስራኤላዊ! በለ። 48ናትናኤል ድማ  ኣበይ ትፈልጠኒ? በሎ። ኢየሱስ ከዓ  ፊልጶስ እንተይጸውዐካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ እንተለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ። 49ናትናኤል ድማ  መምህር! ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ፤ ንስኻ ንጉሥ እስራኤል ኢኻ፤ ኢሉ መለሰሉ። 50ኢየሱስ ድማ  ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻዶ ኣሚንካ? ገና ኻብዙይ ዝዓቢ ኽትርኢ ኢኻ፤ ኢሉ መለሰሉ። 51ኣስዒቡ ኸዓ  ካብ ሕዚ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ እግዚኣብሔርውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ በሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\