ወንጌል ሉቃስ 6

1ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ዝሩእ ገራሁ ኽኃልፍ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ሸዊት እናቐንጠቡ በእዳዎም እናሓሰዩ ኽበልዑ ጀመሩ። 2ካብ ፈሪሳውያን ገሊኦም  ስለምንታይ ብሰንበት ክግበር ዘይግባእ ትገብሩ ኣለኹም?  በልዎም። 3- 4ኢየሱስ ድማ  ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ እንታይ ድዩ ዝገበረ? ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ከም ዝኣተወ እሞ ንኻህናት ጥራሕ እምበር ካልእ ክበልዖ ዘይግባእ ኅብስተ ቝርባን ወሲዱ ኸም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦም ኣየንበብኩምን ዲኹም?  ኢሉ መለሰሎም። 5 ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ  ድማ በሎም። 6ብኻልእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃረ፤ ኣብኡውን የማነይቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ነበረ። 7መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ኽረኽቡሉ ብሰንበት እንተሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። 8ንሱ ግና ሓሳባቶም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብኣይ  ተሥእ እሞ ኣብ ማእኸል ደው በል!  በሎ። ንሱውን ተሢኡ ደው በለ። 9ኢየሱስ ከዓ  እስኪ ኽጥይቐኩም፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ?  በሎም። 10ንዂሎም እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ እናጠመተ ነቲ ሰብኣይ  ኢድካ ዘርግሕ!  በሎ፤ ንሱ ኸዓ ዘርግሐ፤ እታ ኢዱውን ሓወየት፤ ከምታ ኻልአይታውን ኮነት። 11ንሳቶም ግና የመና ተናደዱ፤ ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንስንሳቶም ተማኸሩ። 12ኢየሱስ በተን መዓልትታት እቲኣተን ክጽሊ ናብ እምባ ደየበ፤ ምሉእ ለይቲ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ኃደረ። 13ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም፤ ካብኣቶም ድማ ዓሠርተ ኽልተ መረጸ፤  ሓዋርያት  ኢሉ ድማ ሰመዮም፦ 14ንሳቶም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖንን እንድርያስ ኃዉን ያዕቆብን ዮሓንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን 15ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ቐናኢ ዝተብሃለ ስምዖንን 16ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ኣኅሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆሮታውን ነበሩ። 17ኢየሱስ ምስኣቶም ወሪዱ ድማ ለጥ ኣብ ዝበለ መይዳ ደው በለ፤ ብዙኃት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብዙኅ ሕዝቢ ድማ ኻብ ኲሉ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ካብ ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን 18ምእንቲ ኽሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ምእንቲ ኽፍወሱን ናብኡ መጹ። እቶም ብርኹሳት መናፍስቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩውን ሓወዩ። 19ካብኡ ኃይሊ ወፂኡ ንዂሎም የሕውዮም ስለ ዝነበረ ዂሎም እቶም ሕዝቢ ኽነኽእዎ ይደልዩ ነበሩ። 20ንሱ ግና ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ ኸምዙይ በለ፦  ኣቱም ድኻታት መንግሥቲ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም። ኣቱም ሕዚ እትጠምዩ ኽትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። 21ኣቱም ሕዚ እትበኽዩ ክትስሕቑ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም። 22ሰባት ምእንቲ  ወዲ ሰብ  እንተ ጸልኡኹም እንተ ፈለዩኹም እንተ ጸረፉኹም ንስምኩምውን እንተነወርዎ ብፁዓን ኢኹም። 23እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ዓስብኹም ኣብ ሰማይ ብዙኅ ስለ ዝኾነ በታ መዓልቲ እቲኣ ደስ ይበልኩም፤ ብሓጐስውን ዝለሉ። 