ወንጌል ዮሓንስ 3

1ሓደ ኻብቶም ኣሕሉቕ ኣይሁድ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝስሙ ፈሪሳዊ ነበረ። 2ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ  መምህር! ብዘይ እቲ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዝ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደኳ የለን እሞ ንስኻ ኻብ እግዚኣብሔር ዝመጻእኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና፤ በሎ። 3ኢየሱስ ድማ  ሰብ ካልኣይ ጊዜ እንተ ዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ክርእያ ኸቶ ኸም ዘይኽእል እማን እማን እብለካ ኣለኹ፤ ኢሉ መለሰሉ። 4ኒቆዲሞስ ከዓ  ሰብከ ምስ ዓበየ ኸመይ ኢሉ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ማኅፀን እኖኡ ኣትዩስ ክውለድዶ ይኽእል እዩ? በሎ። 5ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰ፦  እማን እማን እብለካ ኣለኹ፤ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወሊዱ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የለን። 6እቲ ኻብ ሥጋ ዝተወልደ ሥጋ እዩ፤ እቲ ኻብ መንፈስ ዝተወልደ ኸዓ መንፈስ እዩ። 7ካልኣይ ክትውለዱ ግድን እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። 8ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፤ ድምፁ ኸዓ ትሰምዕ፤ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ፤ እቲ ኻብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልደ ዂሉ ድማ ከምኡ እዩ፤ ኢሉ መለሰሉ። 9ኒቆዲሞስ ከዓ  እዙይ ደኣ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል? ኢሉ ጠየቖ። 10ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዙይ በሎ፦  ንስኻ መምህር እስራኤል እንትትከውን ከመይ እዝ ነገር እዙይ ዘይትፈልጥ? 11እማን እማን እብለካ ኣለኹ፤ እንፈልጦ ንዛረብ፤ ዝረአናዮውን ንምስክር፤ ምስክርነትና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። 12ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም እኳ ዘይትኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተ ነገርኩኹም ግዳ ኸመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? 13ብዘይ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደኳ የለን። 14- 15ብእኡ ዝኣምን ኲሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእስ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፤ ወዲ ሰብ ድማ ኸምኡ ኽስቀል ኣለዎ። 16 በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዂሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእስ እግዚኣብሔር ንወዱ ቤዛ ኽሳዕ ዝህብ ክንድዙይ ንዓለም ኣፍቀሮ። 17እግዚኣብሔር ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽድኅን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። 18እቲ ብእኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ፤ እቲ ብእኡ ዘየኣምን ግና ብሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። 19እቲ ፍርዲ ኸዓ እዙይ እዩ፦ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፤ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተዉ። 20እቲ ኽፉእ ዝገብር ኲሉ ግብሩ ምእንቲ ኸይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩሞ። 21እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረ ግብሩ ምእንቲ ኽግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ። 22ድኅርዙይ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ፤ ኣብኡ ኸዓ እናጥመቐ ምስኣቶም ቀነየ። 23ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ብዙኅ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሓንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ። ብዙኃት ሰባት ከዓ እናመጹ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። 24ዮሓንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረሞ፤ 25ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርት ዮሓንስን ኣይሁድን ብዛዕባ ሥርዓት ምንጻህ ክርክር ተልዓለ። 26ናብ ዮሓንስ መጺኦም ከዓ  መምህር! እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ፤ ኲሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ በልዎ። 27ዮሓንስ ድማ ኸምዙይ ኢሉ መለሰ፦  ሰብ ካብ እግዚኣብሔር እንተ ዘይተውሂብዎስ ሓንቲ እኳ ኽቕበል ኣይኽእልን እዩ። 28ኣነ ቐቅድሚኡ ዝተልኣኽኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን› ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም መሰኻኽረይ ኢኹም። 29እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንእኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ መርዓዊ የመና ይሕጐስ። ደጊም ሓጐሰይ እንሆ ምሉእ ኾይኑለይ። 30ንሱ ኽልዕል ኣነ ኽትሕት ይግባእ። 31እቲ ኻብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሊ ዂሉ እዩ፤ እቲ ኻብ ምድሪ ዝኾነ ኸዓ ምድራዊ እዩ፤ ናይ ምድሪውን ይዛረብ፤ እቲ ኻብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሊ ዂሉ እዩ። 32ነቲ ምስክሩ ደኣ ዝቕበሎ የለን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረአዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር። 33እቲ ንምስክርነቱ ዝተቐበለ ግና እግዚኣብሔር ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግጽ። 34እግዚኣብሔር መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ንሱ ቓል እግዚኣብሔር እዩ ዝነግር። 35ኣብ ንወልድ የፍቅሮ እዩ፤ ኲሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። 36እቲ ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ፤ እቲ ብወልድ ዘይኣምን ግና ቝጥዓ እግዚኣብሔር ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣይርእያን እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\