ወንጌል ማቴዎስ 14

1በቲ እዋን እቱይ ገዛኢ ገሊላ ሄሮድስ ዝና ኢየሱስ ሰምዐ። 2ንሓሻኽሩ ድማ  እዙይ ዮሓንስ መጥምቕ እዩ፤ ንሱ ኻብ ምዉታን ተሢኡ ኣሎ፤ ስለዙይ ከዓ እዝ ተኣምራት እዙይ ብእኡ ይግበር ኣሎ  በሎም። 3ሄሮድስ ብሰንኪ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓዉ ንዮሓንስ ኂዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ አእትይዎ ነበረ። 4ዮሓንስ  ሰበይቲ ኃውካ ኽተእቱ ኣይግብአካን እዩ  ይብሎ ነበረሞ። 5ክቐትሎ እኳ እንተ ደለየ እቶም ሕዝቢ ንዮሓንስ ከም ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ፈርሖም። 6በዓል ልደት ሄሮድስ ምስ ኮነ ጓል ሄሮድያዳ ኣብ ማእኸሎም ሳዕሲዓ ንሄሮድስ ኣሐጐሰቶ፤ 7ሽዑ ዝደለየቶ ኽህባ መሓለላ። 8ንሳ ኸምቲ እኖኣ ኣቐዲማ ዝመኸረታ  ርእሲ ዮሓንስ መጥምቕ ኣብ ጻሕሊ ገይርካ ሃበኒ  በለቶ። 9እቲ ንጉሥ ጐሃየ፤ እንተኾነ ምእንቲ ማሕላኡን ምእንቲ እቶም ምስኡ ዝተቐመጡን ክህብዋ ኣዘዘ። 10ሰብ ልኢኹ ድማ ርእሲ ዮሓንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰየፈ። 11ነታ ርእሱ ብጻሕሊ ኣምጺኦም ነታ ጓል ሃብዋ፤ ንሳ ድማ ወሲዳ ንእኖኣ ሃበታ። 12ደቀ መዛሙርት ዮሓንስ ድማ መጺኦም ነቲ ሬሳኡ ኣልዒሎም ቀበርዎ፤ ከይዶምውን ንኢየሱስ ነገርዎ። 13ኢየሱስ ነዙይ ምስ ሰምዐ ካብኡ ብጃልባ ኣግሊሱ ንበይኑ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸደ፤ እቶም ሕዝቢ ሰሚዖም ከካብ ዓዶም ተኣኪቦም ብእግሪ ተኸተልዎ። 14ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ብዙኅ ሕዝቢ ረአየ እሞ ራህረሀሎም፤ ሕሙማቶም ድማ ኣሕወየ። 15ምስ መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐሪቦም  እዝ ቦታ እዙይ በረኻ እዩ፤ ሰዓትውን ኃሊፉ እዩ፤ ስለዙይ እዞም ሕዝቢ ናብ ዓድታት ከይዶም ንባዕሎም ምግቢ ኽዕድጉ ኣሰናብቶም  በልዎ። 16ኢየሱስ ግና  ብጥሙዮም ክኸዱ ኣይግባእን እዩ፤ ዝብላዕ ድኣ ንስኻትኩም ሃብዎም  በሎም። 17ንሳቶም ድማ  ኣብዙይ እንትርፊ ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን ካልእ የብልናን  በልዎ። 18ንሱ ግና  ናባይ ኣምጽእወን  በለ። 19ነቶም ሰብውን ኣብ ሣዕሪ ኽቕመጡ ኣዘዞም፤ ነተን ኃሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሩ እናጠመተ ኣመስጊኑ ባረኸ፤ ቖሪሱውን ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፤ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ሕዝቢ ኣቕረቡሎም። 20ኲሎም በሊዖም ጸገቡ፤ እቲ ዝተረፈ ቝርስራስ ድማ ዓሠርተ ኽልተ መሶብ ምሉእ ኣልዓሉ። 21እቶም ዝበልዑ ውን ብዘይ ኣንስትን ቈልዑ ን ኃሙሽተ ሽሕ ዝኾኑ ነበሩ። 22ሽዑ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ኽሳዕ ዘሰናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዮም ናብ ማዕዶ ኽቕድምዎ ኣዘዞም። 23ነቶም ሕዝቢ ኣሰናቢቱ ኸዓ ኽጽሊ በይኑ ናብ እምባ ደየበ። ምድሪ ምስ መሰየ ድማ በይኑ ኣብኡ ነበረ። 24እታ ጃልባ ኃሙሽተ ኪሎ ሜትር ኣቢላ ካብ ምድሪ ርሒቓ ነበረት፤ ንፋስ ብቕድሚኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ብማዕበል ትናወጽ ነበረት። 25ኢየሱስ ከባቢ ትሽዓተ ሰዓት ናይ ለይቲ ብልዕሊ ባሕሪ እናኸደ ናብኣቶም መጸ። 26እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብልዕሊ ባሕሪ እንትኸይድ ምስ ረአይዎ  ምትሃት እዩ  ኢሎም ተሸበሩ፤ ካብ ፍርኃት ዝተልዓለውን ኣእወዩ። 27ኢየሱስ ግና ሽዑ ንሽዑ  ኣይዞኹም ኣይትፍርኁ ኣነ እየ  በሎም። 28ጴጥሮስ መሊሱ  ጐይታይ! ንስኻ እንተ ዄንካስ ብልዕሊ ባሕሪ ናባኻ ኽመጽእ ኣዝዘኒ  በሎ። 29ንሱ ድማ  ነዓ!  በሎ፤ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብልዕሊ ባሕሪ ናብ ኢየሱስ ከደ። 30ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግና ፈርኀ፤ ክጠልቕ ምስ ጀመረ ድማ  ጐይታይ! ኣድኅነኒ  ኢሉ ኣእወየ። 31ኢየሱስ ድማ ሽዑ ኢዱ ዘርጊሑ ኃዞ እሞ  ኣታ እምነት ዝጐደለካ ስለ ምንታይከ ተጠራጠርካ?  በሎ። 32ናብ ጃልባ ምስ ደየቡ ግና እቲ ንፋስ ሃድአ። 33እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ኸዓ  ንስኻ እማን ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ!  እናበሉ ሰገዱሉ። 34ባሕሪ ተሳጊሮም ድማ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ በጽሑ። 35እቶም ሰብ ምሰለለይዎ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዘለዋ ዂለን ዓድታት ልኢኾም ንኲሎም ሕሙማት ኣምጽኡሉ። 36ዘፈር ክዳኑ ኽነኽኡ ጥራሕ ለመንዎ፤ ዝነኽእዎ ኲሎም ድማ ሓወዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\