ወንጌል ሉቃስ 14

1ኢየሱስ ብሰንበት ካብ ኣሕሉቕ ፈሪሳውያን ሓደ ናብ ዝኾነ ሰብ እንጀራ ኽበልዕ ምስ ኣተወ ፈሪሳውያን ይጸናጸንዎ ነበሩ። 2እንሆ ዂሉ ኣካላቱ ዝተነፍሐ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ። 3ኢየሱስ ንሊቃውንቲ ሕግን ፈሪሳውያንን  ብሰንበት ምፍዋስስ ግቡእ ድዩ ወይ ኣይግቡእን?  ኢሉ ጠየቖም። 4ንሳቶም ከዓ ኣጽቀጡ፤ ንሱ ግና ኣሕውዩ ሰደዶ። 5መሊሱ ድማ፦  ካባኻትኩምከ ኣድጉ ወይ ብዕራዩ ናብ ጕድጓድ እንተ ወደቐ ሽዑ ንሽዑ ብመዓልቲ ሰንበት ዘየውፅኦ መን ኣሎ?  ኢሉ ጠየቖም። 6ነዝ ነገርዙይውን መልሲ ሰኣኑሉ። 7ነቶም ንምሳሕ ዝተዓደሙ ድማ ዝለዓለ መቐመጢ እንትመርፁ ምስ ረአየ ከምዙይ ኢሉ ብምስላ ነገሮም። 8 ሓደ ናብ መርዓ እንተ ዓደመካ ኣብቲ ዝለዓለ መንበር ኣይትቀመጥ። ምናልባሽ ካባኻ ዝኸብር ካልእ ተዓዲሙ ኸይኸውን እሞ 9እቲ ንእኡን ንኣኻን ዝዓደመ መጺኡ እዛ ሥፍራ እዚኣ ነዙይ ኅደገሉ› ኸይብለካ፤ ሽዑ እናኃፈርካ ናብ ታሕተዋይ መቐመጢ ኸይትወርድ። 10ምስ ተዓደምካ ኼድካ ኣብ ዝተሓተ መቐመጢ ተቐመጥ። ሽዑ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ  ዓርከይ! ናብቲ ዝለዓለ መቐመጢ ደይብ  ይብለካ፤ ሽዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ኲሎም ዕዱማት መቓምጥኻ ኽብሪ ክኾነካ እዩ። 11ርእሱ ዘኽብር ኲሉ ኽዋረድ እዩ፤ ርእሱ ዘትሕት ግና ክኸብር እዩሞ።  12ኢየሱስ ድማ ነቲ ዝጸውዖ ሰብኣይ ከምዙይ በሎ፦  ምሳሕ ወይ ድራር እንተ ገበርካ መሊሶም ከይጽውዑ ኻ እሞ ልቓሕ ምምላስ ከይኾነካ ኣዕርኽትኻ ወይ ኣኅዋትካ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጐረባብትኻ ኣይትጸውዕ። 13ምሳሕ እንተ ገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ደኣ ጸውዕ። 14ዝፈድዩኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ኽትከውን ብትንሣኤ ጻድቃንውን ክትፍደዮ ኢኻ  በሎ። 15ሓደ ኻብቶም ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ነዙይ ምስ ሰምዐ  ኣብ መንግሥተ ሰማያት እንጀራ ዝበልዕ ብፁዕ እዩ  በለ። 16ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎ፦  ሓደ ሰብኣይ ዓብዪ ድራር ገበረ፤ ንብዙኃትውን ዓደመ። 17ጊዜ ድራር ምስ ኮነ ድማ ነቶም ዕዱማት ኲሉ ተዳልዩ እዩ እሞ ንዑ › ኽብሎም ሓሽከሩ ለኣኸ። 18ኲሎም ከዓ ኃቢሮም ከመኻንዩ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ግራት ዓዲገ ኣለኹ እሞ ናብኣ ወፊረ ኽርእያ ግድን ስለ ዘድለየኒ ይቕረታ ኽትገብረለይ እልምነካ ኣለኹ› በሎ። 19እቲ ኻልኣይ ድማ ኃሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ ኣለኹ፤ ክፍትኖም ክኸይድ እየ እሞ ይቕረታ ኽትገብረለይ እልምነካ ኣለኹ› በሎ። 20እቲ ሣልሳይ ከዓ ሰበይቲ ኣእትየ ኣለኹ እሞ ኽመጽእ ኣይክእልን እየ› በሎ። 21እቲ ሓሽከር ተመሊሱ ነዝ ነገራትዙይ ንጐይታኡ ነገሮ፤ ሽዑ እቲ በዓል ገዛ ተቖጢዑ ነቲ ሓሽከሩ ናብ ኣደባባይን ናብቲ መተኃላለፊ ኸተማታትን ቀልጢፍካ ኺድ፤ ድኻታትን ቈራያትን ዕውራትን ሓንካሳትን ናብዙይ ኣምጽእ› በሎ። 22እቲ ሓሽከር ከዓ ጐይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካኒ ገይረ ኣለኹ፤ ይኹን እምበር ሥፍራ ገና ኣሎ› በሎ። 23እቲ ጐይታ ድማ ነቲ ሓሽከሩ ኸምዙይ በሎ፦ ናብ መንገድታትን ፀግዒ ቕጽርታትን ኪድ እሞ ገዛይ ምእንቲ ኽመልእ ግድን ከም ዝመጹ ግበሮም። 24ካብቶም ዝተዓደሙ ሰባት ሓደኳ ንድራረይ ኣይጥዕሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ።›  25ብዙኃት ሰባት ምስኡ ክኸዱ እንተለዉ ድማ ምልስ ኢሉ ከምዙይ በሎም፦ 26 ናባይ ክመጽእ ዝደሊ ኣቦኡን እኖኡን ሰበይቱን ደቁን ኣኅዋቱን ኣኃቱን ሕይወቱውን ከይተረፈ እንተዘይጸልአ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። 27መስቀሉ ፆይሩ ደድኅረይ ዘይስዕብ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። 28ካባኻትኩምከ ሓደ ኣዳራሽ ክሠርሕ ዝደሊ እሞ ንምውድኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ እንተልይዎ ኣቐዲሙ ዘይጽብጽብ መን እዩ? 29- 30እንተዘይኮነ መሠረት ምስ ሠረተ ምውዳእ እንተ ሰኣነ ዝረአይዎ ዂሎም እዝ ሰብ እዙይ ሕንፃ ጀሚሩ ነይሩ ምውዳእ ግና ስኢኑ› እናበሉ ኽሕጭጩሉ ይጅምሩ። 31ወይ ምስ ካልእ ንጉሥ ክዋጋእ ክኸይድ ዝደሊ እሞ ነቲ ብዕሥራ ሽሕ ዝመጾ ብዓሠርተ ሽሕ ክገጥመሉ ዝኽእል እንተኾይኑ ተቐሚጡ ኣቐዲሙ ዘይመክር ኣየናይ ንጉሥ እዩ? 32እንተዘይኮነ ገና ኣብ ርኁቕ እንተሎ ልኡኻት ናብኡ ሰዲዱ ዕርቂ ይጥይቕ። 33ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፍ ካባኻትኩም ዘለዎ ዂሉ ዘይኃደገ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። 34ጨው ጽቡቕ እዩ፤ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ ብምንታይ የመቅርዎ? 35ንመሬት ኾነ ንድዂዒ ስለ ዘይጠቅም ናብ ደገ ይድርብይዎ።  ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\