ወንጌል ሉቃስ 5

1ብዙኃት ሕዝቢ ቓል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ናብኡ እናተደፋፍኡ እንተለዉ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ጌንሴሬጥ ደው ኢሉ ነበረ። 2ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸዓ ኽልተ ጃልባታት ደው ኢለን ረአየ፤ እቶም ኣሥገርቲ ዓሣ ድማ ካብኣተን ወሪዶም መርበቦም የሓጽቡ ነበሩ። 3ካብተን ጃልባታት ኣብ ሓንቲአን ኣብታ ናይ ስምዖን ጃልባ ደይቡ ኻብ ምድሪ ቑሩብ ኣርሕቅ ከብላ ጠየቖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ሕዝቢ ይምህሮም ነበረ። 4ትምህርቱ ምስ ወድአ ኸዓ ንስምዖን  ናብቲ ዓሚቝ ባሕሪ ቅርብ በል እሞ ዓሣ ኽተሥግሩ መርበብኩም ኣውርዱ  በሎ። 5ስምዖን ድማ  መምህር! ምሉእ ለይቲ ፅዒርና ዝኃዝናዮ የብልናን፤ ከም ቃልካ ግና ነዝ መርበብ አውርዶ ኣለኹ  ኢሉ መለሰሉ። 6ከምኡ ምስ ገበሩ ኸዓ እቲ መርበቦም ክሳዕ ዝብተኽ ብዙኃት ዓሣታት ኃዙ። 7ነቶም ኣብታ ኻልአይቲ ጃልባ ዝነበሩ ብጾቶም መጺኦም ክሕግዝዎም ጸውዕዎም። መጺኦም ድማ ኽልቲአን ጃልባታት ንምስጣም ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን። 8ስምዖን ጴጥሮስ ነዙይ ምስ ረአየ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ  ጐይታይ! ኣነ ኃጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ርሕቕ በል  በሎ። 9እዙይ ከዓ ንሱን ኲሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩን በቲ ኸሥግሩ እንተለዉ ዝኃዝዎ ዓሣ ስለ ዝተገረሙ እዩ። 10ከምኡውን እቶም ብጾት ስምዖን ዝነበሩ ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ዮሓንስን ተገረሙ። ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን  ኣይትፍራኅ! ካብ ሕዚ ንደኃር ኣሥጋሪ ሰብ ክትከውን ኢኻ  በሎ። 11ንሳቶም ከዓ ጃልባታቶም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንዂሉ ኃዲጎም ተኸተልዎ። 12ኢየሱስ ካብተን ከተማታት ኣብ ሓንቲአን እንተሎ እንሆ ኲሉ ሰብነቱ ለምጺ ዝኃዞ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ መጸ፤ ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ድማ ብግምባሩ ተደፊኡ  ጐይታይ እንተ ፈቒድካስ ክተንጽሀኒ ትኽእል ኢኻ  ኢሉ ለመኖ። 13ኢየሱስ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ  ፍቓደይ እዩ፤ ንጻህ!  ኢሉ ዳህሰሶ፤ እቲ ለምጺ ዝኃዞ ሰብ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሓወየ። 14ንሱ ኸዓ  ኪድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ፤ ስለ ዝነጻህኻ ድማ ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መሥዋዕቲ ኣቕርብ እምበር ንሓደኳ ኣይትንገር  ኢሉ ኣዘዞ። 15ዝናኡ ግና የመና ገኒኑ ተሰምዐ፤ ብዙኃት ሕዝቢውን ክሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክፍወሱን ናብኡ ተኣከቡ። 16ንሱ ግና ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ይጽሊ ነበረ። 17ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክምህር እንተሎ ኻብ ኲሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ካብ ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፤ እቲ ሕሙማት ዘሕውየሉ ኃይሊ እግዚኣብሔር ምስኡ ነበረ። 18እንሆ ኸዓ ሰባት ሓደ መፃጕዕ ሰብኣይ ብዓራት ፆይሮም ናብኡ ኣምጽኡ፤ ኣብ ገዛ ኣእትዮምውን ንኽፍውሶ ኣብ ቅድሚኡ ኸንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። 19ካብ ብዝኂ ሰብ ዝተልዓለ ኸመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎ ምስ ተሸገሩ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ነቲ ሠርወ ኣልዒሎም ምስ ዓራቱ ናብ ውሽጢ ገዛ ኣውሪዶም ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣንበርዎ። 20ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ  ኣታ ሰብኣይ! ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ እዩ  በሎ። 21መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ግና  እዝ ንእግዚኣብሔር ዝጸርፍ ዘሎ መን እዩ? ብዘይ ሓደ እግዚኣብሔርከ ኃጢኣት ክኃድግ ዝኽእል መን እዩ?  እናበሉ ኽሓስቡ ጀመሩ። 22ኢየሱስ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም፦  ስለምንታይ ብልብኹም ከምዙይ ኢልኩም ትሓስቡ? 23ኣየናይ ይቐልል? ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ እዩ› ምባልዶ ወይ ተሢእኻ ኺድ› ምባል? 24እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ኃጢኣት ክኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ  ኢሉ ነቲ መፃጕዕ  ንኣኻ ግና እብለካ ኣለኹ ተሥእ እሞ ዓራትካ ተሸኪምካ ናብ ገዛኻ ኺድ!  በሎ። 25ንሱ ድማ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ተሸኪሙ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ናብ ገዝኡ ኸደ። 26ኲሎም ድማ ተገረሙ፤ ፍርኃትውን ኃደሮም፤  ሎምስ ዘደንቕ ነገር ርኢና  እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። 27ድኅርዙይ ካብኡ ምስ ወፀ ሌዊ ንዝብሃል ተቐባሊ ቐረጽ ኣብ መቐበል ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ  ተኸተለኒ!  በሎ 28ተሢኡ ኸዓ ንዂሉ ኃዲጉ ተኸተሎ። 29ሌዊ ድማ ንኢየሱስ ኣብ ገዝኡ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ፤ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ካልኦት ሰባትን ምስኣቶም ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ነበሩ። 30መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ  ስለምንታይ ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ትበልዑ ን ትሰትዩን ኣለኹም?  እናበሉ ኣጕረምረሙ። 31ኢየሱስ ከዓ  ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑ ያት ኣይደልይዎን እዮም። 32ንኃጥኣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን  ኢሉ መለሰሎም። 33ንሳቶም ድማ  ደቀ መዛሙርት ዮሓንስ ብዙኅ ጊዜ ይጾሙ፤ ጸሎትውን ይገብሩ፤ ደቀ መዛሙርት ፈሪሳውያንውን ከምኡ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ስለምንታይ ይበልዑ ን ይሰትዩን  በልዎ። 34ኢየሱስ ከዓ  ኣዕርኽቲ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ኽጾሙ ኣይኽእሉን። 35ግና እቲ መርዓዊ ኻብኣቶም ዝውሰደሉ ጊዜ ኽመጽእ እዩሞ ሽዑ በተን መዓልትታት እቲኣተን ክጾሙ እዮም  በሎም። 36ከምዙይ ኢሉ ድማ መሰለሎም  ሓድሽ ቊራጽ መልገባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደኳ የለን፤ እንተ ኾይኑውን እቲ ሓድሽ መልገባ ምስቲ ብላይ ስለ ዘይሰማማዕ እቲ ሓድሽ ቊራጽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ። 37ንሓድሽ ወይኒውን ኣብ ብላይ ሓርቢ ዝመልእ የለን፤ እንተ ኾይኑውን እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ሐርቢ ይቐዶ፤ እቲ ወይኒውን ይፈስስ፤ እቲ ሐርቢ ድማ ይበላሾ። 38ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓድሽ ሓርቢ እዮም ዝመልእዎ። 39ከራሚ ወይኒ እናሰተየ ነቲ ኸራሚ ወይኒ ደኣ ጥዑ ም ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የለን። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\