ወንጌል ዮሓንስ 12

1ሽዑ ኢየሱስ ሽዱሽተ መዓልቲ ቕድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ምዉታን ዘተሥኦ ኣልኣዛር ዘለዋ ቢታንያ ዝተብሃለት ዓዲ መጸ። 2ኣብኣ ኸዓ ድራር ገበሩሉ፤ ማርታውን ተገልግል ነበረት፤ ካብቶም ምስኡ ዝተቐመጡ ሓደ ኣልኣዛር ነበረ። 3ማርያምውን ፍርቂ ሊትሮ ዝኸውን ብጽሩይ ናርዶስ ዝተሠርሐ ብዙኅ ዝዋግኡ ምዑ ዝ ሽቱ ወሲዳ ኣእጋር ኢየሱስ ቀብአት፤ ብፀጕሪ ርእሳውን ሓበሰቶ። እታ ገዛ ኸዓ ብመዓዛ እቲ ሽቱ መልአት። 4ሓደ ኻብቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ኸትኅዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና 5 እዝ ምዑ ዝ ሽቱ እዙይ ብሠለስተ ሚእቲ ዲናር ተሸይጡ ንምንታይ ንድኻታት ዘይምተውሃበ ነይሩ? በለ። 6እዙይ ዝበለ ድማ ሰራቒ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓልዩሎም ኣይኮነን፤ ተሓዝ ሙዳየ ምጽዋት ስለ ዝነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወውን የልዕል ስለ ዝነበረ እዩ። 7ስለዙይ ኢየሱስ  ንመዓልቲ ቐብረይ ዘዳለወቶ እዩ እሞ ኅደጉዋ። 8ድኻታትስ ኲልሻዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ፤ ንኣይ ግና ዂልሻዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም በሎም። 9ድኅርዙይ ካብ ኣይሁድ ብዙኃት ሰባት ኢየሱስ ኣብኡ ኸም ዘሎ ፈሊጦም ናብ ቢታንያ መጹ። እንተኾነ ነቲ ኻብ ምዉታን ዘተሥኦ ኣልኣዛርውን ክርእዩ እምበር ምእንቲ ኢየሱስ ጥራሕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመጹ። 10- 11ብዙኃት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልኣዛር እናኸዱ ብኢየሱስ የኣምኑ ስለ ዝነበሩ ሊቃነ ካህናት ንኣልኣዛር ክቐትልዎ ተማኸሩ። 12ብጽባሒቱ እቶም ንበዓል ዝመጹ ብዙኃት ሕዝቢ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ሰሚዖም 13ጨናፍር ስየ ኂዞም ክቕበልዎ ወፁ። ዓው ኢሎም ከዓ  ሆሣዕና! እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉሥ እስራኤል ቡሩኽ እዩ! በሉ። 14- 15ከምቲ፦  ኣቲ ኢየሩሳሌም ኣይትፍርኂ! እንሆ! ንጉሥኪ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተቐሚጡ ይመጽእ ኣሎ፤ ተብሂሉ ኸም ዝተጽሓፈ ኢየሱስ ጻዕቢ ኣድጊ ረኺቡ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። 16ደቀ መዛሙርቱ ነዝ ነገር እዙይ ቅድም ኣየስተውዓልዎን። ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ነዝ ነገር እዙይ ብዛዕባኡ ኸም ዝተጽሓፈ ንሳቶምውን እዙይ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ። 17እቶም ንኣልኣዛር ካብ መቓብር ጸዊዑ ኻብ ምዉታን ከተሥኦ እንተሎ ምስኡ ዝነበሩ ሕዝቢ ኸዓ ይምስክሩሉ ነበሩ። 18እቶም ሕዝቢ ድማ እዝ ተኣምራት እዙይ ከምዝገበረ ስለ ዝሰምዑ እዮም ክቕበልዎ ዝወፁ። 19ሽዑ ፈሪሳውያን ንስንሳቶም  ሓንቲ እኳ ኽትገብሩ ኸም ዘይትኽእሉ ትርእዩዶ ኣለኹም? እነሆ ዂሉ ዓለም ደድኅሪኡ ይስዕብ ኣሎ ተበሃሃሉ። 20ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ኸዓ ገሊኦም ግሪካውያን ነበሩ። 21ንሳቶም ናብ ፊልጶስ በዓል ቤተ ሳይዳ ናይ ገሊላ መጺኦም  ጐይታ! ንኢየሱስ ክንርእዮ ንደሊ ኣለና ኢሎም ለመንዎ። 22ፊልጶስ ድማ ኸይዱ ንእንድርያስ ነገሮ፤ እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ኸይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። 23ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት በጺሓ እያ። 24ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተ ዘይሞተት በይና እያ እትነብር፤ እንተሞይታ ግና ብዙኅ ፍረ ኸም እትፈሪ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 25እቲ ንሕይወቱ ዝፈትዋ ከጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንሕይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንሕይወት ዘለዓለም ክሕልዋ እዩ። 26እቲ ኸገልግለኒ ዝደሊ ይስዓበኒ፤ እቲ ዘገልግለኒ ኸዓ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኽነብር እዩ። ነቲ ዘገልግለኒ ኸዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። 