ወንጌል ማርቆስ 14

1ፋሲካን በዓል ቅጫን ክኸውን ክልተ መዓልቲ ተሪፍዎ ነበረ። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ንኢየሱስ ብተንኰል ኂዞም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። 2እንተኾነ  ኣብ ሕዝቢ ሁከት ከይለዓልስ ብበዓል ኣይኹን፤  በሉ። 3ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ ማእዲ ተቐሚጡ እንተሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙኅ ዝዋጋኡ ብጽሩይ ናርዶስ ዝተሰናደወ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሠርሐ ብልቃጥ ኂዛ መጸት፤ ነቲ ብልቃጥ ሰይራ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። 4ገሊኦም ዀሪዮም  እዝ ኽንድዙይ ዝኣክል ጥፍኣት ምዑ ዝ ሽቱ ንምንታይ እዩ? 5እዝ ሽቱ እዙይ ካብ ሠለስተ ሚእቲ ዲናር ንላዕሊ ተሸይጡ ንድኻታትዶ ግዳ ኣይምተውሃበን ነይሩ!  በሉ። ንኣኣውን ነቐፍዋ። 6ኢየሱስ ግና  ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ተጕህይዋ ኣለኹም? ኅደግዋ፤ ሠናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ። 7ድኻታትስ ዂልሻዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ፤ ሠናይ ግብሪ ኽትገብሩሎም እንተ ደሊኹም ትኽእሉ ኢኹም። ንኣይ ግና ዂልሻዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም። 8እዚኣ ዝከኣላ እያ ዝገበረት፤ ኣቐዲማውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀብአት። 9እዝ ወንጌል እዙይ ኣብ ዝተሰብኮ ኣብ ኲሉ ዓለም እዝ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪኣ ኸም ዝንገር እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 10ካብቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ንኢየሱስ ኣኅሊፉ ኽህቦም ናብ ሊቃነ ካህናት ከደ። 11ንሳቶም ነዙይ ሰሚዖም ተሓጐሱ፤ ገንዘብ ክህብዎ ተስማምዑ ፤ ንሱ ድማ ኣኅሊፉ ኽህቦም ምችዊ እዋን ይደሊ ነበረ። 12በታ በጊዕ ፋሲካ ዝሕረደላ ቐዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ  ድራር ፋሲካ ኽትበልዕ ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ?  በልዎ። 13ኢየሱስ ድማ ኻብቶም ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ  ናብ ከተማ ኺዱ፤ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም፤ ንእኡ ሰዓብዎ። 14ናብታ ዝኣትዋ ገዛ ኺዱሞ ነቲ በዓል ገዛ መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዐላ መዕረፊ ጋሻ ኣበይ እያ? ይብለካ ኣሎ፤› በልዎ። 15ንሱ ኸዓ ኣብ ደብሪ ዝተነጸፈን ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ፤ ኣብኡ ኣዳልዉልና  በሎም። 16እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብታ ኸተማ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ፤ ኣብኡውን ድራር ፋሲካ ኣሰናደዉ። 17ምስ መሰየ ኢየሱስ ምስቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ኸደ። 18ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ  ሓደ ካባኻትኩም እቲ ምሳይ ዝበልዕ ዘሎ ከም ዘትኅዘኒ እማን እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 19ንሳቶም ኸዓ ኽኃዝኑ ጀመሩ፤ በብሓደውን  ኣነ ደኾን እኸውን?  በሉ። 20ኢየሱስ ከዓ  ሓደ ኻብቶም ዓሠርተ ኽልተ ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዝጸብሕ እዩ፤  በሎም። 21ወዲ ሰብስ ከምቲ ብዛዕባኡ ዝተጽሓፈ ኽመውት እዩ፤ እቲ ንወዲ ሰብ ዘትኅዞ ግና ወይልኡ! እቲ ሰብ እቱይስ ከም ዘይተወለደ ምሐሾ ነይሩ!  