ወንጌል ዮሓንስ 19

1ድኅርዙይ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ። 2እቶም ወታደራት ከዓ ኣኽሊል እሾዂ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ። ቀይሕ ካባውን ከደንዎ። 3ናብኡ እናመጹ ኸዓ  ኦ ንጉሥ ኣይሁድ! ሰላም ንኣኻ! እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። 4ጲላጦስ መሊሱ ናብ ደገ ወፂኡ  ኣብዝ ሰብ እዙይ ሓንቲ በደል እኳ ኸም ዘይረኸብኩሉ ንኽትፈልጡ እንሆ ናብ ደገ አውፅአልኩም ኣለኹ በሎም። 5ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል ዕሾዂ ደፊኡ ቀይሕ ካባ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ  እንሆ እቲ ሰብኣይ! በሎም። 6ሊቃነ ካህናትን እቶም ሓሻኽሮምን ምስ ረአይዎ ኸዓ  ስቐሎ! ስቐሎ! እናበሉ ጸርሑ። ጲላጦስ ከዓ  ባዕልኻትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቐልዎ እምበር ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም። 7ኣይሁድ ድማ  ንሕና ሕጊ ኣለና፤ ከም ሕግና ኸዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረ ኽመውት እዩ ዝግብኦ ኢሎም መለሱሉ። 8ጲላጦስ እዝ ዘረባ እዙይ ምስ ሰምዐ ኬርና ፈርሐ። 9መሊሱ ናብ መጋባእያ ኣትዩ ንኢየሱስ  ንስኻ ካበይ ኢኻ? በሎ። ኢየሱስ ግና ሓንቲኳ ኣይመለሰሉን። 10ጲላጦስ ከዓ  ንኣይውንዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ? ክሰቕለካን ክፈትሐካን ሥልጣን ከም ዘለኒዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ? በሎ። 11ኢየሱስ ድማ  ካብ እግዚኣብሔር ሥልጣን እንተዘይውሃበካስ ኣባይ ሥልጣን ኣይምሃለወካን ነይሩ። ስለዙይ እቲ ናባኻ ኣኅሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ኃጢኣት ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። 12ድኅርዙይ ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና  ነዙይ እንተ ፈቲሕኻዮ ፈታው ቄሣር ኣይኮንካን። ንባዕሉ ንጉሥ ዝገብር ኲሉ ኣንጻር ቄሣር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። 13ጲላጦስ ነዝ ዘረባዙይ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ደገ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝብሃል ጸፍጸፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። 14ጊዜኡ ናይ ፋሲካ ምድላው ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ጲላጦስ ንኣይሁድ  እንሆ ንጉሥኩም! በሎም። 15ሽዑ ንሳቶም  ኣወግዶ! ኣወግዶ! ስቐሎ! እናበሉ ጫው ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ  ንንጉሥኩምዶ ኽሰቕሎ? በሎም። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ  ብዘይ ቄሣር ንጉሥ የብልናን! ኢሎም መለሱ። 16ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ኣኅሊፉ ሃቦም። ንኢየሱስ ድማ ኂዞም ወሰድዎ። 17መስቀሉ ፆይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጢ ድማ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ። 18ምስኡውን ክልተ ኸተርቲ ሓደ በዙይ ሓደ ድማ በቱይ ሰቐሉ፤ ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቐልዎ። 19ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሕፈቱ ድማ  ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ነበረ። 20እታ ኢየሱስ ዝተሰቐለላ ሥፍራ ጥቓ እታ ኸተማ ስለዝነበረት ብዙኃት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ ኣንበብዎ። እቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ብላቲንን ብግሪኽን ዝተጽሓፈ ነበረ። 21እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ  ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ› ከም ዝበለ ድኣ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ› ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። 