ወንጌል ዮሓንስ 17

1ኢየሱስ እዙይ ምስ ተዛረበ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቅወኝላሕ ኣቢሉ ከምዙይ በለ፦  ኦ ኣቦ! እንሆ እታ ሰዓት በጺሓ እያ፤ ወድኻ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ፤ 2ነዞም ዝሃብካዮ ዂላቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽህቦም ንእኡ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ወዲ ሰብ ሥልጣን ሂብካዮ ኢኻሞ። 3ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከዓ በይንኻ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ንዝኾንካን ንዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ምፍላጥ እዩ። 4ኣነ ነቲ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽቢረካ እየ፤ 5ኦ ኣቦ! ሕዚ ድማ በቲ ዓለም እንተይተፈጥረ ኣባኻ ዝነበረኒ ኽብሪ ኣኽብረኒ። 6ነቶም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽኩሎም። ናትካ ነበሩ፤ ንኣይ ድማ ሃብካኒ፤ ቃልካውን ሓለዉ። 7እቲ ዝሃብካኒ ዂሉ ኻባኻ ምዃኑ ሕዚ ፈለጡ። 8እቲ ዝሃብካኒ ቓል ሃብኩዎም፤ ንሳቶምውን ተቐበልዎ። ኣነ ካባኻ ኸም ዝመፃእኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ፤ ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒውን ኣመኑ። 9ኣነ ምእንትኣቶም እልምን ኣለኹ። ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምስ ኣይልምንን እየ። 10ኲሉ ናተይ ናትካ እዩ፤ እቲ ናትካውን ናተይ እዩ፤ ኣነውን ብኣኣቶም እኸብር ኣለኹ። 11ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ። ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ፤ ኣነውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ። ኦ ቕዱስ ኣቦ! ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም። 12ኣነ ምስኣቶም ኣብ ዓለም እንተለኹ ነቶም ዝሃብካኒ በቲ ስምካ ሓለኹዎምን ተኸናኸንክዎምን፤ እቲ ቓል መጽሓፍ ምእንቲ ኽፍጸም እንትርፊ እቲ ወዲ ጥፍኣት ካብኣቶም ሓደኳ ዝጠፍአ የለን። 13ሕዚ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ፤ ሓጐሰይ ኣብኣቶም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ድማ እዙይ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ። 14ኣነ ቓልካ ሃብክዎም፤ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልኦም። 15ካብቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም ኣይኮንኩን ዝልምነካ ዘለኹ። 16ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምውን ካብ ዓለም ኣይኮኑንሞ። 17በቲ ሓቅኻ ቐድሶም፤ ቃልካ ሓቂ እዩ። 18ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ኸምኡ ኣነውን ናብ ዓለም ለኣኽክዎም። 19ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ኽቕደሱስ ኣነ ንርእሰይ ምእንትኣቶም እቕድስ ኣለኹ። 20 ምእንቲ እቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምኑውን እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። 21ኦ ኣቦ! ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ዓለም ምእንቲ ኽኣምንስ ኲላቶምውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነውን ኣባኻ ከምዘለኹ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ። 22ንሕና ሓደ ኸም ዝኾንና ንሳቶምውን ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ሃብክዎም። 23እዙይ ድማ ኸምቲ ኣነ ኣብኣቶም ንስኻውን ኣባይ ዝኾንካ ንሳቶምውን ብሓድነት ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ እዩ፤ ከምኡ ድማ ንኣይ ከም ዝለኣኽካኒ በቲ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪውን ንኣኣቶም ከም ዘፍቀርካዮም ዓለም ምእንቲ ኽፈልጥ እዩ። 24ኦ ኣቦ! ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ንኣይ ብምፍቃርካ ዝሃብካኒ ኽብሪ ምእንቲ ኽርእዩ እዞም ዝሃብካኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶምውን ኣብኡ ኽህልዉ እደሊ ኣለኹ። 25ኦ ጻድቕ ኣቦ! ዓለም ኣይፈለጠካን፤ ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ። እዚኣቶምውን ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። 26እታ ንኣይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽትህሉ ኣነውን ኣብኣቶም ምእንቲ ኽነብር ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ፤ ከፍልጦምውን እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\