ወንጌል ሉቃስ 21

1ኢየሱስ ቈላሕ እንተበለ እቶም ሃብታማት ኣብቲ ሙዳየ ምጽዋት መባእ እንተእትዉ ረአየ። 2ሓንቲ ድኻ መበለትውን ኣብኡ ኽልተ ሳንቲም ክተእቱ እንተላ ረአየ። 3 እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኻብ ኲላቶም ኣብዚኃ ኸም ዝሃበት እማን እብለኩም ኣለኹ። 4እዚኣቶም ኲላቶምስ ካብ ተረፎም እዮም መባእ ዝሃቡ እዚኣ ግና ስእንቲ እንተላ እታ ዝነበረታ ዂሉ እያ ዝሃበት  በለ። 5ካብ ደቀ መዛሙርቱ ገሊኦም ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማንን ንመባእ ብዝተውሃበ ሽልማትን ኣጊጹ ኸም ዘሎ ኽዛረቡ እንተለዉ ኢየሱስ፦ 6 እዝ እትሪእዎ ዘለኹም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እንተይፈረሰ ዘይተርፈለን መዓልትታት ክመጻ እየን  በለ። 7ንሳቶም ከዓ  ኦ መምህር! እዙይ መኣዝ እዩ ዝኸውን? እዙይ ዝኾነሉ እዋንከ ምልክቱ እንታይ እዩ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 8ንሱ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ከየስሕቱኹም ተጠንቀቑ! ብዙኃት ኣነ ክርስቶስ እየ፤ እቲ ዘመን ከዓ ቐሪቡ እዩ፤› እናበሉ ብስመይ ክመጹ እዮም እሞ ኣይትስዓብዎም። 9ብዛዕባ ውግእን ህውከትን እንተሰማዕኹምውን ኣይትደንግፁ ኣቐዲሙ እዙይ ክኸውን ግድን እዩሞ እንተኾነ እቲ ፍጻሜ ሽዑ ንሽዑ ኣይኸውንን እዩ።  10ከምዙይ ድማ በሎም፦  ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ መንግሥቲውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ ኽለዓል እዩ። 11ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጥሜትን ፌራን ክኸውን እዩ፤ ኣብ ሰማይውን ራዕድን ዓብዪ ምልክትን ክኸውን እዩ። 12ቅድሚ እዝ ዂሉ ግና ክኅዙኹምን ከሳጕጉኹምን እዮም። ምእንቲ ስመይ ከዓ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድን ናብ ቤት ማእሰርትን ክወስዱኹም ናብ ነገሥታትን ሹመኛታትን ከብጽሑኹም እዮም። 13እዙይ ንምስክርነት ክኾነልኩም እዩ። 14እንታይ ኢልኩም ከም እትምልሱ ኣቐዲምኩም ክትሓስቡ ከምዘይብልኩም ኣብ ልብኹም ኣኅድርዎ። 15እቶም ኣብ ልዕሌኹም ዝለዓሉ ምምላስን ምቅዋምን ዘይኽእልዎ ኣንደበትን ጥበብን ኣነ ኽህበኩም እየ። 16ወለድን ኣኅዋትን ኣዝማድን ኣዕሩኽን ኣኅሊፎም ክህቡኹም ካባኻትኩምውን ንገሊኦም ክቐትሉ እዮም። 17ስለ ስመይ ከዓ ብዂሉ ዝተጸላእኹም ክትኮኑ ኢኹም። 18ግና ኻብ ርእስኹም ሓንቲ ፀጕሪ እኳ ኣይትጠፍእን እያ። 19ንነፍስኹም ከዓ ብትዕግሥትኹም ክተጥርይዋ ኢኹም። 20 ኢየሩሳሌም ብሠራዊት ተኸቢባ እንተ ርኢኹም ሽዑ ዕንወታ ኸም ዝቐረበ ፍለጡ። 21ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባ ይህደሙ፤ እቶም ኣብ ውሽጣ ዘለዉውን ካብኣ ይውፅኡ፤ እቶም ኣብ ዙርያኣ ዘለዉ ድማ ናብኣ ኣይእተዉ። 22እዙይ ከዓ እቲ ዝተጽሓፈ ዂሉ ምእንቲ ኽፍጸምስ እዋን ምፍዳይ ሕነ እዩ። 23በተን መዓልትታት እቲኣተን ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይለአን! ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ፤ ኣብ ልዕሊ እዝ ሕዝቢ እዙይ ድማ መዓት ክወርድ እዩሞ። 24ብስሕለት ሰይፊ ኽወድቁ ተማሪኾም ድማ ናብ ኲሎም ኣሕዛብ ክውሰዱ እዮም፤ ዘመናት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝፍጸምውን ኢየሩሳሌም ብኣሕዛብ ክትርገጽ እያ። 25 ኣብ ፀሓይን ወርኅን ከዋኽብትን ከዓ ምልክት ክኸውን እዩ፤ ኣብ ምድሪውን ብድምፂ ባሕርን ማዕበልን ኣሕዛብ ክጭነቑን ዝገብርዎ ኽጠፍኦምን እዩ። 26በቲ ጊዜ እቱይ ኃይላት ሰማያት ክናወፁ እዮም፤ ኣብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ብምጽባይን ብፍርኃትን ድማ ሰባት ልቦም ክጠልሞም እዩ። 27ሽዑ ንወዲ ሰብ ምስ ብዙኅ ኃይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ኽሪእዎ እዮም። 28እዙይ ክኸውን ምስ ጀመረ ምድኃንኩም ቀሪቡ እዩ እሞ ርእስኹም ኣቕኒዕኹም ንላዕሊ ተመልከቱ። 29ሓደ ምስላ ድማ ነገሮም  ንኦም በለስን ንዂሉ ኣእዋምን ተመልከቱ፤ 30ክጥጥዑ እንተለዉ ምስ ረአኹም ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። 31ከምኡ ኸዓ እዙይ ክኸውን ክትርእዩ እንተለኹም መንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ዝቐረበት ፍለጡ። 32እዝ ዂሉ ኽሳዕ ዝኸውን እዝ ትውልዲ እዙይ ከምዘይኃልፍ እማን እብለኩም ኣለኹ። 33ሰማይን ምድርን ክኃልፍ እዩ፤ ቃለይ ግና ኣይኃልፍን። 34 እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጸኩምስ ብስስዐን ብስኽራንን ብናይ ናብራ ሓሳብን ልብኹም ከይኸብድ ንርእስኹም ተጠንቀቑ! 35እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኲላ ገጽ ምድሪ ንዝነብሩ ዂሎም ከም መፈንጠር ክትበጽሖም እያ እሞ። 36እምበኣርከስ ካብቲ ዂሉ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ምእንቲ ኽተምልጡን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ምባል ምእንቲ ኽትክእሉን ኲልሻዕ ነቒሕኹም ጸልዩ።  37ኢየሱስ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ለይቲ ለይቲ ኸዓ ደብረ ዘይት ኣብ ዝበሃል እምባ ደይቡ የኃድር ነበረ። 38ኲሉ እቲ ሕዝቢ ድማ ንእኡ ኽሰምዕ ናብ ቤተ መቕደስ ይግስግስ ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\