ወንጌል ማርቆስ 1

1ናይ ወዲ እግዚኣብሔር ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመርታ እዙይ እዩ። 2- 3ከምቲ ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት፦  እንሆ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መንገድታቱ ኸዓ ኣቕንዑ !› እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ እሰደልካ ኣለኹ  ዝብል ከም ዝተጽሓፈ 4ዮሓንስ ኣብ ምድረ በዳ እናጥመቐን ንኅድገት ኃጢኣት ዝኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። 5ኲሎም ሰብ ይሁዳን ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ እናኸዱ ኃጢኣቶምውን እናተናዘዙ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። 6ዮሓንስ ክዳኑ ኻብ ፀጕሪ ግመል ዝተሠርሐ ዕጣቕ ሕቝኡ ድማ ኣዲም ቀለቡውን ኣንበጣን መዓር ጽዴናን ነበረ። 7ንሱ ኸዓ  ኻባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሣእኑ ኽፈትሐሉ ዘይበቅዕ ብድኅረይ ይመጽእ ኣሎ። 8ኣነ ብማይ አጥምቐኩም ኣለኹ፤ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ  እናበለ ይሰብኽ ነበረ። 9በቲ ጊዜ እቱይ ከዓ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ፤ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ድማ ብዮሓንስ ተጠመቐ። 10ኢየሱስ ካብ ማይ ምስ ወፀ ሽዑ ንሽዑ ሰማያት እንትኽፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ እንትዓልብ ረአየ። 11 ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ዝፈትወካ ወደይ ንስኻ ኢኻ  ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ። 12ሽዑ ንሽዑ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ናብ በረኻ ኣውጽኦ። 13ኣብቲ በረኻ ድማ ብሰይጣን እናተፈተነ ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ጸንሐ፤ ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፤ መላእኽቲውን ኣገልገልዎ። 14ድኅሪ ምእሳር ዮሓንስ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጺኡ ወንጌል መንግሥቲ እግዚኣብሔር ሰበኽ። 15ኣስዒቡ  እዋኑ በጺሑ እዩ፤ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ንስሓ እተዉ! ብወንጌልውን እመኑ!  ይብል ነበረ። 16ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ኽኃልፍ እንተሎ ስምዖንን ኃዉ እንድርያስን ኣሥገርቲ ዓሣ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ ኸውርዱ እንተለዉ ረአየ። 17ኢየሱስ ድማ  ኣሥገርቲ ሰብ ክገብረኩምስ ንዑ ተኸተሉኒ!  በሎም። 18ንሳቶም ድማ መርበቦም ኃዲጎም ሽዑ ንሽዑ ተኸተልዎ። 19ካብኡ ቝሩብ ኅልፍ ምስ በለ ድማ ንያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ንኃዉ ዮሓንስን ኣብ ጃልባኦም ኮይኖም መርበቦም ከተዓራርዩ እንተለዉ ረአዮም እሞ 20ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ሠራሕተኛታቱ ኣብ ጃልባ ኃዲጎም ተኸተልዎ። 21ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ከዱ፤ ኢየሱስ ድማ ብሰንበት ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ኽምህር ጀመረ። 22ከምቶም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ከም በዓል ሥልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ ብትምህርቱ ተገረሙ። 23እንሆ ኸዓ ኣብቲ ቤተ ጸሎቶም ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሓደ ሰብ ነበረ። 24እናእወየ  ናይ ናዝሬት ኢየሱስ! ንስኻ ምሳና እንታይ ኣለካ? ክተጥፍአናዶ መጺእኻ? ንስኻ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ  በለ። 25ኢየሱስ ድማ  ስቕ በል! ካብኡውን ውፃእ!  ኢሉ ገሠጾ። 26እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ነቲ ሰብ ፈርፈር ኣበሎ፤ ብዓብዪ ድምፂ እናእወየ ድማ ኻብኡ ወፀ። 27ኲላቶም ከዓ  እንታይ ደኣ እዩ እዝ ሓድሽ ትምህርቲ እዙይ? ንርኹሳት መናፍስቲ ብሥልጣን ይእዝዞም ንሳቶምውን ይእዘዝዎ  እናበሉ ንስንሳቶም እናተጠያየቑ ተገረሙ። 28ሽዑ ዝናኡ ኣብ ኲሉ ኸባቢ ገሊላ ተሰምዐ። 29ሽዑ ኢየሱስ ካብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ወፂኡ ምስ ያዕቆብን ዮሓንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስን ኣተወ። 30ሓማት ስምዖን ከዓ ረስኒ ሓሚማ ደቂሳ ነበረት እሞ ሽዑ ብዛዕባኣ ነገርዎ። 31ኢየሱስ ድማ ናብኣ ቐሪቡ ብኢዳ ኂዙ ኣተሥኣ እሞ እቲ ረስና ሽዑ ንሽዑ ኃደጋ፤ ንሳ ድማ ተሢኣ ኣገልገለቶም። 32ፀሓይ ዓሪቡ ምስ መሰየ ንዂሎም ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝኃደርዎምን ናብኡ ኣምጽእዎም። 33እቶም ናይታ ኸተማ ሰባት ኲሎም ድማ ኣብቲ በሪ ተኣከቡ። 34ንሱ ድማ ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቐዩ ብዙኃት ሰባት ኣሕወየ፤ ብዙኃት ኣጋንንቲውን ኣውፅአ፤ እቶም ኣጋንንቲ ኸዓ ንሱ መን ምዃኑ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ኽዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። 35ኢየሱስ ጎሕ እንተይቀደደ ገና ፀልማት እንተሎ ተሢኡ ወፀ፤ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ። 36ስምዖንን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ድማ ኽደልይዎ ኸዱ። 37ምስ ረኸብዎ ኸዓ  ኲሉ ሰብ እኮ ይደልየካ እዩ ዘሎ  በልዎ። 38ንሱ ድማ  ኣብኡ ምእንቲ ኽሰብኽ ናብተን ኣብዝ ኸባቢ ዘለዋ ኻልኦት ዓድታት ንኺድ፤ ብዛዕባ እዙይ እየ መጺአ ዘለኹሞ  በሎም። 39ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ እናሰበኸን ኣጋንንትውን እናውፅአን ኣብ ኲሉ ገሊላ ይዘዋወር ነበረ። 40ሓደ ለምጻም ናብኡ መጺኡ ተምበርኪኹ  ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ክተንጽሀኒ ትኽእል ኢኻ  እናበለ ለመኖ። 41ኢየሱስ ከዓ ራህርሀሉ፤ ኢዱ ዘርጊሑ ድማ ዳህሰሶ፤  ፍቓደይ እዩ ንጻህ!  በሎ። 42እዙይ ምስ በሎ ሽዑ ንሽዑ ኻብ ለምጹ ነጽሀ። 43- 44ኢየሱስ ድማ  ንሓደኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ! ግና ኼድካ ርእስኻ ንካህን ኣርኢ፤ ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ድማ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ!  ኢሉ ብብርቱዕ ኣጠንቀቖ። 45ንሱ ኸዓ ወፂኡ ብዙኅ ኽነግር ጀመረ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጽምዊ ቦታ ደኣ ነበረ እምበር ብገሃድ ናብ ከተማ ምእታው ኣይከኣለን፤ እቶም ሕዝቢ ድማ ኻብ ኲሉ ቦታ ናብኡ ይመጹ ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\