ወንጌል ዮሓንስ 21

1ድኅርዙይ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ መሊሱ ተገለጸሎም። በዝ ኸምዙይውን ተርኣዮም። 2ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ካብ ቃና ዝኾነ ናትናኤልን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ኻልኦት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኃቢሮም ነበሩ። 3ስምዖን ጴጥሮስ ድማ  ኣነስ ዓሣ ኸስግር ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ  ንሕናውን ምሳኻ ኽንኸይድ ኢና በልዎ። ወፂኦም ድማ ናብ ጃልባ ኣተዉ፤ እንተኾነ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደኳ ኣይኃዙን። 4ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው በለ፤ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። 5ኢየሱስ  ደቀይ! ዝብላዕዶ ኣለኩም? በሎም። ንሳቶም ድማ  የብልናን ኢሎም መለሱሉ። 6ንሱ ኸዓ  ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርብይዎሞ ኽትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ነቲ መርበቦም ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝኂ ዓሣ ዝተልዓለ ምስሓቡ ሰኣኑ። 7እቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ደቀ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ  ጐይታና እኮ እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራሕ ዝባኑ ስለ ዝነበረ ኽዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። 8እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ግና ካብ ወሰን ባሕሪ ኣስታት ሓደ ሚእቲ ሜትር ዝኣክል ጥራሕ ርሒቖም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓሣ ዝመልአ መርበብ ብጃልባ እናሰሓብዎ መጹ። 9ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ኸዓ ኣብ ልዕሊኡ ዓሣ ዝነበሮ ጓህርን ዝተሠርዐ እንጀራን ረአዩ። 10ኢየሱስ ከዓ ኻብዝ ሕዚ ዝኃዝኩምዎ ዓሣ ኣምጽኡ በሎም። 11ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ደይቡ ነቲ ሚእትን ኃምሳን ሠለስተን ገዘፍቲ ዓሣ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጐተቶ። ብዝኃቱ ኽሳዕ ኽንድዙይ ዝኣክል ዓሣ እንተኾነኳ እቲ መርበብ ኣይተቐደደን። 12ኢየሱስ ድማ  ንዑ ብልዑ ! በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንሱ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ኻብኣቶም ሓደኳ  ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ኽጥይቖ ዝደፈረ ኣይነበረን። 13ኢየሱስ መጺኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም፤ ካብቲ ዓሣውን ከምኡ። 14ካብ ሙታን ድኅሪ ምትሥኡ ንደቀ መዛሙርቱ እንትግለጸሎም እዙይ ሣልሳይ ጊዜ እዩ። 15ምስ በልዑ ድማ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ  ስምዖን ወዲ ዮና! ካብዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ትፈትወኒ ኢኻ? በሎ። ንሱ ኸዓ  እወ ጐይታይ! ኣነ ኸም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ  መሓሲአይ ኣብልዕ በሎ። 16ካልኣይ ጊዜ  ስምዖን ወዲ ዮና! ትፈትወኒ ዲኻ? በሎ። ንሱ ድማ  እወ ጐይታይ! ኣነ ኸም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ  ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። 17ሣልሳይ ጊዜ ድማ  ስምዖን ወዲ ዮና! ትፈትወኒ ዲኻ? በሎ። ጴጥሮስ ንሣልሳይ ጊዜ  ትፈትወኒ ዲኻ? ስለ ዝበሎ እናኃዘነ  ጐይታይ! ንስኻ ዂሉ ትፈልጥ ኢኻ፤ ኣነ ኸም ዝፈትወካውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ  ኣባጊዐይ ኣብልዕ፤ 18ንስኻ ጐበዝ እንተለኻ ባዕልኻ ሕቖኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝይደለኻዮ ትኸይድ ነይርካ፤ ምስ ሸምገልካ ግና ኣእዳውካ ኸም እተልዕል እሞ ሕቖኻ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮውን ከም ዝወስደካ እማን እማን እብለካ ኣለኹ በሎ። 19እዙይ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝበለ ሞት ንእግዚኣብሔር ከኽብሮ ኸም ዘለዎ ምእንቲ ኸመልክቶ እዩ። እዙይ ምስ በለ ኸዓ  ተኸተለኒ! በሎ። 20ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ደቀ መዝሙር ክስዕብ እንተሎ ረአዮ። ንሱውን እቲ ኽድረሩ እንተለዉ ናብ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ  ጐይታይ ኣኅሊፉ ዝህበካ መን እዩ? ዝበሎ ደቀ መዛሙር እዩ። 21ሽዑ ጴጥሮስ ንእኡ ርእዩ ንኢየሱስ  ጐይታይ! እዙይከ ከመይ ክኸውን እዩ? በሎ። 22ኢየሱስ ከዓ  ክሳዕ ዝመጽእ ኽጸንሕ እንተ ደለኹኸ እንታይ ኣእተወካ? ንስኻ ግዳ ተኸተለኒ በሎ። 23ስለዙይ  እቲ ደቀ መዝሙር እቱይ ኣይመውትን እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ማእኸል ኣኅዋት ተሰምዐ። ኢየሱስ ግና  ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተ ደለኹኸ እንታይ ኣእተወካ? እዩ ዝበለ እምበር  ኣይመውትን ኣይበለን። 24እቲ ብዛዕባዙይ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዝ ደቀ መዝሙር እዙይ እዩ። እቲ ምስክርነቱ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና። 25ኢየሱስ ዝገበሮ ኻልእ ብዙኅ ነገራትውን ኣሎ። ኲሉ በብሓደ ተጽሒፉ እንተ ዝኸውንስ ነቲ ዝጽሓፍ መጻሕፍቲ ዓለም ኣይምኸኣሎን ነይሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\