በሎም። 22እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ ኅብስቲ ኣልዒሉ ባረኸ፤ ቖሪሱ ኸዓ  እንኩ እዙይ ሥጋይ እዩ  ኢሉ ሃቦም። 23ከምኡውን ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ሃቦም፤ ኲሎምውን ካብኡ ሰተዩ። 24ንሱ ኸዓ  እዙይ ምእንቲ ብዙኃት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ። 25ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዝ ፍረ ወይኒ እዙይ ደጊመ ኸም ዘይሰቲ እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 26መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ኸዓ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ። 27ኢየሱስ ከዓ  ነቲ ጓሳ ክቐትሎ እየ፤ እተን ኣባጊዕ ኸዓ ኽብተና እየን፤› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ዂልኹም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም። 28ምስ ተሣእኩ ግና ናብ ገሊላ ኽቕድመኩም እየ፤  በሎም። 29ጴጥሮስ ድማ  ዂሎም እኳ እንተ ኸሓዱኻ ኣነስ ከቶ ኣይክሕደካን እየ!  በሎ። 30ኢየሱስ ከዓ  ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ ኽልተ ሻዕ እንተይነቀወ ሠለስተ ሻዕ ኸም እትኽሕደኒ እማን እብለካ ኣለኹ፤  በሎ። 31ጴጥሮስ ሽዑ  ምሳኻ ደኣ እመውት እምበር ፈጺመ ኣይክሕደካን እየ!  እናበለ የመና ኣትሪሩ ተዛረበ፤ ኲሎምውን ከምኡ በሉ። 32ጌቴሴማኒ ናብ እትበሃል ቦታ መጹ፤ ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  ኣብቱይ ከይደ ኽሳዕ ዝጽሊ ኣብዙይ ጽንሑ፤  በሎም። 33ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሓንስን ምስኡ ተማሊኡ ኸዓ ኽኃዝንን ክትክዝን ጀመረ። 34 ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኃዚና ኣላ ኣብዙይ ጽንሑ፤ ትግሁውን!  35ቁሩብ ንቕድሚት ፈንተት ኢሉ ድማ ዝከኣል እንተ ኾይኑስ እታ ሰዓት ካብኡ ኽትኃልፍ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ጸለየ። 36 ኣባ! ኣቦይ! ኲሉ ይከኣለካ እዩ፤ ነዛ ናይ መከራ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ኣኅልፋ፤ ግና ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድካ ይኹን፤  በለ። 37ተመሊሱ ኸዓ ደቂሶም ረኸቦም፤ ንጴጥሮስ ድማ  ስምዖን! ደቂስካዶ? ሓንቲ ሰዓት እኳ ኽትነቅሕዶ ኣይከኣልካን? 38ናብ ፈተና ኸይትኣትዉ ተጊህኹም ጸልዩ፤ መንፈስ ድልዊ እዩ፤ ሥጋ ግና ድኹም እዩሞ፤  በሎ። 39ከምኡውን ከይዱ ኸምቲ ቕድም ዝጸለዮ ጸለየ። 40ካልኣይ ምስ ተመለሰ ኸዓ ኣዒንቶም ባዕዚዘን ነበራ እሞ ደቂሶም ረኸቦም፤ እንታይ ከም ዝምልሱሉ ድማ ኣይፈልጡን ነበሩ። 41ንሣልሳይ ጊዜ መጺኡ ኸዓ ኸምዙይ በሎም፦  ሕዚውንዶ ደቂስኩምን ዓሪፍኩምን ኣለኹም? ደጊም የኣክል! እታ ሰዓት በጺሓ እያ! እንሆ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኃጥኣን ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም። 42ተልዓሉ! ንኺድ! እንሆ እቲ ዘትኅዘኒ ቐሪቡ ኣሎ!  በሎም። 43ኢየሱስ ከምዙይ ኢሉ ኽዛረብ እንተሎ ሽዑ ንሽዑ ካብቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓደ ዝኾነ ይሁዳ መጸ። ምስኡውን ካብ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ዝተልኣኹ ኣስይፍትን ኣብትርትን ዝኃዙ ብዙኃት ሰባት ነበሩ። 44እቲ ዘትኅዞ ኸዓ  እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ፤ ኣጽኒዕኹም ኂዝኩም ውሰድዎ፤  ኢሉ ምልክት ሂብዎም ነበረ። 45ሽዑ ይሁዳ መጺኡ ናብኡ ቐሪቡ  መምህር!  ኢሉ ሰዓሞ። 46ንሳቶም ኸዓ ኃዝዎ። 47ካብቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ ንሓሽከር ሊቀ ካህናት ሰይፉ መዚዙ ወቕዖ፤ እዝኑውን ቈረጾ። 48ኢየሱስ ድማ  ከም ከታሪዶ በስይፍትን በብትርትን ክትኅዙኒ መጺእኹም? 49ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃርኩ ምሳኻትኩም እውዕል ነይረ፤ ኣይኃዝኩምንን። እዙይ ዝኾነ ግና እቲ ኣብ መጻሕፍቲ ዝተጽሓፈ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ  ኢሉ መለሰሎም። 50ኲሎም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ኃዲጎምዎ ሃደሙ። 51ሓደ ዕርቃኑ ብነጸላ ዝሸፈነ መንእሰይ ድማ ይስዕቦ ነበረ፤ እቶም ኣጓብዝ ኸዓ ኃዝዎ። 52ንሱ ድማ ነጸላኡ ኃዲጉሎም ጥራሕ ዝባኑ ሃደመ። 53ንኢየሱስ ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ፤ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ድማ ብሙሉኦም ናብኡ ተኣከቡ። 54ጴጥሮስ ድማ ኽሳዕ ውሽጢ ቕጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ርኅቕ ኢሉ ሰዓቦ፤ ኣብኡ ምስቶም ሓሻኽር ተቐሚጡ ኃዊ ይስሕን ነበረ። 55ሊቃነ ካህናትን ኲሉ እቲ መጋባእያን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ይደልዩ ነበሩ፤ ግና ኣይረኸቡን። 56ብዙኃት ብሓሰት ኣንጻሩ መስከሩ፤ ምስክርነቶም ግና ኣይተሰማምዐን። 57- 58ገሊኦም ሰባት ተሢኦም  ኣነ ነዝ ብኢድ ሰብ ዝተሓንጸ ቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ ኻልእ ብኢድ ሰብ ዘይተሠርሐ ብሠለስተ መዓልቲ ኽሓንጽ እየ› እንትብል ንሕና ሰሚዕናዮ፤  እናበሉ ብሓሰት መስከሩ። 59በዙይውን ምስክርነቶም ኣይተስማምዐን። 60እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ  በዚ ኣንጻርካ ዝምስክርዎ ዘለዉስ እትምልሶዶ የብልካን ኢኻ?  ኢሉ ንኢየሱስ ጠየቖ። 61ንሱ ግና መልሲ እንተይሃበ ስቕ በለ፤ እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ  ክርስቶስ ወዲ እቲ ቡሩኽ ንስኻ ዲኻ?  ኢሉ ጠየቖ። 62 እወ ኣነ እየ፤ ንወዲ ሰብ ከዓ ኣብ የማን ኃይሊ ተቐሚጡ ኽትርእይዎ ከምኡውን ብደመና ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ኽትርእይዎ ኢኹም!  በሎ። 63እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኽዳኑ ቐዲዱ  ደጊምከ እንታይ መሰኻኽር የድልየና? 64ነቲ ንእግዚኣብሔር ዝጸርፎ ዘሎ ባዕልኻትኩም ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም፤ እንታይ ትብሉ?  በለ። ኲሎም ከዓ  ሞት ይግብኦ!  ኢሎም ፈረዱ። 65ገሊኦም ድማ እንትፍ ይብሉሉን ገጹ ጐልቢቦም እናወቕዑ  ተነበየልና! መን እዩ ዝጸፍዐካ!  ክብልዎን ጀመሩ፤ እቶም ሓሻኽር ድማ እናጸፍዑ ወሰድዎ። 66ጴጥሮስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ውሽጢ ቕጽሪ እንተሎ ሓንቲ ኻብተን ኣግራድ ሊቀ ካህናት መጸት። 67ጴጥሮስ ኃዊ ኽስሕን እንተሎ ምስ ረአየቶ ኣተኲራ እናጠመተት  ንስኻውን ምስ ኢየሱስ ናይ ናዝሬት ኔርካ ኢኻ፤  በለቶ። 68ንሱ ግና  ኣይፈልጦን፤ እቲ እትብልዮ ዘለኺውን ኣይርድአንን እዩ  ኢሉ ኸሓደ፤ ካብ ቀጽሪ ናብ ኣፍ ደገ ድማ ወፀ፤ ደርሆውን ነቀወ። 69እታ ገረድ ድማ ረአየቶ፤ ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ  እዙይውን ካብኣቶም እዩ፤  በለቶም። 70ንሱ ግና ደጊሙ ኸሓደ ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ንጴጥሮስ  ንስኻ ብሓቂ ኻብኣቶም ኢኻ፤ ገሊላዊውን ኢኻ፤ ኣዘራርባኻ የፍልጠካ ኣሎ፤  በልዎ። 71ንሱ ግና  ነዝ እትብልዎ ዘለኹም ሰብ ኣይፈልጦን እየ፤  እናበለ ኽምሕልን ንባዕሉ ኽረግምን ጀመረ። 72ሽዑ ንሽዑ ድማ ደርሆ ንኻልኣይ ጊዜ ነቀወ። ጴጥሮስ ኸዓ ነቲ ኢየሱስ  ደርሆ ኽልተ ጊዜ እንተይነቀወ፤ ሠለስተ ሻዕ ክትክሕደኒ ኢኻ፤  ዝበሎ ቓል ዘኪሩ ኣምሪሩ በኸየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\