መልእኽቲ ይሁዳ 1

1ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ኃው ያዕቆብን ካብ ዝኾነ ይሁዳ ናብቶም ጽዉዓት ብእግዚኣብሔር ኣብ ፍቑራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓለዉን 2ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ይብዝኀልኩም። 3ኣቱም ፍቑራተይ! ብዛዕባ እታ ናይ ኲልና ዝኾነት ድኅነት ክጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ። ሕዚ ግና በታ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ንቕዱሳን ዝተውሃበት እምነት ንኽትጋደሉ ምእንቲ ኽመኽረኩም ክጽሕፍ ግድን ኮይኑኒ ኣሎ። 4ፍርዲ ኸም ዝቕበሉ ቐደም ዝተጽሓፈሎም ሓድሓደ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ሰባት ኣብ ማእኸልኩም ሰሊኾም ኣትዮም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተውሃበና ናይ ጸጋ መልእኽቲ ርኽሰት ክገብሩ ንዝልውጥዎን ነቲ ሓደ በይኑ ንጉሥናን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎን እዮም። 5ንዂሉ ትፈልጥዎ እንተ ኾንኩም እኳጐይታ ንሕዝቡ ካብ ምድሪ ግብጺ ኣውፂኡ ኸም ዘድኃኖም ነቶም ዘይኣምኑ ግና ከም ዘጥፍኦም ከዘኻኽረኩም እፈቱ። 6ነቶም ሰፈሮም ዝኃደጉ መዓርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲውን በታ ዓባይ መዓልቲ ምእንቲ ኽፍረዱ ብናይ ዘለዓለም መቝሕ ኣብ ጸልማት ኣሲሩ ኣጽኒሕዎም ኣሎ። 7ከምኡ ድማ ሰዶምን ገሞራንእተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ኸተማታትን ከምኣቶም ዘመዋ፤ ባህርያዊ ብዘይኮነ ግብረ ሥጋውን ፈጸማ። በቲ ዝወረደን ቅጽዓት ከዓ ብዘለዓለማዊ ሓዊ ንዝቕጽዑ መርኣያ ኾይነን ኣለዋ። 8ከምኡ ኸዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሕልሞም እናተመርሑ ሰብነቶም የርክሱ፤ ንሥልጣን ኲሉ የቃልሉ፤ ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ኽቡራንውን ይጸርፉ። 9ሊቀ መላእኽት ሚካኤል እኳ ብዛዕባ ሥጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር እንተሎ እግዚኣብሔር ይገሥጽካ ደኣ በሎ እምበር ብጸርፊ ክዂንኖ ኣይደፈረን። 10እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ዂሉ ይጸርፍዎ፤ እቲ ኸም እንስሳ ብባህሪኦም ዝፈልጥዎ እኳ ንባዕልቶም የጥፍኦም ኣሎ። 11ብመንገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ገንዘብ ብስሕተት በለዓም ስለ ዝወደቑ ከም ቆሬ ስለ ዝዓመጹውን ጠፊኦም እዮም እሞ ወይለኦም! 12እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ማእድኹም ጸየቕቲ እዮም፤ እንተይኃፈሩ ብስድነት ኣብ ማእድኹም ይሳተፉ፤ ንባዕልቶም ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ፤ ንፋስ ንየው ነዘው ከም ዝደፍኦ ማይ ከም ዘይብሉ ደመና እዮም። ካብ ሱረን ዝተበቈሳክልተ ሻዕ ዝሞታ ብእዋን ፍረ ፍረ ኸም ዘይብለን ኣእዋም ሓጋይ እዮም። 13ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከም ዝዓፍር ዝገብሩ ካብ መንገዶም ከም ዝዘንበሉ ኸዋኽብቲ እዮም። ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ይጽበዮም ኣሎ። 14- 15እቲ ኻብ ኣዳም ሻውዓይ ትውልዲ ዝኾነ ሄኖክውን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም፦  እንሆ! ጐይታ ንዂላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ። ነቶም ፍርኃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኲላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ብኽፉእ መንገዲ ዝገብርዎ ዂሉ ኽፉእ ግብርን ብዛዕባ እቲ ኽፍኣት ኃጢኣተኛታት ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዂሉ ዘረባ ድፍረት ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም። 16እዚኣቶም መዕረምረምቲ ዘይሕጉሳት ከም ክፉእ ትምኒቶም ዝነብሩ እዮም። ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረብ፤ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ሪኦም ይጥብሩ። 17ኣቱም ፍቑራተይ! ንስኻትኩም ግና ነቲ እቶም ሓዋርያት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ዝተዛረብዎ ዘክሩ። 18ንሳቶም  ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመን ብኽፉእ ትምኒቶም ዝምርሑ መላገጽቲ ኽትሥኡ እዮም። እናበሉ ነጊሮሙኹም ነበሩ። 19እዚኣቶም ፍልልይ ዘምጽኡብሥጋዊ ድልየቶም ዝምርሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም። 20ኣቱም ፍቑራተይ! ንስኻትኩም ግና በታ ልዕሊ ኹሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። 21ነቲ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ከዓ ንርእስኹም ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ሓልውዋ። 22ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም። 23ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፤ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ሥጋኦም ዝረኸሰ ኽዳን እኳ እናጸላእኹም ንርእስኹምውን እናፈራኅኹም ራህርሁሎም። 24ነቲ ኻብ ውድቐት ክሕልወኩም ነውሪ ዘይብልኩም ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ ብታሕጓስ ከቑመኩም ዝከኣሎ 25ነቲ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድኃኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዂሉ ዘመናትን ሕዝን ንዘለዓለመ ዓለምን ክብሪ ግርማ ኃይሊ ሥልጣን ይኹኖ! ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\