27 ሕዝስ ነፍሰይ ተጨኒቓ ኣላ፤ እንታይ እሞ ኽብል እየ? ኣቦ! ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድኅነኒ!› ግና ምእንትዙይ እንድየ ዝመጻእኹ ናብዛ ሰዓት እዚኣውን ዝበጻሕኹ። 28ኦ ኣቦ! ንስምካ ኣኽብሮ፤ ሽዑ ኻብ ሰማይ  ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ፤ ደጊመውን ከኽብሮ እየ! ዝብል ድምፂ መጸ። 29ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሕዝቢ እዙይ ምስ ሰምዑ  ነጐድጓድ እዩ! በሉ፤ ገሊኦም ከዓ  መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ! በሉ። 30ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦  እዝ ድምፂ እዙይ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመጸ። 31እዝ ዓለም እዙይ ዝፍረደሉ ጊዜ በጺሑ እዩ፤ ገዛኢ እዝ ዓለም እዙይውን ናብ ወፃኢ ዝድርበየሉ ሕዚ እዩ። 32ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዂሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። 33እዙይ ዝበለ ኸዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ኽመውት ከም ዘለዎ እንተመልክት እዩ። 34ስለዙይ እቶም ሕዝቢ  ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ነይርና፤ ንስኻ ደኣ ኸመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ግድን ልዕል ክብል እዩ› ትብል ዘለኻ? እቲ ወዲ ሰብ እቱይከ መን እዩ? ኢሎም ጠየቕዎ። 35ሽዑ ኢየሱስ  ገና ንቑሩብ መዓልቲ ብርሃን ምሳኻትኩም ኣሎ፤ ስለዙይ ጸልማት እንተየርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ፤ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩሞ። 36ደቂ ብርሃን ምእንቲ ኽትኮኑ ብርሃን እንተለልኩም ብብርሃን እመኑ፤ በሎም። ኢየሱስ ከምዙይ ኢሉ ምስ ተዛረበ ካብኣቶም ከይዱ ተሠወሮም። 37- 38እቲ ነቢይ ኢሳይያስ ኦ ጐይታ! ንምስክርነትና መን ኣመኖ? ኃይሊ እግዚኣብሔርከ ንመን ተግሃደሉ? ዝበሎ ቓል ምእንቲ ኽፍጸም ክንድዙይ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እንተ ገበረ ብእኡ ኣይኣመኑን፤ 39- 40ከምኡ ድማ ኢሳይያስ ደጊሙ  በዒንቶም ከይርእዩ ብልቦምውን ከየስተውዕሉ እሞ ናባይ ከይምለሱ ኣነውን ከይምሕሮምስ ኣዒንቶም ኣዕወረ፤ ልቦምውን ኣትረረ፤ ከም ዝበሎ ምእማን ሰኣኑ። 41ኢሳይያስ ብዛዕብኡ ኸምዙይ ኢሉ ዝተዛረበ ኽብሩ ስለ ዝረአየ እዩ። 42ምስዙይ ኲሉ ካብ ኣሕሉቕ ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ፤ እንተኾነ ፈሪሳውያን ካብ ቤተ ጸሎቶም ከየባርርዎም ስለ ዝፈርኁ እምነቶም ኣየግሃዱን። 43እዙይ ከዓ ካብ ክብሪ እግዚኣብሔር ክብሪ ሰብ ስለ ዝመረጹ እዩ። 44ኢየሱስ ከዓ ዓው ኢሉ ኸምዙይ በለ፦  እቲ ብኣይ ዝኣምን ኲሉ ብኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ዝለኣኸኒውን እዩ ዝኣምን። 45እቲ ንኣይ ዝረአየ ነቲ ዝለኣኸኒውን ይርኢ። 46እቲ ብኣይ ዝኣምን ኲሉ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣለኹ። 47እቲ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ ኣነ ኣይኮንኩን ዝፈርዶ፤ ኣነ ዝመጻእኹ ንዓለም ከድኅን ደኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻእኹንሞ። 48ነቲ ነኣይ ዘይደሊ ንቓለይውን ዘይቕበል ዝፈርዶ ኣሎ፤ እዝ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቓል ንሱ በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ኽፈርዶ እዩ። 49እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እንታይ ከም ዝብልን እንታይ ከም ዝዛረብን ዝኣዘዘኒ እምበር ኣነ ኻብ ባዕለይ ኣይተዛረብኩን። 50እቲ ትእዛዙ ኸዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ፤ ስለዙይ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ኸምቲ ኣብ ዝነገረኒ ገይረ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\