ወንጌል ማርቆስ 7

1ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ናብኡ ተኣከቡ። 2ገሊኦም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኣእዳዎም እንተይተሓጸቡ እንጀራ እንትበልዑ ረአይዎም። 3ኲሎም ፈሪሳውያንን ኣይሁድን ሥርዓት ዓበይቲ ምእንቲ ኽሕልዉ ኣእዳዎም ኣጸቢቖም እንተይተሓጸቡ ኣይበልዑ ን ነበሩሞ። 4ካብ ዕዳጋ እንትምለሱውን ኢዶም እንተይተሓጸቡ ኣይበልዑ ን ነበሩ፤ ካልእውን ብዙኅ ከም ምሕጻብ መሳተያን ኣቑሑ ገዛን ዓታሩን ዓራታትን ዝመስል ክሕልውዎ ዝወረስዎ ልማድ ነበሮም። 5መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ  ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ሥርዓት ዓበይቲ ዘይሕልዉ? ኣእዳዎም እንተይተሓጸቡኸ እንጀራ ዝበልዑ ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 6- 7ንሱ ኸዓ ኸምዙይ በሎም፦  ኣቱም ግብዛት! ከምቲ ጽሑፍ እዝ ሕዝቢ እዙይ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ የመና ዝረሓቐ እዩ! ግና ትምህርቲ ሥርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ!› ኢሉ ኢሳይያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ። 8 ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኃዲግኩም ሥርዓት ሰብ ትሕልዉ ኣለኹም ከም ምሕጻብ መሳተያን ካልእ ኣቑሑ ገዛን ካልእ ድማ ነዙይ ዝመስልን ትገብሩ ኣለኹም። 9ናይ ባዕልኻትኩም ሥርዓት እናሓለኹም ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ክትጥሕሱ ግቡእ ድዩ? 10ሙሴ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፤ ነቦኡ ወይ ንኖኡ ሕማቕ ቃል ዝተዛረበ ብርግጽ ይሙት፤› ኢሉ ኣሎ። 11ንስኻትኩም ግና ኸምዙይ ትብሉ፦ እቲ ነቦኡ ወይ ንኖኡ እቲ ካባይ ዝግብአኩም ሓገዝ ቊርባን እዩ፤› ማለት መባእ ይኹነለይ እንተ በሎም 12ደጊም ነቦኡ ወይ ንኖኡ ሓደ ነገርኳ ኽገብረሎም ከቶ ኣይትፈቕዱሉን ኢኹም። 13ስለዙይ ድማ ነቲ ዝሠራዕኹምዎ ሥርዓት ክትብሉ ቓል እግዚኣብሔር ትጥሕሱ ኣለኹም፤ ከምኡውን ነዙይ ዝመስል ብዙኅ ትገብሩ ኣለኹም።  14ኢየሱስ መሊሱ ነቶም ሕዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ፦  ኲልኹም ስምዑ ፤ ኣስተውዕሉውን። 15ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱስ ከርክሶ ኣይኽእልን እዩ፤ 16ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ!  በሎም። 17ካብቶም ሕዝቢ ተፈልዩ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዝ ምስላ እዙይ ጠየቕዎ። 18ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎም፦  ንስኻትኩምውንዶ ክሳዕ ክንድዙይ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም? ካብ ወፃኢ ናብ ኣፍ ሰብ ዝኣቱ ዂሉ ንሰብ ከም ዘየርክሶ ኣይትፈልጡን ዲኹም? 19ብኸብዲ ኣቢሉ ንደገ እዩ ዝወፅእ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ።  ብዙይ ድማ ኢየሱስ ምግቢ ዂሉ ንጹህ ምዃኑ ገለጸ። 20ከምዙይ ድማ በሎም፦  ንሰብ ዘርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዝወፅእ እዩ። 21ካብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቕትለት 22ዝሙት ምኽታር ስስዐ ተንኰል ስድነት ቅንኢ ሓሜት ትዕቢት ስንፍና ይወፅእ። 23እዝ ዂሉ ኽፋእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ፤ ንሰብ ከዓ የርክሶ።  24ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ጢሮስን ሲዶናን ከደ። ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ሓደኳ ኽፈልጦ ኣይደለየን፤ እንተኾነ ኽኅባእ ኣይከኣለን። 25ሽዑ ኸዓ ጓላ ርኹስ መንፈስ ዝኃደራ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕባኡ ሰሚዓ መጸት፤ ኣብ እግሩ ተደፊኣውን ሰገደትሉ። 26እታ ሰበይቲ ኣብ ሲሮፊንቂያ ዝተወልደት ግሪካዊት ነበረት። ካብ ጓላ ጋኔን ከውፅአላ ድማ ለመነቶ። 27ኢየሱስ ድማ  እንጀራ ውሉድ ኣልዒልካ ነኽላባት ምሃብ ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ኅደጊ! ቅድም እቶም ውሉድ ይጽገቡ፤  በላ። 28ንሳ ድማ  እወ ጐይታይ! ኣኽላባትውን እንተኾኑ ኣብ ትሕቲ ማእዲ ኾይኖም ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም፤  ኢላ መለሰትሉ። 29ንሱ ድማ  እዝ ቓል እዙይ ብምባልኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኪ ወፂኡ እዩ እሞ ኺዲ!  በላ። 30ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ድማ እቲ ጋኔን ወፂኡ እታ ጓላውን ኣብ ዓራት ከፍ ኢላ ረኸበታ። 31መሊሱ ካብ ሃገር ጢሮስ ወፂኡ ብሲዶና ገይሩ ብማእኸል ዴካፖሊስ ዝብሃል ዓዲ ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ። 32ሓደ ጸማምን በሃምን ናብኡ ኣምጺኦም ኢዱ ኸንብረሉ ለመንዎ። 33ካብቶም ሕዝቢ ንበይኑ ፍልይ ኣቢሉ ድማ ኣፃብዕቱ ኣብ ኣእዛኑ ኣንበረ፤ እንትፍ ኢሉውን ንመልሓሱ ነኽኦ። 34ናብ ሰማይ ቈላሕ ኢሉ ብርህራሄ ኣተንፊሱ ኸዓ  ኤፍታሕ!  በለ፤ ንሱውን  ተኸፈት!  ማለት እዩ። 35ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ፤ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ፤ ኣጽርዩውን ተዛረበ። 36ንሓደኳ ኸይነግሩ ብጽኑዕ ኣጠንቀቖም፤ እቶም ሕዝቢ ግና ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም ኣብዚሖም ኣውረዩ። 37ንሳቶም ከዓ  እዝ ሰብዙይ ዝገበሮ ዂሉ ሠናይ እዩ፤ ንጸማማት ክሰምዑ  ንበሃማት ክዛረቡ ይገብሮም፤  እናበሉ የመና ይግረሙ ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\