ወንጌል ሉቃስ 2

1በቲ ጊዜ እቱይ ኲሉ ዓለም ክምዝገብ ካብ ቄሣር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። 2እዝ ምዝገባ እዙይውን ቀሬኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ እንተሎ ዝኾነ ቐዳማይ ምዝገባ እዩ። 3ሽዑ ዂሉ ሰብ ነናብ ዓዱ ኽምዝገብ ከደ። 4- 5ዮሴፍውን ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ኻብ ከተማ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዝነበረት ሕጽይቱ ማርያም ናብ ይሁዳ ቤተ ልሔም ናብ እትብሃል ከተማ ዳዊት ክምዝገብ ደየበ። 6ኣብኡ እንተለዉ ድማ እትወልደሉ ዕለት በጽሐ። 7በዂሪ ወዳ ወለደት፤ በጭርቕቲውን ጠቕለለቶ፤ ኣብቲ መኅደር ኣጋይሽ ሠፈር ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዒ ኸፍቲ ኣደቀሰቶ። 8ኣብቲ ኸባቢ እቱይ ብለይቲ መጓሰኦም ክሕልዉ ኣብ ወፍሪ ዝኃደሩ ጓሶት ነበሩ። 9መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ተርኣዮም፤ ክብሪ እግዚኣብሔርውን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ፤ የመና ድማ ፈርኁ። 10እቲ መልኣኽ ድማ  እንሆ ንዂሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ አብሥረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርኁ። 11ሎሚ መድኅን ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ። 12ምልክቱ ኸዓ እዙይ ኢዩ፦ በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ሕፃን ኣብ መብልዒ ኸፍቲ ደቂሱ ኽትረኽቡ ኢኹም  በሎም። 13ብድንገት ከዓ ብዙኃት ሠራዊት ሰማይ ምስቲ መልኣኽ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር እናመስገኑ፦ 14 ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣርያም! ሰላምውን ኣብ ምድሪ ንሰብውን ጽቡቕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንዝሕጐሰሎም ሰባት ይኹን!  ይብሉ ነበሩ። 15እቶም መላእኽቲ ኻብኣቶም ናብ ሰማይ ምስ ዓረጉ ድማ እቶም ጓሶት ንስንሳቶም  ነዝ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክዉን ነገር ክንርኢ ንዑ ናብ ቤተ ልሔም ንኺድ  ተበሃሃሉ። 16ቀልጢፎም ድማ ኸዱ፤ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ኣብ መብልዒ ኸፍቲ ዝደቀሰ ሕፃንውን ረኸብዎም። 17ነዙይ ምስ ረአዩ ድማ ብዛዕባ እቲ ሕፃን ዝተነግሮም ነገር ኣውረዩ። 18እቶም ዝሰምዑ ዂሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። 19ማርያም ግና ነዝ ዂሉ ነገር እዙይ ኣብ ልባ ተዓቝሮን ተሓስቦን ነበረት። 20እቶም ጓሶት ድማ ኸምቲ ዝተነግሮም ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ስለቲ ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን ኲሉ ንእግዚኣብሔር እናኽበሩን እናመስገኑን ተመለሱ። 21ብሻምናይ መዓልቲ ነቲ ሕፃን ክገርዝዎ ወሰድዎ። ስሙውን ከምቲ ገና ኣብ ማኅፀን ከይተጠንሰ እንተሎ እቲ መልኣኽ ኣቐዲሙ ዝሰመዮ  ኢየሱስ  ኢሎም ሰመይዎ። 22ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ናይ ምንጽሆም እዋን ምስ ኣኸለ ነቲ ሕፃን ናብ እግዚኣብሔር ከቕርብዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። 23እዙይ ድማ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር  ማኅፀን ወላዲቱ ዝኸፍት ዂሉ በዂሪ ወዲ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ይበሃል  ዝብል ተጽሒፉ ስለ ዝነበረ እዩ። 24ከምኡውን ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር  ክልተ ባሪቶ ወይ ክልተ ጨቓውቲ ርግቢ መሥዋዕቲ የቕርቡሉ  ስለ ዝብል እዩ። 25እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብ ነበረ። እዝ ሰብ እዙይ ምጽንናዕ እስራኤል ክርኢ ዝጽበ ጻድቕን ንእግዚኣብሔር ዝፈርኅን ሰብ ነበረ፤ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኃዲርዎ ነበረ። 26ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መሢሕ እንተይረአየ ኸም ዘይመውትውን መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ ነበረ። 27ዮሴፍን ማርያምን ከም ልማድ ሕጊ ኽገብሩሉ ንሕፃን ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ምሰእተውዎ፤ ስምዖን ብመንፈስ ቅዱስ ተለዓዒሉ ናብኡ መጸ። 28ንሱ ድማ ኣብ ሕቝፉ ተቐቢሉ ንእግዚኣብሔር ከምዙይ ኢሉ ኣመስገኖ፦ 29 ኦ ጐይታይ! ደጊም ንባርያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም ኣፋንዎ፤ 30ኣዒንተይ ነቲ ምድኃንካ ሪአናኦ እየንሞ 31እዙይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሕዝቢ ዘዳሎኻዮ ድኅነት እዩ፤ 32ንሱ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ዝገልጽ ንሕዝብኻ እስራኤልውን ክብሪ እዩ።  33ዮሴፍን እኖኡን ግና በቲ ብዛዕባኡ ዝተብሃለ ይግረሙ ነበሩ። 34ስምዖን ከዓ ባረኾም፤ ንኖኡ ማርያም ድማ  እንሆ እዝ ሕፃን እዙይ ኣብ እስራኤል ንብዙኃት ምኽንያት ምውዲምን ምትሣኦምን ዝተሰየመ እዩ፤ ከምኡውን ንዘይቕበልዎ ምልክት እዩ። 35በዙይ ናይ ብዙኃት ሓሳባት ልቦም ክግለጽ እዩ፤ ንኣኺ ግና ሰይፊ ንልብኺ ኽስንጥቖ እዩ  በላ። 36ካብ ነገደ ኣሴር ሓና እትብሃል ጓል ፋኑኤል ኬርና ዝኣረገት ነቢዪት ነበረት፤ ብድንግልናኣ ምስ ዘእተወቶ ሰብኣያ ሸውዓተ ዓመት ገበረት። 37ንሳ ሰማንያን ኣርባዕተን ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት ነበረት። ካብ ቤተ መቕደስ እንተይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንእግዚኣብሔር ተገልግል ነበረት። 38ሽዑ መጺኣ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነቶ፤ ነቶም ምድኃን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ዂሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም። 39ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዝዞ ዂሉ ምስ ፈጸሙ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመለሱ። 40እቲ ሕፃን ዓበየ፤ ብመንፈስውን ጸንዐ፤ ጥበብውን መሊእዎ ነበረ፤ ጸጋ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልዕሊኡ ነበረ። 41እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። 42ኢየሱስ ዓሠርተ ኽልተ ዓመት ምስ ኮኖ ኸምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። 43ነተን በዓላት ኣኅሊፎም ናብ ዓዶም ክምለሱ እንተለዉ ሕፃን ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ፤ እንተኾነ ዮሴፍን እኖኡን ኣብኡ ምትራፉ ኣይፈለጡን። 44ምስ መኻይዶም ዘሎ መሲልዎም መንገዲ ሓደ መዓልቲ ተጕዓዙ፤ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ድማ ደለይዎ። 45ምስ ሰኣንዎ ግና እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። 46ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ ኽሰምዖምን ክጥይቖምን እንተሎ ረኸብዎ። 47እቶም ዝሰምዕዎ ዂሎም ድማ በቲ ምስትውዓሉን መልስታቱን ተገረሙ። 48ምስ ረአይዎ ድማ ገረሞም። እኖኡ ኸዓ  ወደይ ስለምንታይ ደኣ ኸምዙይ ገበርካና? እንሆ ኣነን ኣቦኻን ተጨኒቕና ኽንደልየካ ቐኒና  በለቶ። 49ንሱ ድማ  ንምንታይሞ ትደልዩኒ? ኣብቲ ገዛ ኣቦይ ክህሉ ኸም ዝግብአኒዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም?  በሎም። 50ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። 51ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት ከደ፤ ይእዘዞምውን ነበረ፤ እኖኡ ድማ ነዝ ዂሉ ነገር ኣብ ልባ ተዓቝሮ ነበረት። 52ኢየሱስ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\