ወንጌል ማርቆስ 4

1ብድኅሪኡ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኾይኑ ኽምህሮም ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጃልባ ደይቡ ኽሳዕ ዝቕመጥ ብዙኅ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ፤ ዂሉ እቲ ሕዝቢ ኸዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። 2ብምስላታት ገይሩ ብዙኅ ነገራት መሃሮም። ክምህሮም እንተሎ ድማ ኸምዙይ በሎም፦ 3 ስምዑ ! እንሆ ዘራኢ ኽዘርእ ወፈረ። 4ክዘርእ እንተሎ ሓድሓደ ዘርኢ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቐ፤ ኣዕዋፍ መጺአን ድማ በልዐኦ። 5ገሊኡ ድማ ብዙኅ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ዂሒ ወደቐ፤ ዕምቈት ሓመድ ስለ ዘይብሉ ኸዓ ቐልጢፉ በቖለ። 6ፀሓይ ምስ በረቐ ግና ሃጐጐ፤ ሱር ስለ ዘይነበሮውን ሓረረ። 7ገሊኡ ኸዓ ኣብ ማእኸል እሾዂ ወደቐ፤ እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዩ ሓኒ፤ ፍረውን ኣይሃበን። 8ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቐ፤ በቖለ፤ ዓበየ፤ ፈረየውን፤ ገሊኡ ሠላሳ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ኸዓ ሚእቲ ሃበ። 9ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ  በሎም። 10ንበይኑ ምስ ኮነ ኸዓ እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ምስቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርት ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ምስላታት ጠየቕዎ። 11ንሱ ኸዓ ኸምዙይ በሎም፦  ምፍላጥ ምሥጢር መንግሥቲ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም እዩ ተውሂቡ ዘሎ ነቶም ብወፃኢ ዘለዉ ግና 12ምርኣይ ክርእዩ ግና ኸየስተብህሉ ምስማዕውን ክሰምዑ ግና ኸየስተውዕሉ ንስሓ ኸይኣትዉሞ ምሕረት ከይግበረሎምስ ኲሉ ብምስላ እዩ ዝንገሮም።  13ከምዙይ ድማ በሎም፦  ነዝ ምስላ እዙይዶ ኣየስተውዓልኩምዎን ኢኹም? ከመይ ጌርኩም ደኣ ንዂሉ ምስላታት ክትርድእዎ ኢኹም? 14እቲ ዘራኢ ቓል እዩ ዝዘርእ። 15ገሊኦም ሰባት ነቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝተዘርአ እዮም ዝመስሉ፤ ምስ ሰምዑ ሽዑ ንሽዑ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቓል ይወስዶ። 16ከምኡ ኸዓ ገሊኦም ነቲ ኣብ ኰዂሒ ዝተዘርአ ይመስሉ፤ ነቲ ቓል ምስ ሰምዕዎ ሽዑ ንሽዑ ብሓጐስ ይቕበልዎ። 17ንጊዜኡ እምበር ሡር የብሎምን፤ ደኃር ግና ስለ እቲ ቓል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ቐልጢፎም ይኽሕዱ። 18ገሊኦም ከዓ ነቲ ኣብ እሾዂ ዝተዘርአ ይመስሉ፤ ይሰምዑ ፤ 19እንተኾነ ኃልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ፍቕሪ ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ነቲ ቓል የሓንቆ፤ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን። 20ገሊኦም ግና ኸምቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝተዘርአ እዮም፤ ነቲ ቓል ይሰምዕዎ፤ ይቕበልዎ፤ ገሊኦም ሠላሳ ገሊኦም ስሳ ገሊኦምውን ሚእቲ ይፈርዩ።  21ኢየሱስ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ሰብ መብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ ውሽጢ ኸፈር ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓራት ድዩ ዘቐምጦ? ብርሃኑ ኣብ ዝርአ ቐንዲልዶ ኣይኾነን ዘቐምጦ? 22ዘይገሃድ ኅቡእ ዘይግለጽ ሥዉር የለን። 23ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።  24መሊሱ ድማ ኸምዙይ በሎም፦  ነቲ እትሰምዕዎ ኣስተብህሉሉ። በቲ እትሰፍሩሉ መስፈር ክስፈረልኩም ክውሰኸልኩምውን እዩ። 25ንዘለዎ ይወሃቦ፤ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የኅድግዎ እዮምሞ።  26ከምዙይ ድማ በለ፦  መንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣብ ግራቱ ዘርኢ ኸም ዝዘርእ ሰብ እያ። 27ንሱ ለይቲ ይድቅስ መዓልቲውን ይትሥእ፤ እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ እንተይፈለጠ ይበቊል የዓቢውን። 28እታ ምድሪ ባዕላ ተብቊል፤ ቅድም በቕሊ ደኃር ዘለላ፤ ኣብቲ ዘለላ ድማ ብጹሕ ስርናይ፤ 29ፈጺሙ ምስ ፈረየ ኸዓ ቐውዒ ስለ ዝበጽሐ ማዕጺድ ይሰድድ።  30መሊሱ ድማ ኸምዙይ በለ፦  መንግሥቲ እግዚኣብሔር ብምንታይ ክንምስላ? እንታይከ ምስላ ንግበረላ? 31ካብ ኲሉ ዘርኢ ምድሪ ዝነኣሰት ኣብ ምድሪ ኸም እተዘርአት ፍረ ኣድሪ እያ። 32ምስ ተዘርአት ግና ትበቊል፤ ካብ ኲሉ ኣሕምልቲውን ተዓቢ፤ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ጽላላ ኸዕርፋ ኽሳዕ ዝኽእላ ኸዓ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር።  33ከም መጠን ምስትውዓሎም ነቲ ቓል በዝ ኸምዙይ ዝበለ ምስላታት ይነግሮም ነበረ። 34ብዘይ ምስላ ኣይተዛረቦምን፤ ንደቀ መዛሙርቱ ግና ንበይኖም ኲሉ ይገልጸሎም ነበረ። 35በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ፤ ንደቀ መዛሙርቱ  ናብ ማዕዶ ንሳገር!  በሎም። 36ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ምስኣቶም ወሰድዎ፤ ካልኦት ጃልባታት ከዓ ኣብኡ ነበራ። 37ብርቱዕ ኣውሎ ንፋስ ተልዓለ፤ እታ ጃልባ ኽሳዕ ማይ እትመልእ ድማ እቲ ማዕበል ነታ ጃልባ ይጸፍዓ ነበረ። 38ኢየሱስ ግና ብወገን ድኅሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣበራቢሮም  መምህር! ምጥፋእና ኣየኅዝነካን ዲዩ?  በልዎ። 39ንሱ ተሢኡ ነቲ ነፋስ ገሠጾ፤ ነታ ባሕሪ ድማ  ጸጥ በሊ! ህድኢ!  በላ። እቲ ንፋስ ድማ ጸጥ በለ፤ ዓብዪ ህድኣትውን ኮነ። 40ንሱ ኸዓ ንደቀ መዛሙርቱ  ስለምንታይ ትፈርኁ? ክሳዕ ኽንድዙይዶ እምነት የብልኩምን?  በሎም። 41ንሳቶም ግና ኬርና ፈርኁ፤ ንስንሳቶም ድማ  እዝ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝዎስ መን እዩ!  ተበሃሃሉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\