ወንጌል ማርቆስ 9

1ቀጺሉውን ኢየሱስ  ኣብዙይ ቆይሞም ካብ ዘለዉ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ብኃይሊ ኽትመጽእ እንተላ ኽሳዕ ዝርእይዋ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 2ድኅሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ኸዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሓንስን ንበይኖም ወሲዱ ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦም፤ ኣብ ቅድሚኦምውን ትርኢቱ ተለወጠ። 3ክዳኑ ድማ ኬርና ኣንጸባረቐ፤ ኣብ ምድሪ ሓደ ሓጻባይ ከምኡ ገይሩ ኸፃዕድዎ ክሳዕ ዘይኽእል ከዓ ፃዕደወ። 4ሽዑ ሙሴን ኤልያስን ምስ ኢየሱስ እናተዘራረቡ እንተለዉ ተርአይዎም። 5ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ  መምህር! ንኣና ኣብዙይ ምንባር ጽቡቕ እዩ፤ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ሠለስተ ዳስ ንሥራሕ!  በሎ። 6የመና ደንጊፆም ስለ ዝነበሩ እቲ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ። 7ብሩህ ደመና መጺኡ ድማ ሸፈኖም፤ ካብቲ ደመና ኸዓ  እዙይ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዩ፤ ንእኡ ስምዕዎ!  ዝብል ድምፂ መጸ። 8ብድንገት ኣብ ዙርያኦም ቈላሕ እንተ በሉ ኸዓ ኢየሱስ በይኑ እምበር ሓደኳ ምስኣቶም ኣይረአዩን። 9ካብ እምባ ኽወርዱ እንተለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞት ምስ ተሥአ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ዝረአይዎ ንሓደኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም። 10ነቲ ቓል ኣብ ልቦም ዓቝሮም  ካብ ሞት ምትሣእ ማለት እንታይ ማለት እዩ?  እናበሉ ድማ ንስንሳቶም ተዘራረቡ። 11ንሳቶም ከዓ  ስለምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ ቕድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ› ዝብሉ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 12- 13ንሱ ኸዓ  ኤልያስ ብርግጽ ኣቐዲሙ ኽመጽእ እዩ፤ ንዂሉውን ከቃንዕ እዩ፤ ብዛዕባ ወዲ ሰብከ ብዙኅ መከራ ኸም ዝቕበልን ከም ዝነዓቕን ስለምንታይ ድዩ ተጽሒፉ ኣሎ? ኣነ ግና ኤልያስ ብርግጽ መጺኡ እዩ፤ ከምቲ ብዛዕባኡ ተጽሒፉ ዘሎ ድማ ዝደለይዎ ዂሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸም ዝገበሩ እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 14ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብዙኅ ሕዝቢ ኸቢብዎም መምህራን ሕጊውን ክከራኸርዎም እንተለዉ ረአየ። 15ሽዑ እቶም ሕዝቢ ምስ ረአይዎ ደንገፁ፤ ናብኡ ጐይዮም ከዓ ሰላም በልዎ። 16ነቶም መምህራን ሕጊ ድማ  ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም?  ኢሉ ጠየቖም። 17ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ኸዓ  መምህር! ንወደይ በሃም ጋኔን ስለ ዝኃዞ ናባኻ ኣምጺአዮ ኣለኹ። 18ክለዓሎ እንተሎ የውድቖ፤ የዕፍሮ፤ ኣስናኑውን ይሕርቅም፤ ይነቅጽውን፤ ንደቀ መዛሙርትኻ ኸውፅእዎ ጠይቐዮምስ ኣይከኣሉን፤  በሎ። 19ንሱ ኸዓ  ኣታ ዘይኣምን ትውልዲ! ኽሳዕ መኣዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ? ክሳዕ መኣዝከ ኽዕገሠኩም እየ? ናብዙይ ናባይ ኣምጽእዎ!  በሎም። 20ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ፤ እቲ ርኹስ መንፈስ ምስ ረአዮ ሽዑ ንሽዑ ናብ ምድሪ ነጽሖ፤ ኣንፈርፈረ፤ ዓፈረውን። 21ኢየሱስ ድማ ነቦኡ  ካብ መኣዝ ጀሚሩ እዩ ዝኃዞ?  ኢሉ ጠየቖ፤ ንሱ ኸዓ  ካብ ንእስነቱ እዩ፤ 22ክቐትሎ ደልዩ ኸዓ ብዙኅ ሻዕ ኣብ ኃውን ኣብ ማይን የውድቖ፤ ትኽእል እንተኾይንካ ራህርሀልና! ርድአናውን!  በሎ። 23ኢየሱስ ድማ  ትኽእል እንተኾይንካዶ ትብል ኣለኻ? ንዝኣምን ኲሉ ይከኣል እዩ  በሎ። 24ሽዑ ኣቦ እቲ ቖልዓ  ኣኣምን እየ፤ ግና ጕድለት እምነተይ ክርሕቐለይ ደግፈኒ!  እናበለ ጸርሐ። 25ኢየሱስ እቶም ሰብ ናብኡ እንትጐዩ ምስ ረአየ ነቲ ርኹስ መንፈስ  ኣታ በሃምን ጸማምን መንፈስ እእዝዘካ ኣለኹ፤ ካብኡ ውፃእ! ድኅሪ ደጊም ናብኡ ኣይትእቶ!  እናበለ ገሠጾ። 