ወንጌል ሉቃስ 17

1ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ በሎም፦  መዐንቀፊ ግድን እንተይመጸ ኣይተርፍን እዩ፤ ነቲ ብሰንኩ መዐንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይለኡ። 2ካብዞም አናእሽቱ ንሓደ ኻብ ዘስሕትስ እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ኽድርበ ምኀሾ። 3ንርእስኹም ተጠንቀቑ፤ ኃውካ እንተ በደለካ ገሥፆ፤ እንተ ተናስሐ ኅደገሉ፤ 4ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ሻዕ እንተ በደለካ ተናሲሐ እናበለውን ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ሻዕ ናባኻ እንተ ተመለሰ ይቕረ በለሉ።  5ሓዋርያት ድማ ንጐይታ  እምነት ወስኸና  በልዎ። 6ጐይታ ኢየሱስ ከዓ፦  ኽንዲ ፍረ ኣድሪ ዘኣክል እምነት እንተዝህልወኩምስ ነዝ ሳግላ ኻብ ሡርካ ተበቊስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል እንተትብልዎ ምተኣዘዘኩም ነይሩ  በሎም። 7 ካባኻትኩምከ ዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ሓሽከር ዘለዎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ሽዑ ንሽዑ ኽትድረር ተቐመጥ!› ዝብሎ መን እዩ? 8ድራር ኣዳልወለይ፤ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከዓ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ፤ ድኅሪኡ ንስኻውን ብላዕ ስተ› ዶ ኣይኮነን ዝብሎ? 9ወይ ከዓ እቲ ሓሽከር እቱይ ዝተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ የመስግኖዶ ይመስለኩም? 10ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ዝተኣዘዝኩምዎ ዂሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዓቕሚ ዘይብልና ኣገልገልቲ ኢና፤ እቲ ኽንገብሮ ዝግብአና ኢና ዝገበርና በሉ› በሎም።  11ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንተሎ ድማ ብማእኸል ሰማርያን ገሊላን ኃለፈ። 12ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኽኣቱ እንተሎ ኸዓ ርኂቖም ደው ዝበሉ ዓሠርተ ለምጻማት ተራኸብዎ። 13ድምፆም ዓው ኣቢሎምውን  ኦ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ራህርሀልና!  በልዎ። 14ንሱ ኸዓ ምስ ረአዮም  ኪዱ! ርእስኹም ንካህን ኣርእዩ!  በሎም። ክኸዱ እንተለዉ ኸዓ ነጽሁ። 15ካብኣቶም ሓደ ኸም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ተመለሰ። 16እናመስገኖ ኸዓ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ብግምባሩ ተደፍአ። ንሱ ድማ ሳምራዊ ነበረ። 17ኢየሱስ ከዓ፦  ዝነጽሁ ዓሠርተዶ ኣይነበሩን? እቶም ትሽዓተ ደኣ ኣበይ ኣለዉ? 18እንትርፊ እዝ ኻልእ ዝዓሌቱ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ኽህብ ዝተመለሰዶ የለን?  በለ። 19ብድኅርዙይ  ተሥእ እሞ ኺድ፤ እምነትካ ኣሕውያትካ  በሎ። 20- 21ፈሪሳውያን  መንግሥቲ እግዚኣብሔር መኣዝ እያ እትመጽእ?  ኢሎም ምስ ጠየቕዎ  መንግሥቲ እግዚኣብሔርስ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን፤ ኣብዙይ እያ ወይ ኣብቱይ እያ ኣይብልዋን። መንግሥቲ እግዚኣብሔርስ እኒሃ ኣብ ማእኸልኩም እያ ዘላ  ኢሉ መለሰሎም። 22ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ በሎም፦  ካብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ኽትርእዩ እትምነዩለን መዓልትታት ክመጻ እየን፤ ግና ኣይትርእዩን ኢኹም። 23እንሆ ክርስቶስ ኣብዙይ አሎ› ወይ ኣብቱይ ኣሎ› እንተበሉኹም ኣይትኺዱ፤ ኣይትስዓብዎምውን። 24መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ኻልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዘብርህን ወዲ ሰብ ዝመጸሉ መዓልቲውን ከምኡ ክኸውን እዩ። 25ኣቐዲሙ ግና ብዙኅ መከራ ኽቕበል በዝ ትውልዲ እዙይውን ክነዓቕ ግድን እዩ። 26ከምቲ ብዘመን ኖኅ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብውን ከምኡ ክኸውን እዩ። 27ክሳዕ እታ ኖኅ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ሰባት ይበልዑ ን ይሰትዩን የውስቡን ይዋሰቡን ነበሩ፤ ማይ ኣይኂ መጺኡ ድማ ንዂሎም ኣጥፍኦም። 28ብዘመን ሎጥ ድማ ልክዕ ኸምኡ ይበልዑ ን ይሰትዩን ይሸጡን ይዕድጉን ይተኽሉን የሃንጹን ነበሩ። 29በታ ሎጥ ካብ ሰዶም ዝወፀላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ዘኒሙ ንዂሎም ኣጥፍኦም። 30በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ኸምኡ ክኸውን እዩ። 31በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ናሕሲ ዘሎ ነቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣቕሑኡ ኽወስድ ኢሉ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዘሎውን ንድኅሪት ኣይመለስ። 32ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ። 33እቲ ንሕይወቱ ኸድኅና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፤ እቲ ዘጥፍኣ ድማ ኸድኅና እዩ። 34በታ ለይቲ እቲኣ ኽልተ ሰባት ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቅሱ እዮም፤ እቲ ሓደ ኽውሰድ እቲ ሓደ ድማ ኽኅደግ እዩ። 35ክልተ ኣንስቲ ብሓባር ክጥሕና እየን፤ እታ ሓንቲ ኽትውሰድ እታ ኻልአይቲ ግና ኽትኅደግ እያ። 36ክልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክሠርሑ እዮም፤ እቲ ሓደ ኽውሰድ እቲ ኻልኣይ ክኅደግ እዩ እብለኩም ኣለኹ።  37መሊሶም  ጐይታይ! ኣበይከ እዩ?  በልዎ። ንሱ ኸዓ  ኣብቲ ገምቢ ዘለዎ ኣሞራታት ኣብኡ ኽእከቡ እዮም  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\