ወንጌል ማቴዎስ 15

1ድኅርዙይ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም 2 ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ሥርዓት ዓበይቲ ዝጥሕሱ? እንጀራ ኽበልዑ እንተለዉ ኣእዳዎም ኣይምሕጻቦም  እናበሉ ጠየቕዎ። 3ኢየሱስ ድማ መሊሱ  ስለምንታይ ድኣ ንስኻትኩም ምእንቲ ሥርዓትኩም ትእዛዝ እግዚኣብሔር እትጥሕሱ? 4እግዚኣብሔር  ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፤ ነቦኡን ንኖኡን ሕማቕ ቃል ዝዛረብ ፈጺሙ ይሙት› ኢሉ ኣሎ። 5ንስኻትኩም ግና እቲ ነቦኡ ወይ ንንኡ እቲ ኻባይ ዝግብአኩም ሓገዝ ንእግዚኣብሔር መባእ ገይረዮ እየ› ዝብል ሰብ 6ነቦኡ ወይ ንኖኡ ከኽብር ኣይግደድን እዩ› ትብሉ፤ ስለዙይ ምእንቲ ሥርዓትኩም ቃል እግዚኣብሔር ትሥዕሩ፤ 7- 9ኣቱም ግብዛት! ኢሳይያስ እዝ ሕዝቢ እዙይ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፤ ብልቡ ግና ኻባይ እምብዛ ዝረሓቐ እዩ። ትምህርቲ ስርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ።› ኢሉ ብዛዕባኻትኩም ሓቂ ተነበየ። 10ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ናብኡ ጸዊዑ  ስምዑ ! ኣስተውዕሉውን! 11ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ደኣ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን!  12ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም  ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከም ዝተዓንቀፉስ ፈሊጥካዶ?  በልዎ። 13ንሱ ኸዓ መሊሱ  ናይ ሰማይ ኣቦይ ዘይተኸሎ ዂሉ ተኽሊ ኽብቖስ እዩ፤ 14ኅደግዎም፤ ዕዉራን መራሕቲ ዕውራን እዮም። ዕዉር ንዕዉር እንተ መርሖ ክልቲኦም ናብ ጕድጓድ ይወድቁ  በሎም። 15ጴጥሮስ ድማ  ነዝ ምስላ እዙይ እንዶ ተርጕመልና  በሎ። 16ኢየሱስ ከዓ  ንስኻትኩምውንዶ ገና ኣየስተውዓልኩምን? 17እቲ ብኣፍ ዝኣቱ ዂሉ ናብ ከብዲ ኸም ዝኃልፍ እሞ ንደገ ኸም ዝወፅእዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 18እቲ ኻብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝወጽእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። 19ካብ ልቢ ኽፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝርና ስርቂ ብሓሰት ምምስካር ጸርፊ ይወፅእ። 20እዙይ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓጽበ ኣእዳው ምብላዕስ ንሰብ ኣየርክሶን  በሎም። 21ኢየሱስ ካብኡ ወፂኡ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ኣግለሰ። 22እንሆ ድማ ሓንቲ ከነኣናዊት ሰበይቲ ኻብ ከባቢ እቲ ዓዲ መጺኣ  ኦ ጐይታይ ወዲ ዳዊት! ንጓለይ ክፉእ ጋኔን ኂዙዋ የሳቕያ ኣሎ እሞ ራህርሀለይ!  እናበለት ጸርሐት። 23ንሱ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ኣይመለሰላን፤ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ቐሪቦም  ደድኅረና ትጠርዕ ኣላ እሞ ኣፋንዋ!  ኢሎም ለመንዎ። 24ንሱ ግና  እንትርፊ ናብቶም ከም ኣባጊዕ ዝጠፍኡ ሕዝቢ እስራኤል ናብ ካልእ ኣይተልኣኽኩን  ኢሉ መለሰ። 25ንሳ ድማ  ጐይታይ ርድአኒ  እናበለት ቀሪባ ሰገደትሉ። 26ንሱ ኸዓ መሊሱ  እንጀራ ውሉድ ኣልዒልካ ነኽላባት ምሃብ ጽቡቕ ኣይኮነን!  በላ። 27ንሳ ድማ  እወ ጐይታይ! ኣኽላባትውንኮ ኻብ ማእዲ ጐይተቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም  በለቶ። 28ሽዑ ኢየሱስ  ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓብዪ እዩ፤ ከምቲ ዝደለይኽዮ ይኹነልኪ!  በላ። በታ ሰዓት እቲኣ እታ ጓላ ሓወየት። 29ኢየሱስ ካብኡ ኃሊፉ ብወሰን ባሕሪ ገሊላ ኸደ፤ ናብ እምባ ደይቡ ድማ ኣብኡ ተቐመጠ። 30ብዙኅ ሕዝቢ ድማ ሓንካሳት ዕዉራት ጸማማት ቖራያት ብዙኃት ካልኦትውን ምስኣቶም ኂዞም ናብኡ ቐረቡ፤ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስውን ኣቐመጥዎም፤ ንሱ ኸዓ ኣሕወዮም። 31እቶም ሕዝቢ ድማ በሃማት እንትዛረቡ ቖራያት እንትሓውዩ ሓንካሳት እንትኸዱ ዕዉራትውን እንትርእዩ ተመልኪቶም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስገንዎ። 32ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ   እዞም ሕዝቢ እዚኣቶም ሠለስተ መዓልቲ ምሳይ ቀንዮም እዮም ዝበልዕዎ ድማ የብሎምን እሞ የኅዝኑኒ ኣለዉ፤ ስለዙይ ኣብ መንገዲ ኸይደኽሙ ጾሞም ከፋንዎም ኣይደልን  በሎም። 33ደቀ መዛሙርቱ ድማ  ኣብዝ በረኻ እዙይ ደኣ ንኽንድዙይ ዝኣክል ሕዝቢ ዘጽግብ እንጀራ ኻበይ ክንረክብ ኢና?  በልዎ። 34ኢየሱስ ከዓ  ክንደይ እንጀራኸ ኣሎኩም?  በሎም። ንሳቶም ድማ  ሸውዓተ እንጀራን ቊሩብ ዓሣን  በልዎ። 35ነቶም ሕዝቢ ኸዓ ኣብ ምድሪ ኽቕመጡ ኣዘዞም። 36ሽዑ ነተን ሸውዓተ እንጀራን ነቲ ቝሩብ ዓሣን ኣልዒሉ ኣመስገነ፤ ቖሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፤ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ነቶም ሕዝቢ ኣቕረቡ። 37ኲሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ፤ ዝተረፈ ቝርስራስ ድማ ሸውዓተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። 38እቶም ዝበልዑ ኸዓ ብዘይ ኣንስትን ቈልዑ ን ኣርባዕተ ሽሕ ሰብኡት ነበሩ። 39ነቶም ሕዝቢ ምሰፋነዎም ድማ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ወሰን መጌዶን ከደ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\