ወንጌል ማርቆስ 8

1በቲ ቕነ እቱይ ብዙኅ ሕዝቢ መሊሱ ተኣከበ፤ ዝብላዕ ግና ኣይነበሮምን እሞ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ፦ 2 እዞም ሕዝቢ እዚኣቶም ምሳይ ካብ ዝቕንዩ ሠለስተ መዓልቲ ኾይኑዎም እዩ፤ ዝብላዕ ኸዓ የብሎምን እሞ የኅዝኑኒ ኣለዉ። 3ካብኣቶም ገሊኦም ካብ ርሑቕ ዝመጹ እዮም እሞ ብጥሙዮም ነናብ ገዝኦም እንተፋነኹምዎም ኣብ መንገዲ ኽደኽሙ እዮም፤  በሎም። 4ደቀ መዛሙርቱ ድማ  ነዝ ዂሉ ሕዝቢ ኣብዝ በረኻ እዙይ እንጀራ ኸጽግብ ዝኽእል መን እዩ?  ኢሎም መለሱሉ። 5ኢየሱስ ከዓ  ክንደይ ዝኣክል እንጀራ ኣለኩም?  ኢሉ ጠየቖም፤ ንሳቶም ድማ  ሸውዓተ  በልዎ። 6ነቶም ሕዝቢ ኣብ ምድሪ ክቕመጡ ኣዘዞም፤ ነተን ሾውዓተ እንጀራ ኂዙ ኣመስጊኑ ቖረሰ፤ ንደቀ መዛሙርቱ ከቕርቡሎም ድማ ሃቦም፤ ንሳቶም ኸዓ ነቶም ሕዝቢ ኣቕረቡሎም። 7ቁሩብ ዓሣውን ነበሮም፤ ንእኡ ድማ ባሪኹ ከቕርቡሎም ኣዘዘ። 8በሊዖም ጸገቡ፤ ዝተረፈ ቝርስራስ ከዓ ሸውዓተ መሶብ ሙሉእ ኣልዓሉ። 9እቶም ዝበልዑ ኣስታት ኣርባዕተ ሽሕ ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ ክኸዱ ኣፋነዎም። 10ድኅርዙይ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ሃገር ደልማኑታ ኸደ። 11ፈሪሳውያን ናብ ኢየሱስ መጺኦም ክከራኸርዎ ጀመሩ፤ ክፍትንዎ ኢሎም  ካብ ሰማይ ምልክት ኣርእየና  ኢሎም ጠየቕዎ። 12ኢየሱስ ብመንፈሱ እናኃዘነ  እዝ ትውልዲ እዙይ ንምንታይ እዩ ምልክት ዝደሊ ዘሎ? ነዝ ትውልዲ እዙይ ምልክት ከም ዘይወሃቦ እማን እብለኩም ኣለኹ  በለ። 13ኃዲግዎም ድማ ናብ ጃልባ ደየበ፤ ናብ ማዕዶውን ተሳገረ። 14ደቀ መዛሙርቱ እንጀራ ምኃዝ ስለ ዝረስዑ  ኣብ ጃልባ እንትርፊ ሓደ እንጀራ ኻልእ ኣይነበሮምን። 15ኢየሱስ ድማ  ካብ ማይ ብሒቝ ፈሪሳውያንን ሄሮድስን ተጠንቀቑ፤  ኢሉ ኣዘዞም። 16ንሳቶም ድማ ንስንሳቶም  እንጀራ ስለ ዘይኃዝና ድዩ ኸምዙይ ዝብለና ዘሎ?  ተበሃሃሉ። 17ኢየሱስ ድማ ፈሊጡ፦  ስለምንታይ እንጀራ ብዘይ ምኃዝኩም ንስንሳትኩም ትዘራረቡ? ገናዶ ኣይተረድአኩምን እዩ? ወይ ኣይተስተውዕሉን ዲኹም? ልብኹምከ ተደፊኑ ድዩ? 18ዓይኒ እንተለኩም ኣይትርእዩንዶ? እዝኒ እንተለኩምስ ኣይትሰምዑ ንዶ? ኣይትዝክሩንዶኸ ኢኹም? 19እቲ ኃሙሽተ እንጀራ ንኃሙሽተ ሽሕ ምስ ቈረስኩ ቊርስራስ ዝመልአ ኽንደይ መሶብ ኣልዒልኩም?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  ዓሠርተ ኽልተ  በልዎ። 20 እቲ ሸውዓተ እንጀራ ነርባዕተ ሽሕ ምስ ቈረስኩኸ ቊርስራስ ዝመልአ ኽንደይ መሶብ ኣልዓልኩም?  ንሳቶም ድማ  ሸውዓተ  በልዎ። 21ንሱ ኸዓ  ስለምንታይ ደኣ ዘይተስተውዕሉ?  በሎም። 22ናብ ቤተ ሳይዳ ምስ መጹ ድማ ንሓደ ዕዉር ናብኡ ኣምጺኦም ክድህስሶ ለመንዎ። 