ወንጌል ሉቃስ 9

1ኢየሱስ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት ብኃባር ጸዊዑ  ሕሙማት ንኸሕውዩ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ዂሉ ኃይልን ሥልጣንን ሃቦም። 2መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሰብኩን ሕሙማት ከሕውዩን ከዓ ለኣኾም። 3ከምዙይውን በሎም፦  ንመገሻ በትሪ ኾነ ሳንጣ እንጀራ ኾነ ገንዘብ ኣይትማልኡ፤ ክልተ ኽዳውንቲውን ኣይትኃዙ በሎም። 4ኣብታ ዝኣተኹምዋ ገዛ ተቐመጡ፤ ኽሳዕ እትወፁ ኸዓ ኣብኣ ጽንሑ። 5እንተ ዘይተቐበሉኹም ግና ካብታ ኸተማ እቲኣ ወፂእኹም ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኸውን ሓመድ ኣእጋርኩም ንገፉ።  6ንሳቶም ድማ ወፂኦም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኲሉውን ሕሙማት የሕውዩ ነበሩ። 7ንጉሥ ሄሮድስ ብዛዕባ እቲ ብኢየሱስ ዝተገብረ ነገር ኲሉ ሰሚዑ የመና ተደናገፀ። ምኽንያቱ ገሊኦም ሰባት  ዮሓንስ ካብ ሞት ተሢኡ  ይብሉ ነበሩ፤ 8ገሊኦም ድማ  ኤልያስ ተርእዩ  ገሊኦምውን  ሓደ ኻብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተሢኡ እዩ  ይብሉ ነበሩ። 9ሄሮድስ ግና  ንዮሓንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ፤ እዝ ብዛዕብኡ ኸምዙይ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ?  በለ፤ ክርእዮውን ይደሊ ነበረ። 10ሓዋርያት ምስ ተመለሱ ዝገበርዎ ዂሉ ነገርዎ፤ ንበይኖም ድማ ቤተ ሳይዳ ናብ እትበሃል ከተማ ሒዝዎም ከደ። 11እቶም ሕዝቢ ኸዓ እዙይ ሰሚዖም ሰዓብዎ፤ ንሱ ድማ ተቐበሎም፤ ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚኣብሔርውን ነገሮም፤ ነቶም ክሓውዩ ደልዮም ዝመጹውን ኣሕወዮም። 12ሽዑ ኽመሲ እንትብል እቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርት ቀሪቦም  ኣብዙይ ኣብ በረኻ ኢና ዘሎና እሞ እዞም ሕዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘለዉ ኸተማታትን ቊሸታትን ከይዶም ክኃድሩ ዝብላዕውን ምእንቲ ኽረኽቡ ኣፋንዎም  በልዎ። 13ኢየሱስ ከዓ  ንስኻትኩም ዝበልዕዎ ሃብዎም  በሎም። ንሳቶም ግና  ንሕና ኼድና ነዝ ዂሉ ሕዝቢ ዝብላዕ ኽንዕድግ እንተ ዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን ኣይበዝኅን እዩ  በልዎ። 14ኣስታት ኃሙሽተ ሽሕ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝነበሩ፤ ንሱ ኸዓ ንደቀ መዛሙርቱ  በብኃምሳ እናሠራዕኹም ኣቐምጥዎም  በሎም። 15ንሳቶም ድማ ኸምቲ ዝኣዘዞም ገበሩ፤ ንኹሎምውን ኣቐመጥዎም። 16ነተን ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ ጠመተ፤ ባሪኹ ቖረሰ፤ ነቶም ሕዝቢ ኸቕርቡሎም ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። 17ኲሎም በሊዖም ጸገቡ፤ ዝተረፈ ቝርስራስ ድማ ዓሠርተ ኽልተ መሶብ ምሉእ ኣልዓሉ። 18ኢየሱስ ንበይኑ ኽጽሊ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ። ንሱ ድማ  ሰባት መን እዩ ይብሉኒ?  ኢሉ ጠየቖም። 19ንሳቶም ከዓ  ዮሓንስ መጥምቕ እዩ ዝብሉኻ ኣለዉ ኤልያስ እዩ ዝብሉኻ ኣለዉ፤ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሓደ ተሢኡ እዩ ዝብሉውን ኣለዉ  ኢሎም መለሱሉ። 20ንሱ ኸዓ  ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ?  