ወንጌል ማቴዎስ 11

1ኢየሱስ ከዓ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ኣዚዙ ምስ ወድአ ኣብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ኃለፈ። 2እንሆ ዮሓንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ብዛዕባ ተግባራት ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ 3 እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻልእ ኣሎ?  በሎ። 4ኢየሱስ ከዓ፦  ኬድኩም እዝ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሓንስ ንገርዎ። 5ዕዉራት ይርእዩ፤ ሓንካሳት ይኸዱ፤ ለምጻማት ይነጽሁ፤ ጸማማት ይሰምዑ ፤ ምዉታን ይትሥኡ፤ ድኻታት ወንጌል ይብሠሩ ኣለዉ። 6ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ  በሎም። 7ልኡኻት ዮሓንስ ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ከምዙይ ክብሎም ጀመረ፦  እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወፃእኹም? ብንፋስ ነነው ዝብል ሻምብቆ? 8እንታይ ደኣ ኽትርእዩ ወፃእኹም? ብቐጭን ክዳውንቲ ዘጌጸ ሰብ? ቀጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑስ እንሆ ኣብ ኣብያተ ነገሥታት ኣለዉ። 9ንምንታይ ደኣ ወፃእኹም? ነቢይ ኽትርእዩ? እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። 10ንሱ እቲ ብዛዕባኡ እንሆ ኣነ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ኣቐዲመ እልእኽ ኣለኹ› ተብሂሉ ዝተጽሓፈሉ እዩ እሞ 11ኣንስቲ ኻብ ዝወለዳኦም ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኸም ዘይተሥአ እማን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ኻብኡ ዝንእስ እዩ ዝዓብዮ። 12ካብ ዘመን ዮሓንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትድፋእ ኣላ፤ እቶም ዝዳፍኡ ድማ ይመናጠልዋ ኣለዉ። 13 ኲሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮምሞ። 14ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹም እቲ ኽመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ እዩ። 15ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። 16 ነዝ ትውልዲ እዙይ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም መሓዙቶም ዝጽውዑ ቖልዑ እዩ ዝመስል። 17ከምዙይ ኸዓ ይብልዎም፦ እምቢልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን፤ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን።› 18ዮሓንስ እንተይበልዐን እንተይሰተየን እንተ መጸ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ። 19ወዲ ሰብ እናበልዐን እናሰተየን እንተመጸ ኸዓ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቐረፅን ኃጥኣንን ይብሉ። ጥበብ ግና ብተግባራ ሓቅነታ ተረጋገጸ።  20ድኅርዙይ ኢየሱስ ነተን ብዙኅ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ኸምዙይ ኢሉ ኽነቕፈን ጀመረ፦ 21 ወይለኺ ኾራዚ! ወይለኺ ቤተ ሳይዳ! እዝ ኣባኻትክን ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተ ዝኸውንስ ቀደም ወጮ ተኸዲነን ሓመዂሽቲ ነስኒሰን ምተነስሓ ነይረን። 22እንተኾነ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐለለን እነግረክን ኣለኹ። 23ንስኺ ኸዓ ኣቲ ቅፍርናሆም ክሳዕ ሰማይ እኳ እንተ ተልዓልኪ ክሳዕ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ፤ እቲ ኣባኺ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ሰዶም ተገይሩ እንተ ዝኸውንስ ክሳዕ ሎሚ ምሃለወት ነይራ። 24ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኽስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐለላ እነግረኪ ኣለኹ።  25በቲ እዋን እቱይ ኢየሱስ ከምዙይ በለ፦  ኦ ኣቦይ! ጐይታ ሰማይን ምድርን እዝ ነገራት እዙይ ካብ ብልህታትን መስተውዓልትን ሠዊርካ ንሕፃናት ስለ ዝገለጽካዮ አመስግነካ ኣለኹ። 26እወ ኦ ኣቦይ! ፍቓድካ ኸምኡ እዩ እሞ። 27ካብ ኣቦይ ኲሉ ተውሂቡኒ ኣሎ። ብዘይ ኣብ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የለን፤ ንኣብውን ብዘይ ወልድን እቲ ወልድ ኽገልጸሉ ዝደለየን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን። 28 ኣቱም እትፅዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ኲልኹም ናባይ ንዑ ፤ ኣነውን ከዕርፈኩም እየ። 29ኣርዑ ተይ ፁሩ፤ ካባይውን ተምሃሩ፤ ኣነ የዋህ እየ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። 30ኣርዑ ተይ ልዙብ ፆረይውን ቀሊል እዩሞ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\