ወንጌል ዮሓንስ 13

1ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዝ ዓለም እዙይ ናብ ኣብ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ፤ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም። 2እናተደረሩ እንተለዉ ድማ ዲያብሎስ ንኢየሱስ ከትሕዝ ኣብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሓሳብ ኣኅዲሩ ነበረ። 3ኢየሱስ ኣቦኡ ንዂሉ ኣብ ኢዱ ኸም ዝሃቦ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸ ናብ እግዚኣብሔርውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ፤ 4ካብ ድራር ተሢኡ ኽዳውንቱ ኣንበረ፤ ዕጣቕ ኣልዒሉውን ተዓጠቐ። 5ሽዑ ማይ ናብ ኲስኲስቲ ገይሩ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ኽሓጽብን በቲ ዝተዓጢ ዕጣቕ ገይሩ ኽሕብስን ጀመረ። 6ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ በጽሐ፤ ንሱ ድማ  ጐይታይ! ንስኻዶ ኣእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ? በሎ። 7ኢየሱስ ድማ መሊሱ  ነዝ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕዚ ኣይትፈልጦን ኢኻ፤ ደኃር ግና ኽትፈልጦ ኢኻ በሎ። 8ጴጥሮስ ከዓ  ብፍጹም ኣእጋረይ ኣይትሓጽበንን ኢኻ! በሎ። ኢየሱስ ድማ  ኣነ እንተዘይሓጺበካስ ምሳይ ክፍሊ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። 9ስምዖን ጴጥሮስ ድማ  ጐይታይ! እምበኣር ኣእጋረይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣእዳወይን ርእሰይውን እምበር! በሎ። 10ኢየሱስ ከዓ  እቲ ዝተሓጽበ ኲለንትናኡ ንጹሕ እዩ እሞ እንትርፊ ኣእጋሩ ምሕጻብ ኣየድልዮን፤ ንስኻትኩም ከዓ ንጹሃት ኢኹም፤ ግና ኲልኻትኩም ኣይኾንኩምን በለ። 11ኢየሱስ እቲ ኣኅሊፉ ዝህቦ መን ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ  ኲልኻትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ዝበለ። 12ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም ድማ ክዳውንቱ ተኸዲኑ መሊሱ ምስኣቶም ተቐመጠ፤ ከምዙይ ድማ በሎም፦  እዝ ዝገበርኩልኩምስ ኣስተውዒልኩምዎዶ ኣለኹም? 13ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን› ኢልኩም ትጽውዑ ኒ፤ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ኸዓ ጽቡቕ በልኩም። 14እምበኣር ኣነ ጐይታኹምን መምህርኩምን እንተለኹ ኣእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኣእጋር ብጾትኩም ክትሓጽቡ ይግብአኩም እዩ። 15ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ። 16ሓሽከር ካብ ጐይታኡ ልኡኽውን ካብ ለኣኺኡ ኸም ዘይበልጽ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 17እምበኣር ነዙይ እንተፈሊጥኩምዎ እሞ እንተገይርኩምዎ ብፁዓን ኢኹም። 18እዙይ ብዛዕባ ዂልኻትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፤ ኣነ ነቶም ዝኃረኽዎም እፈልጦም እየ፤ ግና እቲ እንጀራይ ዝበልዕ ሸዀንኡ ኣባይ ኣልዓለ› ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ኽፍጸም እዙይ ኾነ። 19እቲ ነገር ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ኽትኣምኑ እቲ ነገር እንተይኮነ ካብ ብሕዚ እነግረኩም ኣለኹ። 20ነቲ ኣነ ዝለኣኽክዎ ዝቕበል ንኣይ ይቕበል፤ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ኸም ዝቕበል እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 21ኢየሱስ እዙይ ምስ በለ ብመንፈሱ ኃዚኑ  ሓደ ካባኻትኩም ከም ዘትኅዘኒ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ኢሉ ኣግሂዱ ተዛረበ። 22እቶም ደቀ መዛሙርት ብዛዕባ መን ከም ዝተዛረበ ስለ ዘይፈለጡ ንስንሳቶም ተጠማመቱ። 23ሓደ ኻብቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ኣብ ጥቓ ኢየሱስ ተቐሚጡ ነበረ። 24ስምዖን ጴጥሮስ  ንእኡ ብዛዕባ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስኪ ጠይቆ? ኢሉ ጠቐሶ። 25ንሱ ኸዓ ናብ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ  ጐይታ! መን እዩ ንሱ? ኢሉ ጠየቖ። 26ኢየሱስ ከዓ  እቲ ኣነ ቝራስ እንጀራ ጸቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰ፤ ሽዑ ድማ ቝራስ እንጀራ ጸቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ሃቦ። 27ድኅሪ እታ ቝራስ እንጀራ ኸዓ ሰይጣን ኣብ ይሁዳ ኃደረ። ሽዑ ኢየሱስ  ነቲ እትገብሮ ቐልጢፍካ ግበሮ! በሎ። 28እቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ግና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝበሎ ኣይፈለጡን። 29ንገሊኦም ግና ሙዳየ ምጽዋት ምስ ይሁዳ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ  ንበዓል ዘድልየና ዓድግ ወይ ከዓ  ንድኻታት ሃብ ዝበሎ መሲልዎም ነበረ። 30ይሁዳውን ነታ ቝራስ እንጀራ ምስ ተቐበለ ሽዑ ንሽዑ ወፀ፤ ለይቲውን ነበረ። 31ይሁዳ ምስ ወፀ ሽዑ ኢየሱስ ከምዙይ በለ፦  ሕዚ ወዲ ሰብ ኸበረ፤ እግዚኣብሔርውን ብእኡ ኸበረ። 32እግዚኣብሔር ብእኡ ኻብ ከበረ እግዚኣብሔር ከዓ ንእኡ ባዕሉ ከኽብሮ እዩ፤ ቀልጢፉውን ከኽብሮ እዩ። 33ደቀይ! ገና ቑሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ፤ ክትደልዩኒ ኢኹም፤ ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም› ዝበልክዎም ንኣኻትኩምውን ሕዚ እብለኩም ኣለኹ። 34ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ገይርኩም ንስንሳትኩም ምእንቲ ኽትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ። 35ንስንሳትኩም ፍቕሪ እንተሃልይኩም ደቀ መዛሙርተይ ከም ዝኾንኩም በዙይ ኲሉ ኽፈልጥ እዩ። 36ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ! ናበይ ክትከይድ ኢኻ? በሎ፤ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻ ሕዚ ኽትክተለኒ ኣይትኽእልን ኢኻ፤ ደኃር ግና ኽትክተለኒ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። 37ጴጥሮስ ከዓ  ጐይታይ! ስለምንታይ እየ ሕዚ ክኽተለካ ዘይክእል? ሕይወተይ እንተ ኾነውን ቤዛኻ ኣኅሊፈ ኽህብ እየ በሎ። 38ኢየሱስ ድማ  ንሕይወትካ ቤዛይ ክተኅልፋ ዲኻ? ደርሆ እንተይነቀወ ሠለስተ ጊዜ ከም እትኽሕደኒ እማን እማን እብለካ ኣለኹ፤ ኢሉ መለሰሉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\