በሎም። ጴጥሮስ ድማ  ንስኻ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መሢሕ ኢኻ  ኢሉ መለሰሉ። 21ንሱ ግና ነዝ ነገር እዙይ ንሓደኳ ኸይነግሩ ኣጠንቀቖምን ኣዘዞምን። 22 ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኽረክብ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ድማ ኽከሓድን ክቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲውን ክትሥእ ግድን እዩ  በሎም። 23ንዂሎም ከምዙይ በሎም፦  ዝኾነ ሰብ ደድኅረይ ክስዕብ ዝደሊ ንርእሱ ይኽሓድ፤ መስቀሉ ተሰኪሙውን መዓልቲ መዓልቲ ይከተለኒ። 24እቲ ንነፍሱ ኸድኅና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ኸድኅና እዩ። 25ሰብ ኣብ ዓለም ብዘሎ ዂሉ ረቢኁ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? 26ብኣይን ብቓለይን ዝኃፍር ኲሉ  ወዲ ሰብ  ብግርማኡን ብግርማ ኣብኡን ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ኽመጽእ እንተሎ ብእኡ ኽኃፍር እዩ። 27እንተኾነ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝርእይዋ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ እማን እብለኩም ኣለኹ።  28ድኅሪ እዝ ዘረባ እዙይ ብሻምናይ መዓልቲ ኣቢሉ ንጴጥሮስን ዮሓንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ኽጽሊ ናብ እምባ ደየበ። 29ክጽሊ እንተሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ፤ ኽዳውንቱውን ዘንጸባርቕ ፃዕዳ ኾነ። 30እንሆ ኸዓ ኽልተ ሰባት ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። 31እዞም ብኽብሪ ዝተገለጹ እዚኣቶም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ሞቱ ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። 32ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ፤ ምስ ተበራበሩ ድማ ግርማኡን ምስኡ ደው ዝበሉ ኽልተ ሰባትን ረአዩ። 33እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኻብኡ ኽፍለዩ እንተለዉ ጴጥሮስ ንኢየሱስ  መምህር! ንኣና ኣብዙይ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ሠለስተ ዳስ ንሥራሕ  በሎ። ዝብሎውን ኣይፈልጥን ነበረ። 34ንሱ እዙይ ክዛረብ እንተሎ ደመና መጺኡ ኣጽለሎም፤ እቲ ደመና ምስ ከወሎምውን ፈርኁ። 35ካብቲ ደመና  እቲ ዝኃረኽዎ ወደይ እዙይ እዩ፤ ንእኡ ስምዕዎ  ዝብል ድምፂ መጸ። 36እቲ ድምፂ ምስ ተሰምዐ ኢየሱስ በይኑ ተረፈ፤ ንሳቶም ከዓ ነቲ ሽዑ ዝረአይዎ ነገር ንሓደኳ እንተይነገሩ ስቕ በሉ። 37ኢየሱስ ንጽባሒቱ ኻብቲ እምባ ምስ ወረደ ብዙኃት ሕዝቢ ተቐበልዎ። 38እንሆ ኸዓ ኻብቶም ሕዝቢ ሓደ ሰብኣይ ዓው ኢሉ ከምዙይ በለ  ኦ መምህር! ውሉደይ ሓደ ንሱ እዩ፤ ነዝ ወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ። 39እንሆ ርኹስ መንፈስ ብድንገት ይኅዞሞ የእውዮ፤ የውድቖ፤ ፈርፈር የብሎ፤ የዕፍሮ፤ ኣንቀጥቂጡ ድማ ብጭንቂ ይኃድጎ። 40ንደቀ መዛሙርትኻ ኸውፅእዎ ለሚነዮምስ ከውፅእዎ ኣይከኣሉን።  41ኢየሱስ ከዓ  ኣታ እምነት ዝጐደሎ ቀይናን ትውልዲ ክሳዕ መኣዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ? ክሳዕ መኣዝከ እየ ኽዕገሠኩም? በል ንወድኻ ናብዙይ ኣምጽኣዮ  በሎ። 42እቲ ወዲ ናብ ኢየሱስ ምስ ቀረበ እቲ ጋኔን ኣብ ምድሪ ጻሕ ኣቢሉ ኣንገርገሮ ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገሠጾ። ነቲ ቖልዓውን ኣሕውዩ ነቦኡ ሃቦ። 