ወንጌል ዮሓንስ 6

1ድኅርዙይ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ እታ ጥብርያዶስ እትብሃል ባሕሪ ገሊላ ኸደ። 2ብዙኃት ሕዝቢ ኸዓነቲ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ተኸተልዎ። 3ኢየሱስ ድማ ናብ እምባ ደይቡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ተቐመጠ። 4በዓል ኣይሁድ ፋሲካ ድማ ቐሪቡ ነበረ። 5ሽዑ ኢየሱስ ኣዒንቱ ኣልዒሉ ብዙኅ ሕዝቢ ናብኡ ኽመጽእ እንተሎ ርእዩ ንፊልጶስ ነዚኣቶም እነብልዖም እንጀራ ኻበይ ክንዕድግ ኢና? በሎ። 6እዙይ ዝበሎ ምእንቲ ኽፍትኖ እዩ እምበር ነቲ ኽገብሮ ዘለዎስ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ። 7ፊልጶስ ከዓ ናይ ክልተ ሚእቲ ዲናር እንጀራ ንነፍሲ ወከፎም እኳ ቈቊራስ ኣይበጽሖምን ኢሉ መለሰሉ። 8ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ እንድርያስ ኃው ስምዖን ጴጥሮስ 9 ኃሙሽተ ኅብስቲ ስገምን ክልተ ዓሣን ዘለዎ ሓደ መንእሰይ ኣብዙይ ኣሎ፤ እዚኣተን ግና ነዝ ኽንድዙይ ዝኣክል ሰብ እንታይ የኣኽላ? በሎ። 10ኢየሱስ ድማ  ነቶም ሕዝቢ ኣቐምጥዎም በለ፤ ኣብቲ ቦታ ኸዓ ብዙኅ ሣዕሪ ነበረ። ሽዑ እቶም ሕዝቢ ተቐመጡ፤ ቊጽሮም ከዓ ኣስታት ኃሙሽተ ሽሕ ሰብኡት ነበሩ። 11ኢየሱስ ነተን ኅብስትታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም ዝተቐመጡ ዓደሎም፤ ነቶም ዓሣታትውን ከምኡ ከከም ዝደልዩዎ ዓደሎም። 12በሊዖም ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ኻብኣተን ሓደኳ ኸይባኽን ነቲ ዝተረፈ ቝርስራስ ኣክብዎ በሎም። 13ስለዙይውን ኣከብዎ፤ ተረፍ እቶም ካብተን ኃሙሽተ ኅብስቲ ስገም ዝበልዑ ኸዓ ዓሠርተ ኽልተ መሶብ ቊርስራስ መልኡ። 14እቶም ሕዝቢ ኸዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም  እዙይ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ እዩ! በሉ። 15ኢየሱስ ድማ ብኃይሊ ኂዞም ከንግሥዎ ይሓስቡ ኸም ዘለዉ ፈሊጡ መሊሱ በይኑ ናብ እምባ ኣግለሰ። 16ምስ መሰየ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ። 17ኣብ ጃልባ ደይቦም ከዓ ናብቲ ሰገር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ኣቢሎም ከዱ፤ ጊዜኡ ጸልሚቱ ነበረ፤ ኢየሱስውን ናብኣቶም ገና ኣይመጸን ነበረ። 18ብርቱዕ ንፋስ ኣውሎ ስለ ዝነፈሰ እቲ ባሕሪ ይናወጽ ነበረ። 19ኃሙሽተ ወይ ሽዱሽተ ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ምስ ከዱ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ኽቐርብ እንተሎ ሪኦምዎ ፈርኁ። 20ንሱ ግና  ኣነ እየ! ኣይትፍርኁ! በሎም። 21ሽዑ ናብታ ጃልባ ኸደይብዎ እናደለዩ እንተለዉ እታ ጃልባ ኸዓ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ምድሪ በጽሐት። 22ንጽባሒቱ እቶም ኣብ ሰገር ባሕሪ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሕዝቢ እንትርፊ ሓንቲ ጃልባ ኻልእ ኣብኡ ኸም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራሕ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብታ ጃልባ ኸም ዘይደየበ ረአዩ። 23እንተኾነ ኻልኦት ጃላቡ ኻብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓ እታ ጐይታ ባሪኹ ኅብስቲ ዝበልዑ ላ ቦታ መጻ። 24ሽዑ እቶም ሕዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ኸም ዘየለዉ ምስ ረአዩ ናብተን ጃላቡ ደይቦም ንኢየሱስ ክደልዩዎ ናብ ቅፍርናሆም መጹ። 25ኣብ ሰገር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ኸዓ  መምህር! መኣዝ ደኣ ናብዙይ መጺእኻ? በልዎ። 