ወንጌል ዮሓንስ 16

1 እዙይ ዝነገርኩኹም ካብ እምነትኩም ከይትናወጹ ኢለ እየ። 2ካብ ቤተ ጸሎቶም ከውፅኡኹም እዮም፤ እኳ ድኣ እቲ ዝቐትለኩም ንእግዚኣብሔር ኣገልግሎት ከም ዝፈጸመ ዝመስሎ ጊዜ ኽመጽእ እዩ። 3እዝ ዂሉ ዝገብሩ ነቦይ ኮነ ንኣይ ስለ ዘይፈልጡ እዩ። 4እዝ ነገራት እዙይ ዝነገርኩኹም ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኣነ ኸም ዝነገርኩኹም ምእንቲ ኽትዝክርዎ ኢለ እየ፤ ካብ መጀመርታ እዙይ ዘይነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ። 5 ሕዚ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ፤ ካባኻትኩም ሓደኳ ናበይ ኢኻ እትኸይድ?› ኢሉ ዝጥይቐኒ የለን። 6እዙይ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ኣብ ልብኹም ኃዘን መልአ። 7እንተኾነ ሓቂ ኽነግረኩም፦ ኣነ ናብ ኣብ እንተ ኸድኩ ይሕሸኩም፤ ኣነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞ፤ ኣነ እንተ ኸይደ ግና ንእኡ ኽሰደልኩም እየ። 8ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክወቅስ እዩ። 9ብዛዕባ ኃጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ እዩ። 10ብዛዕባ ጽድቂ ድማ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ስለ ዘይትርእዩኒ እዩ። 11ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛኢ እዝ ዓለም እዙይ ስለ ዝተፈርዶ እዩ። 12 ገና ብዙኅ ነገር ዝነግረኩም ኣለኒ፤ እንተኾነ ሕዚ ኽትፆርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 13እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኲሉ ሓቂ ኽመርሐኩም እዩ፤ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዂሉ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ፤ ነቲ ኽመጽእ ዘለዎ ነገራትውን ከፍልጠኩም እዩ። 14ንሱ ኻባይ ወሲዱ ስለ ዝገልጸልኩም ንኣይ ከኽብረኒ እዩ። 15እቲ ናይ ኣብ ዝኾነ ዂሉ ናተይ እዩ፤ ስለዙይ እየ ካባይ ወሲዱ ኽገልጸልኩም እዩ ዝበልኩኹም። 16 ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ኣይትሪኡንን ኢኹም፤ መሊስኩም ድማ ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም። 17ሽዑ ገሊኦም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንስንሳቶም  እዝ ናብ ኣብ ክኸይድ እየ እሞ ንቑሩብ ጊዜ ኣይትሪኡንን ኢኹም፤ መሊስኩም ንቑሩብ ጊዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም› ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ? ተበሃሃሉ። 18ስለዙይ ንሳቶም  እዝ ንቑሩብ ጊዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ እዩ? እዝ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይተረድአናን ተበሃሃሉ። 19ኢየሱስ ከዓ ኽጥይቕዎ ኸም ዝደለዩ ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም፦  ንቑሩብ ጊዜ ኣይትሪኡንን ኢኹም፤ መሊስኩም ንቑሩብ ጊዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም› ስለ ዝበልኩኹምዶ ንስንሳትኩም ትጠያየቑ ኣለኹም? በሎም። 20እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ንስኻትኩም ክትበኽዩን ክትኃዝኑን ኢኹም፤ ዓለም ግና ደስ ክብሎ እዩ፤ ንስኻትኩም ክትኃዝኑ ኢኹም፤ ግና እቲ ኃዘንኩም ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ። 21ሰበይቲ ኽትወልድ እንተላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበጽሓ ትጭነቕ ቈልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ዝተወልደ ተሓጕሳ ነቲ ጭንቃውን ኣይትዝክሮን እያ። 22ከምኡውን ንስኻትኩም ሕዚ ኃዚንኩም ኣለኹም፤ ግና መሊሰ ስለ ዝሪአኩም ልብኹም ክሕጐስ እዩ፤ ንሓጐስኩም ድማ ኻባኻትኩም ዝወስዶ የለን። 23በታ እዋን እቲኣ ንኣይ ሓንቲ እኳ ኣይትጥይቑንን ኢኹም። እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ንኣብ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዂሉ ኽህበኩም እዩ። 24ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን። ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ፤ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም። 25 እዝ ዂሉ ብምስላ እየ ዝተዛረብኩኹም፤ ካብ ብሕዚ ግና ብምስላ ዘይነግረኩም ሰዓት ትመጽእ ኣላ። ብዛዕባ ኣብ ብግልጺ ኽነግረኩም እምበር። 26በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም፤ ኣነ ንኣብ ምእንታኻትኩም ክልምኖ እየ ኣይብለኩምን። 27ንስኻትኩም ኣነ ኻብ እግዚኣብሔር ከም ዝመፃእኹ ስለ ዝኣመንኩምን ስለ ዘፍቀርኩምንን ኣብ ባዕሉ የፍቅረኩም እዩሞ። 28ካብ ኣብ ወፂአ ናብ ዓለም መጻእኹ፤ መሊሰውን ንዓለም ኃዲገ ናብ ኣብ እኸይድ ኣለኹ። 29እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  እንሆ ሕዚ ብምስላ ዘይኮነስ ብገሃድ ትዛረብ ኣለኻ። 30ንስኻ ዂሉ ኸም እትፈልጥ ሓደኳ ኽጥይቐካ ከም ዘየድልየካ ሕዚ ፈሊጥና፤ በዙይ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጻእኻ ኣሚንና ኣለና በልዎ። 31ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰሎም፦  ሕዚዶ ኣሚንኩም? 32እንሆ ዂልኹም ነናብ ገዛኹም እትብተኑላ ንበይነይውን እትኃድጉላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፤ ድሮ እኳ እኒሃ መጺኣ፤ ግና ኣብ ምሳይ ስለ ዝኾነ በይነይ ኣይኮንኩን። 33ብኣይ ሰላም ምእንቲ ኽትረኽቡ እዙይ ነገርኩኹም። ኣብ ዓለም እንተለኹም መከራ ኣለኩም፤ እንተኾነ ኣይዞኹም ኣነ ንዓለም ሥዒረዮ እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\