24ኣቱም ሃብታማት ግና ሓጐስኩም ወዲእኹም ኢኹም እሞ ወይለኹም! 25ኣቱም ሕዚ እትጸግቡ ኽትጠምዩ ኢኹም እሞ ወይለኹም! ኣቱም ሕዚ እትስሕቑ ክትበኽዩን ክትኃዝኑን ኢኹም እሞ ወይለኹም! 26ኲሉ ሰብ ጽቡቕ እንተተዛረበልኩም ወይለኹም! ኣቦታቶም ንሓሰውቲ ነቢያት ከምኡ ይገብሩሎም ነይሮም እዮምሞ። 27 ኣነ ግና ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ኒ እብለኩም ኣለኹ፦ ጸላእትኹም ፍተዉ፤ ንዝጸልኡኹም ድማ ጽቡቕ ግበሩ። 28ንዝረግሙኹም መርቑ ምእንቲ እቶም ዝብድሉኹም ጸልዩ። 29መትልሕኻ ንዝጸፍዐካ እታ ኻልአይታውን አዙረሉ፤ ነጸላኻ ንዘኅደገካ እጀ ጠባብካውን ኣይትኽልኣዮ። 30ንዝለመነካ ሃብ፤ ገንዘብካ ንዝወሰደውን ምለሰለይ ኣይትበሎ። 31ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ከዓ ኸምኡ ግበሩሎም። 32 ንዝፈትዉኹም ጥራሕ እንተ ፈተኹም ደኣ እንታይ ዓስቢ ኣለኩም? ኃጥኣንውን ንዝፈትውዎምስ ይፈትዉ እዮም። 33ሠናይ ንዝገብሩልኩም ጥራሕ ሠናይ እንተ ገበርኩምከ እንታይ ዓስቢ ኣለኩም? ከምኡስ ኃጥኣንውን ይገብሩ እዮም። 34ክፈድየኩም ንትጽበይዎ እንተለቃሕኹምከ እንታይ ዓስቢ ኣለኩም? ኃጥኣንውን ንኃጥኣን ክንድቲ ዘለቅሕዎም ክፍደዩ የለቅሕዎም እዮም። 35ንስኻትኩም ግና ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፤ ሠናይውን ግበሩ፤ ክትፍደዩ እንተይተጸበኹም ኣለቅሑ። እግዚኣብሔር ንዘየመስግኑን፤ ንሕሱማትን ርህሩህ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙኅ ክኸውን እዩ፤ ውሉድ እቲ ልዑ ልውን ክትኮኑ ኢኹም። 36ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርህሩህ ዝኾነ ንስኻትኩምውን ርህሩሃት ኩኑ። 37 ኣይትፍረዱ ኣይትፍረዱን ኢኹም፤ ኣይትዀንኑ ኣይትዂነኑን ድማ ኢኹም፤ ይቕረ በሉ ይቕረ ኽትበሃሉ ኢኹም። 38ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፤ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ኽስፈረልኩም እዩ፤ ብጽቡቕ መስፈሪ ዝመልአ ዝተፀቐጠ ዝተነነወ ኅልፍን ትርፍን ዝኾነ ኣብ ሕቝፍኹም ክወሃበኩም እዩ። 39መሊሱውን ብምስላ ኸምዙይ በሎም፦  ዕዉርዶ ንዕዉር ክመርሖ ይኽእል እዩ? ክልቲኦምከ ኣብ ጕድጓድ ኣይወድቁን ድዮም? 40ተምሃራይ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን፤ ተምሂሩ ዝወድአ ዂሉ ግና ኸም መምህሩ እዩ ዝኸውን። 41 ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ እንተይረአኻ ኣብ ዓይኒ ኃውካ ዘሎ መንገፍ ንምንታይ ትርኢ? 42ወይ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይትርእስ ንኃውካ ኣታ ኃወይ ነቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ መንገፍ እስኪ ኸውፅአልካ› ኽትብሎዶ ትኽእል? ኣታ ግብዝ! ቅድም ነቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ኣውፅእ እሞ ብድኅሪኡ ነቲ ኣብ ዓይኒ ኃውካ ዘሎ መንገፍ ንምውፃእ ኣጽሪኻ ኽትርኢ ኢኻ። 43 ሕማቕ ፍረ ዝፈሪ ጽቡቕ ኦም የለን፤ ወይ ከዓ ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ ሕማቕ ኦም የለን። 44በለስ ካብ እሾኽ ኣይእረን፤ ወይኒውን ካብ ኣሜከላ ኣይቕንጠብን እዩ፤ ኲሉ ኦም ብፍሪኡ እዩ ዝፍለጥ። 45ኣፍ ድማ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሠናይ መዝገብ ልቡ ሠናይ ነገር የውፅእ፤ እቲ ኽፉእ ሰብ ድማ ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ እዩ ዘውፅእ። 46 ነቲ ኣነ ዝብሎ ዘይትገብሩስ ስለምንታይ ኢኹም ጐይታይ ጐይታይ! እትብሉኒ? 47እቲ ናባይ ዝመጽእን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ኲሉ ንመን ከም ዝመስል ከርእየኩም እየ። 48ንሱ ገዝኡ ኽሠርሕ እንተሎ ኣዕሚቑ ዝዀዓተን መሠረቱውን ኣብ ኰዂሒ ዝሠረተን ሰብ እዩ ዝመስል። ብርቱዕ ውሕጅ መጺኡ ነቲ ገዛ ደፍኦ፤ ብጽኑዕ ስለ ዝተነደቐ ግና ኽነቓነቕ ኣይከኣለን። 49እቲ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ገዝኡ ብዘይ መሠረት ኣብ ምድሪ ዝሠርሐ ሰብ እዩ ዝመስል፤ እቲ ውሕጅ ደፍኦ፤ ሽዑ ንሽዑ ውን ወደቐ፤ ኣወዳድቓ እቲ ገዛ ኸዓ ዓብዪ ኾነ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\