22ጲላጦስ ከዓ  ዝጸሓፍኩ ጽሒፈ ኣለኹ! ኢሉ መለሰ። 23እቶም ወታደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ኽዳውንቱ ወሲዶም ንነፍስ ወከፍ ሓድ ሓደ ምእንቲ ኽበጽሖም ኣብ ኣርባዕተ መቐልዎ፤ ነቲ ቐሚሹውን ከምኡ። እቲ ቐሚሹ ግና ካብ ላዕሊ ኽሳዕ ታሕቲ ዂለንትናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። 24ንስንሳቶም ከዓ  ንዝበጽሐ ኽበጽሖስ ዕፃ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተበሃሃሉ። እዙይ ከዓ  እቲ ኽዳውንተይ ንርእሶም ተማቕልዎ፤ ንቐምሸይውን ዕፃ ኣውደቑሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ኽፍጸም እቶም ወታደራት ከምዙይ ገበሩ። 25ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ እኖኡን ሓፍቲ እኖኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። 26ኢየሱስ ንኖኡን ነቲ ዝፈትዎ ደቀ መዝሙሩን ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ምስ ረአዮም ንኖኡ  ኣቲ ሰበይቲ እኒሆ ወድኺ! በላ። 27ነቲ ደቀ መዝሙር ከዓ  እኒሃ እኖኻ! በሎ። እቲ ደቀ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ገዝኡ ወሰዳ። 28ድኅርዙይ ኢየሱስ ኲሉ ኸም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ቓል መጽሓፍ ምእንቲ ኽፍጸም ጸማእኹ! በለ። 29ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ሳርማ ነበረ። ካብቲ መጺጽ ሰፍነግ መሊኦም ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ኣሲሮም ናብ ኣፉ ኣቕረቡሉ። 30ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ጠዓመ  ተፈጸመ! በለ፤ ርእሱ ኣድነነ፤ ነፍሱውን ሃበ። 31ድኅርዙይ ሽዑ ዓርቢ ናይ ሰንበት ምድላው ስለ ዝነበረ እታ ሰንበት እቲኣ ድማ ኽብርቲ በዓል ስለ ዝነበረት እቶም ሬሳታት ኣብ መስቀል ምእንቲ ኸይሓድሩ መምሕዂልቶም ሰሰቢሮም ንኸውርድዎም መራሕቲ ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። 32ሽዑ እቶም ወታደራት መጺኦም ምሕዂልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ኻልኣይን ሰበሩ። 33ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ድሮ ኸም ዝሞተ ርእዮም ምሕዂልቱ ኣይሰበርዎን። 34ሓደ ኻብቶም ወታደራት ብዂናት ጐድኑ ወግኦ፤ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ደምን ማይን ወፀ። 35እቲ ነዙይ ዝረአየ መስከረ፤ እቲ ምስክርነቱ ኸዓ ሓቂ እዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትኣምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝዛረብ ይፈልጥ እዩ። 36እዝ ዂሉ ዝኾነ ኸዓ እቲ  ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይስበርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 37ካልእ ጽሑፍውን  እቶም ዝወግእዎ ኽርእይዎ እዮም ዝብል ኣሎ። 38ድኅርዙይ ንኣይሁድ ብምፍራሕ ብኅቡእ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ዝነበረ በዓል ኣርማትያስ ዮሴፍ ናይ ኢየሱስ ሥጋ ንኽህቦ ንጲላጦስ ለመኖ። ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ። ንሱውን ከይዱ ነቲ ሥጋ ኢየሱስ ወሰዶ። 39እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስውን ኣርባዕተ ሚእትን ኃምሳን ግራም ዝኣክል ከርበ ምስ ሽቱ ዝተሓዋወሰ ኂዙ መጸ። 40ንሥጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከዓ ኸምቲ ልማድ ኣገናንዛ ኣይሁድ ምስ ሽቱ ብሓድሽ ዓለባ ገይሮም ገነዝዎ። 41ኣብቲ ጥቓ ዝተሰቕለሉ ቦታ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ። ኣብቲ ኣታኽልቲ ኸዓ ሰብ ተቐቢሩሉ ዘይፈልጥ ሓድሽ መቓብር ነበረ። 42እቲ ዕለት በዓል ምስንዳው ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ እቲ መቓብርውን ቀረባ ነበረ እሞ ንኢየሱስ ኣብኡ ቐበርዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\