ወንጌል ማቴዎስ 16

1ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክፍትንዎ መጹ፤ ካብ ሰማይ ምልክት ከርእዮም ድማ ጠየቕዎ። 2ኢየሱስ ድማ  ምስ መሰየ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ ጻሕያ ክኸውን እዩ› ትብሉ፤ 3ምስ ወግሐ ድማ ደመና ኾይኑ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ ሎምስ ክዘንም እዩ› ትብሉ፤ ኣቱም ግብዛት! ገጽ ሰማይ ምልላይ ትፈልጡ፤ ናይ ዘመናት ምልክት ድኣ ኸመይ ዘይትፈልጡ? 4ክፉእን ዘይኣምንን ትውልዲ ምልክት ይደሊ፤ ብዘይ ምልክት ነቢይ ዮናስ ግና ካልእ ምልክት ኣይወሃቦን እዩ  በሎም። ኃዲጉዎም ከዓ ኸደ። 5ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ኽሳገሩ እንተለዉ እንጀራ ምኃዝ ረሲዖም ነበሩ፤ 6ኢየሱስ ድማ  ካብ ማይ ብሒቝ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑን ተዓቀቡውን!  በሎም። 7ንሳቶም ግና  እንጀራ ስለ ዘይኃዝና ድዩ ኸምዙይ ዝብለና ዘሎ  ኢሎም ንስንሳቶም ተዘራረቡ። 8ኢየሱስ ድማ ፈሊጥዎም  ኣቱም እምነት ዝጐደለኩም! ስለምንታይ እንጀራ ብዘይ ምኃዝኩም ንስንሳትኩም ትዘራረቡ? 9ገናዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም? እቲ ኃሙሽተ እንጀራ ንኃሙሽተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ ክንደይ መሶብ ከም ዘልዓልኩምዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም? 10ወይ ድማ እቲ ሸውዓተ እንጀራ ነርባዕተ ሽሕ ሰብ ኣኺሉስ  ክንደይ መሶብ ከምዘልዓልኩምዶ ኣይትዝክሩን ኢኹም?  11እቲ ኻብ ማይ ብሒቝ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑ!› ዝበልኩኹም ብዛዕባ እንጀራ ከም ዘይኮነ ንምንታይ ዘይተስተውዕሉ?  በሎም። 12ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ተጠንቀቑ ዝበሎም ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ደኣ እምበር ካብ ማይ ብሒቝ እንጀራ ከም ዘይኮነ ሽዑ ኣስተውዓሉ። 13ኢየሱስ ኣብ ናይ ፊልጶስ ሃገር ቂሳርያ ምስ በጽሐ  ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ?  ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ጠየቖም። 14ንሳቶም ድማ  ገሊኦም ዮሓንስ መጥምቕ› ገሊኦም ኤልያስ› ገሊኦም ኤርምያስ› ወይ ድማ ሓደ ኻብ ቀዳሞት ነቢያት እዩ› ዝብሉኻ ኣለዉ  በልዎ። 15ንሱ ድማ  ንስኻትኩምከ መን ትብሉኒ?  በሎም። 16ስምዖን ጴጥሮስ  ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢኻ፤  ኢሉ መለሰሉ። 17ኢየሱስ ድማ መሊሱ  ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ሥጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ!  ኢሉ መለሰሉ። 18 ኣነ ኸዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፤ ኣብ ልዕሊ እዝ ኰዂሒ እዙይ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሓንጻ እየ፤ በሪታት ሲኦልውን ኣይኅይልዋን እዮም። 19መፋትሕ መንግሥተ ሰማያት ድማ ኽህበካ እየ፤ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፤ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኻዮ ኸዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ  በሎ። 20ድኅርዙይ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጠንቀቖም። 21ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከም ዘለዎ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ብዙኅ መከራ ኸም ዝቕበል ኸም ዝቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልትውን ከም ዝትሥእን ንደቀ መዛሙርቱ ኽነግሮም ጀመረ። 22ጴጥሮስ ከዓ ቕርብ ኢሉ  ጐይታይ! እዙይ ኣባኻ ከቶ ኣይብጻሕ!  እናበለ ክኽልክሎ ጀመረ። 23ኢየሱስ ግና ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ  ሰይጣን ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዘይትሓስብ ንኣይ ዕንቅፋት ኮይንካኒ ኢኻሞ ካባይ ረሓቕ!  በሎ። 24ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ  ክስዕበኒ ዝደሊ ሕይወቱ ይኽሓድ፤ መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይከተለኒ። 25እቲ ንሕይወቱ ኸድኅና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንሕይወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ኸዓ ኽረኽባ እዩ። 26ሰብከ ኣብ ዓለም ብዘሎ ዂሉ ረቢኁስ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብከ ቤዛ ነፍሱ እንታይ ምሃበ? 27ወዲ ሰብ ብኽብሪ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ኽመጽእ እዩ፤ ሽዑ ንዂሉ ከከም ግብሩ ኽፈድዮ እዩ። 28ካብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ንወዲ ሰብ ብመንግሥቱ ኽመጽእ እንተሎ ኽሳዕ ዝርእይዎ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ እማን እብለኩም ኣለኹ  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\