ወንጌል ዮሓንስ 15

1ኣነ ናይ እማን ጕንዲ ወይኒ እየ፤ ተኻሊኡ ኸዓ ኣቦይ እዩ። 2ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኲሉ የወግዶ፤ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ጨንፈር ግና ብዙኅ ምእንቲ ኽፈሪ የጽርዮ። 3ንስኻትኩም ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃት ኢኹም። 4ኣባይ ንበሩ፤ ኣነውን ኣባኻትኩም ክነብር እየ፤ ጨንፈር ኣብቲ ጕንዲ ወይኑ እንተዘይነይሩ ካብ ባዕሉ ኽፈሪ ኸም ዘይኽእል ንስኻትኩምውን ኣባይ እንተዘይኔርኩም ክትፈርዩ ኣይትኽእሉን። 5እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ፤ ንስኻትኩም ድማ ጨናፍር ኢኹም፤ እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነውን ኣብኡ ዝነብር ንሱ እዩ ብዙኅ ፍረ ዝፈሪ፤ ብዘይ በኣይ ሓንቲ እኳ ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ። 6ኣባይ ዘይነብር ኲሉ ኸም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርብዩ ይነቅጽ፤ ኣኪቦም ድማ ናብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ። 7ኣባይ ትነብሩ እንተዄንኩም ቃለይውን ኣባኻትኩም ዝነብር እንተድኣ ኾይኑ እትደልይዎ ዂሉ ለምኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ። 8ብዙኅ እንተ ፈረኹም ኣቦይ በዙይ ክኸብር እዩ፤ ንስኻትኩምውን ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክትፍለጡ ኢኹም። 9 ከምቲ ኣብ ዘፍቀረኒ ኣነውን ኣፍቂረኩም ኣለኹ፤ ብፍቕረይ ንበሩ። 10ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሩውን ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓሊኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኹም ክትነብሩ ኢኹም። 11ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኽነብር ሓጐስኩምውን ምሉእ ምእንቲ ክኸውንስ እዙይ ነገርኩኹም። 12ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩምውን ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዙይ እዩ። 13ሰብ ቤዛ ኣዕርኽቱ ገይሩ ንሕይወቱ ኣኅሊፉ እንካብ ምሃብ ዝበልጽ ፍቕሪ የብሉን። 14ንስኻትኩምውን ዝኣዘዝኩኹም ኲሉ እንተ ፈጺምኩም ኣዕርኽተይ ኢኹም። 15ባርያ ጐይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩሞ ደጊም ፈተውተይ እምበር ባሮተይ ኣይብለኩምን፤ ኣነ ግና እቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዂሉ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ፈተውተይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። 16ኣነ እየ ዝኃረኩኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይኃረኹምንን፤ ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ ፍረኹምውን ምእንቲ ነባሪ ክኸውን ሾምኩኹም፤ ስለዙይውን እቲ ንኣብ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዂሉ ኽህበኩም እዩ። 17ንስንሳትኩም ክትፋቐሩ እዙይ እእዝዘኩም ኣለኹ። 18ዓለም እንተ ጸልአኩም ኣቐዲሙ ንኣይ ከም ዝጸልአኒ ፍለጡ። 19ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ናቱ ዝኾነ ይፈቱ እዩሞ ምፈተወኩም ነይሩ፤ ኣነ ካብ ዓለም ኃረይኩኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን፤ ስለዙይ ከዓ እዩ ዓለም ዝጸልአኩም ዘሎ። 20ኣገልጋሊ ኻብ ጐይትኡ ኣይዓብን እዩ› ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክሩ፤ ንኣይ እንተሳጕጎምኒ ንኣኻትኩምውን ከሳጕጕኹም እዮም፤ ቃለይ እንተሓልዮም ቃልኩምውን ክሕልዉ እዮም። 21እንተኾነ ነቲ ዝለኣኸኒ ስለ ዘይፈልጥዎ ምእንቲ ስመይ እዝ ዂሉ ኣብ ልዕሌኹም ክፍጽምዎ እዮም። 22ኣነ መጺአ እንተ ዘይነግሮምስ ኃጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ፤ ሕዚ ግና ንኃጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን። 23እቲ ንኣይ ዝጸልእ ነቦይውን ይጸልእ። 24ኣብ ማእኸሎም ካልእ ሰብ ዘይገበሮ ግብሪ እንተ ዘይገብር ነይረ ኃጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ፤ ሕዚ ግና ርእዮም እንተለዉ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና። 25እዙይ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ› ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ቓል ምእንቲ ኽፍጸም እዩ ዝኾነ። 26እቲ ኣነ ካብ ኣብ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣብ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ኽምስክረለይ እዩ። 27ንስኻትኩምውን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነይርኩም ኢኹም እሞ መሰኻኽረይ ኢኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\