ወንጌል ማርቆስ 11

1ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ጥቓ ደብረ ዘይት ናብ ዘለዋ ቤተ ፋጌን ቢታንያን ምስ ቀረቡ ክልተ ኻብ ደቀ መዛሙርቱ ለኣኸ። 2 ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ፤ ናብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተቐመጦ እሱር ጻዕቢ ኽትረኽቡ ኢኹም፤ ፈቲሕኹም ኣምጽኡለይ። 3ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንተ በለኩም ጐይታ ይደልዮ ኣሎ› በሉ፤ ሽዑ ኽሰዶ እዩ  በሎም። 4ምስ ከዱ ኸዓ ነቲ ጻዕቢ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ። 5ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ገሊኦም  ነቲ ጻዕቢ ንምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም?  በልዎም። 6ንሳቶም ድማ ኸምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም እሞ ኃደግዎም። 7ነቲ ጻዕቢ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ፤ ክዳውንቶምውን ጐዝጐዙሉሞ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። 8ብዙኃት ኣብቲ መንገዲ ኽዳውንቶም ጐዝጐዙ። ካልኦትውን ካብ ኣእዋም ጨናፍር እናሰልዑ ይንስንሱ ነበሩ። 9እቶም ዝመርሑን እቶም ዝስዕቡን ድማ  ሆሣዕና! ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ! 10እታ እትመጽእ ዘላ መንግሥቲ ኣቦና ዳዊትውን ብርኽቲ እያ፤ ሆሣዕና ኣብ ኣርያም!  እናበሉ ይጸርሑ ነበሩ። 11ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ፤ ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ንዂሉ ምስ ረአየ መስዩ ነበረ እሞ ምስቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቢታንያ ኸደ። 12ንጽባሒቱ ካብ ቢታንያ ኽወፁ እንተለዉ ኢየሱስ ጠመየ። 13ብርኁቕ ድማ ቖጻል በለስ ረአየ፤ ምናልባሽ ፍረ እንተ ረኸበላ ኽርኢ ናብኣ ኸደ፤ ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ጊዜ በለስ ስለ ዘይነበረ እንትርፊ ቖጽሊ ፍረ ኣይረኸበላን። 14ኢየሱስ  ደጊም ካባኺ ሓደኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ!  በላ፤ ደቀ መዛሙርቱውን ሰምዕዎ። 15ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝዕድጉን ንዝነበሩ ኽሰጎም ጀመረ። ጠረጴዛ መሽረፍትን መደርደሪ ሸየጥቲ ርግብን ገምጠለ። 16ሓደኳ ኣቕሓ ፆይሩ በታ ቤተ መቕደስ ከይኃልፍ ከልከለ። 17 ገዛይ ንዂሎም ኣሕዛብ ቤተ ጸሎት ተብሂሉ ኽጽዋዕ እዩ!› ዝብል ጽሑፍዶ የለን እዩ? ንስኻትኩም ግና በዓቲ ኸተርቲ ገበርክምዎ፤  በሎም። 18ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ይሓስቡ ነበሩ። እንተኾነ ዂሉ ሕዝቢ ብትምህርቱ ይድነቑ ስለ ዝነበሩ ፈርኅዎ። 19ምስ መሰየ ድማ ኻብታ ኸተማ ወፀ። 20ንግሆ ኽኃልፉ እንተለዉ እታ በለስ ካብ ሡራ ነቒጻ ረአይዋ። 21ጴጥሮስ ድማ ዘከረ እሞ  መምህር! እኒሃ እታ ዝረገምካያ በለስ ነቒጻ  በሎ። 22ኢየሱስ ከዓ፦  ብእግዚኣብሔር እመኑ! 23ብልቡ እንተይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ኸም ዝፍጸም ዝኣምን ኲሉ ነዝ እምባ እዙይ ካብዙይ ተልዒልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር፤› እንተበሎ ከም ዝኾነሉ እማን እብለኩም ኣለኹ። 24ስለዙይ ኲሉ እትጽልይዎን እትልምንዎን ከም ዝተቐበልኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ። 25ክትጽልዩ እንተለኹም ከዓ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ኽኃድገልኩም ንብጻይኩም ዝተቐየምኩምዎ እንተልዩ ኅደጉሉ። 26ንስኻትኩም ይቕረ እንተዘይልኩም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹምውን በደልኩም ይቕረ ኣይብለልኩምን እዩ፤  በሎም። 27መሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም መፁ፤ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ክመላለስ እንተሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይትን ናብኡ መጹ። 28 በየናይ ሥልጣን እዝ ነገራት እዙይ ትገብር ኣለኻ? ወይ ከዓ ነዝ ነገራት እዙይ ኽትገብር ሥልጣን ዝሃበካኸ መን እዩ?  በልዎ። 29ኢየሱስ ድማ  ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም መልሱለይ፤ ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። 30ጥምቀት ዮሓንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይ ካብ ሰብ? እስኪ መልሱለይ፤  በሎም። 31- 32ንሳቶም ከዓ  ካብ ሰማይ እንተ በልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንክምዎ ኽብለና እዩ፤ ካብ ሰብዶ ኽንብሎ?  በሉ። እንተኾነ እቶም ሕዝቢ ዂሎም ንዮሓንስ ከም ነቢይ ይሪእዎ ስለዝነበሩ ነቲ ሕዝቢ ፈርኁ። 33ስለዙይ  ኣይንፈልጥን  ኢሎም መለሱሉ፤ ኢየሱስ ከዓ  ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዙይ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\