ወንጌል ማርቆስ 2

1ኢየሱስ ድኅሪ ቑሩብ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመሊሱ መጸ፤ ኣብ ገዛ ኸም ዘሎውን ተሰምዐ። 2መረባ ኽሳዕ ዝጸቦም ብዙኃት ሰባት ናብኡ ተኣከቡ፤ ቓሉውን ይነግሮም ነበረ። 3ኣርባዕተ ሰባት ድማ ንሓደ መፃጕዕ ብዓራት ፆይሮም ናብኡ ኣምጽኡ። 4ካብ ጻዕቒ ሕዝቢ ዝተልዓለ ናብኡ ኸእትውዎ ስለ ዘይከኣሉ ናብቲ ናሕሲ ደይቦም በቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ወገን ነቲ ናሕሲ ኣፍሪሶም ነቲ መፃጕዕ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ናብኡ ኣውረድዎ። 5ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ ነቲ መፃጕዕ  ወደይ! ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ እዩ  በሎ። 6- 7እንሆ ኸዓ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕጊ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፤ ብልቦም ድማ  ንምንታይ እዩ እዝ ሰብ እዙይ ከምዙይ ኢሉ ዝዛረብ? ንእግዚኣብሔር ኢዩ ዝጻረፍ ዘሎ ብዘይ ሓደ እግዚኣብሔር ኃጢኣት ክኃድግ ዝኽእል መን እዩ?  እናበሉ የሓስቡ ነበሩ። 8ኢየሱስ ድማ ብልቦም እዝ ሓሳብዙይ ይሓስቡ ኸም ዘለዉ ሽዑ ንሽዑ ብመንፈሱ ፈሊጡ ኸምዙይ በሎም፦  ስለምንታይ ብልብኹም ከምዙይ ትሓስቡ ኣለኹም? 9ኣየናይ ይቐልል? ነዝ መፃጕዕ እዙይ ኃጢኣትካ ተኃዲጉልካ› ምባልዶ ወይ ተሥእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ!› ምባል? 10እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ኃጢኣት ክኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ እዩ  ኢሉ ነቲ መፃጕዕ 11 ተሥእ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ገዛኻ ኺድ! እብለካ ኣለኹ  በሎ። 12እቲ መፃጕዕ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተሢኡ ዓራቱ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ዂሎም ወፀ። ስለዙይ ድማ ዂሎም ተደነቑ እሞ  ከምዙይ ዝበለ ከቶ ኣይረአናን  እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። 13ድኅርዙይ ኢየሱስ ናብ ወሰን ባሕሪ ኣቢሉ ኸደ፤ ኲሎም እቶም ሕዝቢውን ናብኡ መጹ፤ ይምህሮምውን ነበረ። 14ክኃልፍ እንተሎ ድማ ንሌዊ ወዲ እልፍዮስ ኣብቲ ቐረጽ ዝቕረጸሉ ተቐሚጡ ረአዮ እሞ  ተኸተለኒ!  በሎ፤ ንሱ ኸዓ ተሢኡ ተኸተሎ። 15ድኅርዙይ ኢየሱስ ኣብ ገዛ ሌዊ ኣብ ማእዲ ተቐመጠ፤ ዝተኸተልዎ ብዙኃት ነበሩሞ ብዙኃት ቀረጽትን ኃጥኣንንውን ምስ ኢየሱስን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። 16እቶም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኢየሱስ ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ክበልዕን ክሰትን ምስ ረአይዎ ንደቀ መዛሙርቱ  ስለምንታይ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ዝበልዕን ዝሰትን?  በልዎም። 17ኢየሱስ ከዓ ሰሚዑ   ንሓኪምስ ሕሙማት እምበር ጥዑ ያት ኣይደልይዎን እዮም፤ ኣነ ኸዓ ንኃጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን  በሎም። 18ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ። ሰባት መጺኦም  ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስን ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ እዮም ስለምንታይ ደኣ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ?  ኢሎም ንኢየሱስ ጠየቕዎ። 19ኢየሱስ ከዓ፦  መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ኣዕርኽቲ መርዓዊ ኽጾሙዶ ይኽእሉ? መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ኽጾሙ ኣይግብኦምን። 20እንተኾነ መርዓዊ ኻብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፤ ሽዑ ኽጾሙ እዮም። 21ሓድሽ ቊራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ከቶ የለን፤ እንተኾይኑውን እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፤ ምቕዳዱ ኸዓ ዝገደደ ይኸውን። 22ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ብላይ ኣሕርብቲ ዝመልእ የለን፤ እንተኾይኑውን እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ብላይ ኣሕርብቲ ይቐዶሞ እቲ ወይኒ ይፈስስ፤ እቲ ኣሕርብቲውን ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓድሽ ሓርቢ ይመልእዎ  በሎም። 23ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ዝሩእ ገራሁ ኽኃልፍ እንተሎ ደቀ መዛሙርቱ እናኸዱ ሸዊት እናቐንጠቡ ምብላዕ ጀመሩ። 24ፈሪሳውያን ከዓ  እስኪ ርአ! ደቀ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ብሰንበት ክግበር ዘይተፈቕደ ይገብሩ ኣለዉ?  በልዎ። 25- 26ኢየሱስ ድማ  ብዘመን ኣብያታር ሊቀ ካህናት ዳዊት ምስ ሰኣነን ምስ ጠመየን ንሱ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኾይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ? ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣትዩ እቲ ኻህናት ጥራሕ እምበር ካልኦት ክበልዕዎ ዘይተፈቐደ ኅብስተ ቝርባን ከም ዝበልዐን ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦምንዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም?  በሎም። 27 ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተፈጥረት እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን። 28እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበትውን እዩ  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\