26ኢየሱስ ድማ  እትደልዩኒ ዘለኹም እንጀራ በሊዕኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረአኹምዎ ተኣምራት ከም ዘይኮነ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 27እምበኣር ምእንቲ እቲ ኃላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዝኸውን ምግቢ ጸዓሩ። ንሱ ሓቂ ኸም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ብማኅተሙ ኃቲምዎ እዩሞ ኢሉ መለሰሎም። 28ስለዙይ ንሳቶም  ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንፍጽምስ እንታይ ንግበር? በልዎ። 29ኢየሱስ ድማ  ፍቓድ እግዚኣብሔርስ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኽትኣምኑ እዩ በሎም። 30ሽዑ ንሳቶም  ንሕና ርኢና ምእንቲ ብኣኻ ኽንኣምንስ እንታይ ምልክት ትገብር? እንታይከ ትሠርሕ? በልዎ። 31ከምቲ ኽበልዑ ኻብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም› ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ  በልዎ። 32ኢየሱስ ድማ  ነቲ ናይ ሓቂ እንጀራ ኻብ ሰማይ ኣቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ እንጀራ እቱይ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ኸም ዘይኮነስ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 33እቲ ኻብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዝህብ ናይ እግዚኣብሔር እንጀራ እዩሞ በሎም። 34ሽዑ ንሳቶም  ጐይታ! ነዝ እንጀራ እዙይ እንዶ ዂልሻዕ ሃበና? በልዎ። 35ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ናይ ሕይወት እንጀራ ኣነ እየ፤ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፤ እቲ ብኣይ ዝኣምን ድማ ከቶ ኣይጸምእን እዩ። 36ግና ኸምቲ ዝበልኩኹም እዩ፤ ርኢኹምኒ ግና ኣይኣመንኩምንን። 37እቲ ኣብ ዝህበኒ ዂሉ ናባይ ክመጽእ እዩ፤ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ኸዓ ንወፃኢ ኸቶ ኣየውፅኦን እየ። 38ኣነ ካብ ሰማይ ዝወረድኩ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ኽገብር ኣይኮንኩን። 39ካብቶም ንሱ ዝሃበኒ ዂሎም በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ኸተሥኦም እየ እምበር ሓደኳ ኣይጠፍእን እዩ፤ እዙይ ድማ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እዩ። 40ንወልድ ርእዩ ብእኡ ዝኣምን ኲሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረክብ ኣነውን በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ኸተሥኦ እዙይ ፍቓድ ኣቦይ እዩ። 41ስለዙይ ድማ ኣይሁድ  እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ሕይወት እንጀራ ኣነ እየ ስለ ዝበሎም ብእኡ ኣጕረምረሙ። 42 እዙይስ እቲ ኣቦኡን እኖኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍዶ ኣይኮነን? ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወሪደ› ይብል? በሉ። 43ኢየሱስ መሊሱ ኸምዙይ በሎም፦  ንስንሳትኩም ኣይተጕረምርሙ፤ 44እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደኳ የለን፤ ኣነ ድማ በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ኸተሥኦ እየ። 45ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያትውን ኲሎም ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ፤ እምበኣር እቲ ኻብ ኣብ ዝሰምዐን ዝተምሃረን ኲሉ ናባይ ይመጽእ። 46እንትርፊ እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ንኣብ ዝረአዮ ሓደኳ የለን፤ ንሱ እዩ ንኣብ ዝረአዮ። 47እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘለዎ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 48ናይ ሕይወት እንጀራ ኣነ እየ። 49ኣቦታትኩም ኣብ ምድረ በዳ መና በልዑ እንተኾነ ግና ሞቱ። 50እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዙይ እዩ፤ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ኣይመውትን። 51እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ሕይወት እንጀራ ኣነ እየ፤ ካብዝ እንጀራ እዙይ ዝበልዕ ዂሉ ንዘለዓለም ክነብር እዩ፤ እዙይ ንዓለም ሕይወት ምእንቲ ክኸውን ኣነ ዝህቦ እንጀራ ሥጋይ እዩ። 52ሽዑ ኣይሁድ  እዙይስ ሥጋኡ ኽንበልዕ ኸመይ ገይሩ ኽህበና ይኽእል? እናበሉ ንስንሳቶም ተኻትዑ ። 53ስለዙይ ድማ ኢየሱስ ከምዙይ በሎም፦  ሥጋ ወድ ሰብ እንተዘይበሊዕኹም ደሙውን እንተዘይሰቲኹምስ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘይብልኩም እማን እማን እብለኩም ኣለኹ። 54ሥጋይ ዝበልዕ ደመይውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ፤ ኣነውን በታ ዳኅረወይቲ መዓልቲ ኸተሥኦ እየ። 55ሥጋይ ኣማናዊ ምግቢ እዩ፤ ደመይውን ኣማናዊ መስተ እዩሞ። 56እቲ ሥጋይ ዝበልዕ ደመይውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር፤ ኣነውን ኣብኡ እነብር። 57እቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ሕያው ከም ዝኾነ ኣነውን ብኣብ ሕያው ከም ዝኾንኩ፤ ከምኡ ኸዓ እቲ ሥጋይ ዝበልዕ ብኣይ ሕያው ኮይኑ ኽነብር እዩ። 58እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዙይ እዩ፤ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን፤ ነዝ እንጀራ እዙይ ዝበልዕ ግና ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ኽነብር እዩ። 59ኢየሱስ ነዝ ዂሉ ዝተዛረቦ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ እንተሎ እዩ። 60ብዙኃት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዙይ ሰሚዖም  እዝ ዘረባ እዙይስ ከቢድ እዩ፤ መን ክቕበሎ ይኽእል? በሉ። 61ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባዙይ ከም ዘጕረምረሙ ብመንፈሱ ፈሊጡ  እዙይዶ የዕንቅፈኩም? 62ወዲ ሰብ ናብቲ ቐደም ዝነበሮ ኽዓርግ እንተሎ እንተ ትርእይዎ ደኣ እንታይ ምበልኩም? 63ሕያው ዝገብር መንፈስ እዩ፤ ሥጋ ግና ምንም ኣይጠቅምን። እዝ ኣነ ዝነገርኩኹም ቃል ከዓ መንፈስ እዩ፤ ሕይወትውን እዩ። 64ግና ካባኻትኩም ገሊኣቶም ዘይኣምኑ ኣለዉ፤ በሎም። ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣይንኦም ምዃኖም እቲ ዘትኅዞውን መን ምዃኑ ኻብ መጀመርታ ይፈልጥ ነበረሞ። 65ኣስዒቡ ኸዓ  ስለዙይ ድማ እየ እቲ ኻብ ኣቦይ ዝተውሃቦ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደኳ የለን ዝበልኩኹም በሎም። 66በዝ ነገርዙይውን ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙኃት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድኅሪት ተመለሱ፤ ምስኡውን ኣይከዱን። 67ስለዙይ ኢየሱስ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርት  ንስኻትኩምከ ኽትከዱዶ ትደልዩ ኢኹም? በሎም። 68ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ  ጐይታይ! ንስኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ሕይወት ኣለካ፤ ናብ መን እሞ ኢና ኽንከይድ? 69ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና፤ ኢሉ መለሰሉ። 70ኢየሱስ ድማ ንዓሠርተ ኽልቴኹም ዝኃሬኩኹምስ ኣነዶ ኣይኮንኩን? ሓደ ኻባኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰሎም። 71እዙይ ዝበለ ድማ ብዛዕባ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ እዩ፤ ዘትኅዞ ንሱ እዩሞ፤ ንሱውን ካብቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓደ ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\