ወንጌል ማርቆስ 3

1ኢየሱስ መሊሱ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ፤ ኣብኡ ኸዓ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ነበረ። 2ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት ዘሕውዮ እንተ ኾይኑ ይጸናተውዎ ነበሩ። 3ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ  ተሥእሞ ኣብ ማእኸል ደው በል!  በሎ። 4ንኣኣቶም ድማ  ብሰንበትስ ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር? ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ?  በሎም። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ። 5በቲ ትረት ልቦም ጕህዩ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ዂሎም ብቝጥዓ ጠመቶም፤ ነቲ ሰብኣይ ከዓ  ኢድካ ዘርግሕ!  በሎ፤ ንሱ ድማ ዘርግሓ፤ እታ ኢዱውን ሓወየት። 6ፈሪሳውያን ድማ ወፂኦም ብቕልጡፍ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ምስ ናይ ሄሮድስ ሰባት ተማኸሩ። 7ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ፤ ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙኃት ሰባት ሰዓብዎ። 8ከምኡውን ብዙኅ ሕዝቢ ነቲ ዂሉ ዝገበሮ ሰሚዑ ኻብ ኢየሩሳሌም ካብ ኤዶምያስ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ መጸ። 9ብምኽንያት ብዝኂ ሕዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይዳፍኦ ጃልባ ኣዳልዮም ክጸንሑሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። 10ንብዙኃት ኣሕውይዎም ነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኲሎም ምእንቲ ኽነኽእዎ ኣብ ልዕሊኡ ኽሳዕ ዝወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ። 11እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ምስ ረአይዎ  ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ!  ኢሎም እናጸርሑ ኣብ ቅድሚኡ ይወድቁ ነበሩ። 12ንሱ ግና ከየግህድዎ ኣበርቲዑ ኣዘዞም። 13ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም፤ ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ። 14ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ኽልእኾምን ዓሠርተ ኽልተ መሪጹ  ሓዋርያት  ኢሉ ሰመዮም። 15ሕሙማት ከሕውዩን ኣጋንንቲ ኸውፅኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም። 16እቶም ዓሠርተ ኽልተ ድማ፦  ጴጥሮስ  ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን 17እቶም  ቦኣኔርጌስ  ማለት  ደቂ ነጐድጓድ  ኢሉ ዝሰመዮም ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ኃዉ ዮሓንስን 18እንድርያስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ታዴዎስን ስምዖን ቀነናዊን 19እቲ ኣኅሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆሮታዊን እዮም። 20ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኸዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ምብላዕ ምግቢ ኽሳዕ ዝስእኑ መሊሱ ብዙኅ ሕዝቢ ተኣከበ። 21እቶም ኣዝማዱ ኸዓ  ዓቢዱ እዩ  እንትበሃል ሰሚዖም ክኅዝዎ መጹ። 22ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ  ብኤል ዜቡል ኂዝዎ ኣሎ፤ ንአጋንንቲውን ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውጽኦም ዘሎ  በሉ። 23ኢየሱስ ድማ ጸውዖም፤ ብምስላታት ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፅኦ ይኽእል? 24ሓንቲ መንግሥቲ ንስንሳታ እንተ ተፈላልያ እታ መንግሥቲ እቲኣ ኽትቀውም ኣይትኽእልን። 25ሓንቲ ስድራውን ንስንሳታ እንተ ተፈላልያ እታ ስድራ እቲኣ ኽትቀውም ኣይትኽእልን። 26ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተ ተፈላልዩ ይጠፍእ ደኣ እምበር ኣይቐውምን። 27ነቲ ኃያል ቅድም እንተይኣሰረ ኣብ ገዛ ኃያል ኣትዩ ንብረቱ ኽጕርጕር ዝኽእል ሓደኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ኽጕርጕር ይኽእል። 28እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ንደቂ ሰብ ኲሉ ኃጢኣትን ጸርፍን ክኅደገሎም እዩ። 29እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ንዘለዓለም ኲነኔ ደኣ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ ኣይኅደገሉን እዩ።  30ከምዙይ ዝበሎም ድማ  ርኹስ መንፈስ ኃዲርዎ  ስለ ዝበልዎ እዩ። 31እኖኡን ኣኅዋቱን ናብኡ መጹ፤ ኣብ ደገ ቖይሞም ከዓ ኽጽውዕዎ ለኣኹሉ። 32ብዙኅ ሕዝቢ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረሞ  እንሆ እኖኻን ኣኅዋትካን ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ይደልዩኻ ኣለዉ  በልዎ። 33ንሱ ድማ  እኖይ መን እያ? ኣኅዋተይከ እንመን እዮም?  ኢሉ መለሰሎም። 34ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ  እኖይን ኣኅዋተይንስ እኒሀዉ  በለ። 35 ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝገብር ኲሉ ኃወይን ሓፍተይን እኖይን ኢዩ  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\