23ነቲ ዕዉር ብኢዱ ኂዙ ኻብታ ኸተማ መሪሑ ኣውፅኦ፤ ናብ ኣዒንቱ እንትፍ ኢሉውን ኸዓ ኢዱ ኣንበረሉ፤  ዝኾነ ነገርዶ ትርኢ ኣለኻ?  ኢሉውን ጠየቖ። 24ቆላሕ ኢሉ ድማ  ሰባት ከም ኣእዋም እንትመላለሱ እርኢ ኣለኹ፤  በለ። 25ኢየሱስ መሊሱ ኢዱ ኣብ ኣዒንቱ ኣንበረሉ እሞ ኣጸቢቑ ረአየ፤ ዂሉውን በሪሁ ተርአዮ። 26ኢየሱስ ከዓ  ናብ ዓዲ ኣይትእቶ! ኣብ ከተማ ድማ ንሓደ እኳ ኣይትንገር!  ኢሉ ናብ ገዝኡ ሰደዶ። 27ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ቂሣርያ ናይ ፊልጶስ ከደ፤ ኣብ መንገዲ ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ  ሰብ መን እዩ ይብለኒ?  ኢሉ ጠየቖም። 28ንሳቶም ድማ  ገሊኦም ዮሓንስ መጥምቕ› ካልኦት ድማ ኤልያስ› ካልኦትውን ሓደ ኻብ ነቢያት እዩ› ይብሉኻ  በልዎ። 29ንሱ ድማ  ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ?  በሎም። ጴጥሮስ ከዓ  ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ፤  ኢሉ መለሰሉ። 30ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደኳ ኸይነግሩ ኣበርቲዑ ኣጠንቀቖም። 31ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኽቕበል ብሽማግለታት ሕዝብን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ክነዓቕን ክቕተልን ኣብ ሣልሳይ መዓልቲውን ክትሥእ ከም ዘለዎ ኽምህሮም ጀመረ። 32ነዝ ነገር እዙይ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦም። ሽዑ ጴጥሮስ ኣግልል ኣቢሉ  እዙይ ኣይኸውንን!  በሎ። 33ኢየሱስ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ እናጠመተ ንጴጥሮስ  ኣታ ሰይጣን! ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ኻባይ ረሓቕ!  ኢሉ ገሠጾ። 34ነቶም ሕዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ኸምዙይ በሎም፦  እቲ ክኽተለኒ ዝደሊ ንርእሱ ይኽሓድ፤ መስቀሉ ተሸኪሙ ኸዓ ይከተለኒ። 35እቲ ንሕይወቱ ኸድኅና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንሕይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍኣ ግና ኸድኅና እዩ። 36ሰብ ብዂሉ ዓለም ረቢኁ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? 37ሰብከ ቤዛ ነፍሱ እንታይ ምሃበ? 38እቲ ኣብዝ ዘማውን ኃጥእን ዝኾነ ትውልዲ እዙይ ብኣይን ብቓለይን ዝኃፍር ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ ብእኡ ኽኃፍር እዩ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\