26እቲ ርኹስ መንፈስ ገዓረ፤ ነቲ ቖልዓ ድማ ፈርፈር ኣቢልዎ ወፀ። ብዙኃት  ሞይቱ  ክሳዕ ዝብሉ ኸዓ ከም ሬሳ ኾነ። 27ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ኂዙ ኣተሥኦ፤ ንሱውን ተሥአ። 28ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ንበይንቶም ኮይኖም  ስለ ምንታይ ንሕና ምውፃኡ ዝሰኣንና?  ኢሎም ጠየቕዎ። 29ንሱ ኸዓ  እዝ ኸምዙይ ዝዓይነቱ ርኹስ መንፈስ ብጾምን ብጸሎትን እንተ ዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ፤  በሎም። 30ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ኃለፉ፤ ኢየሱስ ነዝ ነገርዙይ ሓደኳ ኽፈልጦ ኣይደለየን። 31ንደቀ መዛሙርቱውን  ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣኅሊፎም ክህብዎ ክቐትልዎ እዮም፤ ምስ ተቐትለ ድማ ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኽትሥእ እዩ፤  ኢሉ ይምህሮም ስለ ዝነበረ እዩ። 32ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ቃል ኣየስተውዓልዎን፤ ከይጥይቕዎ ድማ ፈርኁ። 33ኣብ ቅፍርናሆም በጺሑ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኸዓ  ኣብ መንገዲ እትካትዑ ሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ?  ኢሉ ጠየቖም። 34ንሳቶም ከዓ ኣብ መንገዲ መን ከም ዝዓቢ ንስንሳቶም ይካትዑ ነበሩ እሞ ስቕ በሉ። 35ኢየሱስ ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ጸዊዑ  እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ዂሉን ኣገልጋሊ ዂሉን ይኹን፤  በሎም። 36ሓደ ቖልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ኣቖሞ፤ ሓቝፉ ኸዓ፦ 37 ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቖልዑ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ንኣይ እዩ ዝቕበል፤ እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንኣይ ኣይኮነን ዝቕበል፤  በሎም። 38ዮሓንስ ንኢየሱስ  መምህር! ሓደ ብስምካ ኣጋንንቲ ኸውፅእ እንተሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይተኸተለካ ኸልኪልናዮ፤  በሎ። 39ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በለ፦  ብስመይ ተኣምራት ዝገብር ሽዑ ንሽዑ ድማ ብኣይ ክፉእ ክዛረብ ዝኽእል የለንሞ ኣይትኸልክልዎ። 40ዘይቃወመና ዂሉ ምሳና እዩ። 41ንስኻትኩም ድማ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጽዋዕ ማይ ብስመይ ዘስትየኩም ኲሉ ዓስቡ ኸም ዘይስእን እማን እብለኩም ኣለኹ።  42 ነቲ ኻብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ንሓደ ዘስሕት እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ እንተዝሰጥም ምሐሾ ነይሩ። 43- 44ኢድካ እንተስሓተትካ ቝረጻ፤ ምስ ክልተ ኢድካ ናብቲ ሓሰኻኡ ዘይመውት ኃዉውን ዘይጠፍእ ናብ ገሃነመ እሳት ካብ እትድርበስ ቈራጽ ኴንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይሕሸካ። 45- 46እግርኻ እንተስሓተትካውን ቊረጻ፤ ምስ ክልተ እግርኻ ሓሰኻኡ ናብ ዘይመውት ሓዉውን ናብ ዘይጠፍእ ገሃነመ እሳት ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኴንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይሕሸካ። 47- 48ዓይንኻ እንተስሓተትካ ጐጥጕጥካ ደርብያ፤ ምስ ክልተ ዓዒንትኻ ናብቲ ሓሰኻኡ ዘይመውት ሓዉውን ዘይጠፍእ ገሃነመ እሳት ካብ እትድርበስ ነቛር ኴንካ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታው ይሕሸካ። 49ኲሉ ብሓዊ እዩ ዝምቅር ኲሉ መሥዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር። 50ጨው ጽቡቕ እዩ። እቲ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ ብምንታይ ተመቅርዎ? እምበኣር ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃሉኹም፤ ንስንሳትኩምውን ተሰማሚዕኹም ብሰላም ንበሩ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\