43ኲሎም ከዓ ብዕብየት ኃይሊ እግዚኣብሔር ተገረሙ። ኲላቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ዂሉ እናተደነቑ እንተለዉ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ፦ 44 ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም እሞ ንስኻትኩም ነዝ ቓል እዙይ ኣብ ልብኹም ዕቖርዎ  በሎም። 45ንሳቶም ግና ነዝ ነገር እዙይ ኣየስተውዓልዎን። ካብኣቶም ተሠዊሩ ስለ ዝነበረውን ኣይተረድኦምን። ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ከይጥይቕዎ ድማ ፈርኁ። 46ካብ መንጎኦም መን ከም ዝዓቢ ኣብ ማእኸሎም ክትዕ ተልዓለ። 47ኢየሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ፈሊጡ ንሓደ ሕፃን ወሲዱ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣበሎ 48 ነዝ ሕፃን እዙይ ብስመይ ዝቕበል ንኣይ ይቕበል፤ እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበል፤ እቲ ኻብ ኲልኹም ዝንእስ ንሱ ኻብ ኲልኹም ዝዓቢ ክኸውን እዩ  በሎም። 49ዮሓንስ ከዓ  መምህር! ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንቲ ኸውፅእ እንተሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይሰዓበካ ኸልኪልናዮ  በሎ። 50ኢየሱስ ከዓ  እንተድኣ ዘይጻረረኩም ኮይኑ ወገንኩም እዩሞ ኣይትኸልክልዎ  በሎም። 51ኢየሱስ ዝዓርገሉ መዓልቲ ምስ ቀረበ መንገዱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢሉ ኣምርሐ። 52ንኸሰናድዉሉውን ቀቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ፤ ንሳቶም ድማ ናብ ሓንቲ ዓዲ ናብ ሰማርያ ኣተዉ። 53እቶም ሕዝቢ ግና መንገዱ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ኣምሪሑ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን። 54ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሓንስን ነዙይ ምስ ረአዩ  ጐይታ! ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኸጥፍኦም ክንእዝዝዶ ትፈቕደልና ኢኻ?  በልዎ። 55ኢየሱስ ምልስ ኢሉ፦  ናይ አየናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። 56ወዲ ሰብ ሕይወት ሰብ ከድኅን እምበር ከጥፍእ ኣይመጸን  ኢሉ ገሠፆም። ናብ ካልእ ዓዲ ኸዓ ኸዱ። 57ኣብ መንገዲ እናኸዱ እንተለዉ ሓደ ሰብ  መምህር! ናብ ዝኸድካዮ ኽስዕበካ እየ  በሎ። 58ኢየሱስ ከዓ  ንወኻሩ ጕድጓድ ነዕዋፍ ሰማይውን ሠፈር ኣለወን፤ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዐሉ ሥፍራ የብሉን  በሎ። 59ንሓደ ኻልእ ከዓ  ሰዓበኒ  በሎ፤ ንሱ ድማ  ጐይታይ! ቅድም ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ  በሎ። 60ኢየሱስ ድማ  ምውታን ንምውታኖም ይቕበሩ ኅደጎም፤ ንስኻ ግና ኺድ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣብሥር  በሎ። 61ካልእ ሓደ ሰብ ድማ  ጐይታይ! ክኽተለካ እየ፤ ግና ቕድም ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለይ  በሎ። 62ኢየሱስ ግና  ዕርፊ ኂዙ ንድኅሪት ዝርኢ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣይበቅዕን እዩ  በሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\