ወንጌል ማቴዎስ 17

1ኢየሱስ ድኅሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንኃዉ ዮሓንስን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊኅ እምባ ኣደየቦም። 2ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ፤ ገጹ ኸም ፀሓይ በርሀ፤ ክዳኑውን ከም በረድ ፃዕደወ። 3እንሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እንትዘራረቡ ተርኣዩ። 4ጴጥሮስ ድማ ንኢየሱስ  ጐይታይ! ንኣና ኣብዙይ ምንባር ጽቡቕ እዩ፤ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይኑስ ኣብዙይ ሠለስተ ዳስ ክሠርሕ፤ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደውን ንኤልያስ  በሎ። 5ገና ጴጥሮስ እዙይ እናተዛረበ እንተሎ ደመና ኸወሎም፤ እንሆ ድማ ኻብቲ ደመና  ዘፍቅሮ ብእኡ ዝተሓጐስኩ ወደይ እዙይ እዩ፤ ንእኡ ስምዕዎ!  ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። 6ደቀ መዛሙርቱ እዙይ ሰሚዖም እምብዛ ስለ ዝፈርሑ ብግምባሮም ተደፍኡ። 7ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ነኽኦምሞ  ተሥኡ፤ ኣይትፍርኁ!  በሎም። 8ኣዒንቶም ንላዕሊ ቈላሕ እንተበሉ ድማ እንትርፊ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረአዩን። 9ካብ እምባ ኽወርዱ እንተለዉ ኢየሱስ  ወዲ ሰብ ካብ ምዉታን ክሳዕ ዝትሥእ ነዝ ዝረአኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ!  ኢሉ ኣዘዞም። 10ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ› ዝብሉ?  ኢሎም ጠየቕዎ። 11ንሱ ድማ መሊሱ  እወ፤ ኣቐዲሙ ኤልያስ ክመጽእ እዩ፤ ንዂሉ ድማ ኸቃንዕ እዩ። 12ኣነ ግና ኤልያስ ድሮ መጺኡ እዩ እብለኩም ኣለኹ፤ ንሳቶም ግና ኣብ ልዕሊኡ ኸም ዝደለዩ ገበሩ እምበር ኣይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብኣኣቶም መከራ ኽቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 13ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ። 14ናብቲ ሕዝቢ ምስ በጽሑ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቐረበሞ ተንበርኪኹ፦ 15 ጐይታይ! ንወደይ መሓረለይ፤ በብወርኁ ዘውድቕ ሕማም እናተልዓሎ የመና ይሳቐ፤ ብዙኅ ጊዜውን ኣብ ማይን ሓውን የውድቖ እዩ እሞ ራህርህለይ፤ 16ናብ ደቀ መዛሙርትኻውን ኣምጺአዮስ ከሕውይዎ ኣይከኣሉን  በሎ። 17ኢየሱስ መሊሱ  ኣታ ዘይትኣምን ቀይናን ትውልዲ! ኽሳዕ መኣዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ? ክሳዕ መኣዝከ ኽዕገሠኩም እየ? ናብዙይ ናባይ ኣምጽእዎ!  በሎም። 18ሽዑ ኢየሱስ ገሰጾ፤ እቲ ጋኔን ከዓ ኻብኡ ወፀ፤ እቲ ቖልዓ ድማ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ። 19ድኅርዙይ ደቀ መዛሙርቱ ንበይንቶም ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም  ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፅኡ ዝሰኣንና?  በልዎ። 20ኢየሱስ ከዓ  ብጕድለት እምነትኩም እዩ፤ እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል እምነት እንተልያትኩም ነዝ እምባ እዙይ ካብዙይ ናብቱይ ተልዓል!› እንተ በልኩምዎ ይልዓል፤ ዘይከኣለኩም ነገርውን የለን። 21እዝ ኸምዙይ ዝዓይነቱ ግና ብጾምን ብጸሎትን እንተ ዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ  በሎም። 22ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ ተኣኪቦም እንተለዉ ኢየሱስ  ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም፤ 23ንሳቶም ከዓ ኽቐትልዎ እዮም፤ ብሣልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኽትሥእ እዩ  በሎም፤ ደቀ መዛሙርቱ እዙይ ሰሚዖም ኃዘኑ። 24ናብ ቅፍርናሆም ምስ መጹ እቶም ግብሪ ቤተ መቕደስ ዝቕበሉ ናብ ጴጥሮስ መጺኦም  መምህርኩምስ ግብሪዶ ኣይኸፍልን እዩ?  በልዎ። 25ንሱ ድማ  ይኸፍል እባ  ኢሉ መለሰ። ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኢየሱስ ኣቐዲሙ  ስምዖን! እንታይ ይመስለካ? ነገሥታት ምድሪ ግብርን ቀረጽን ካብ መን ይቕበሉ? ካብ ደቆምዶ ወይ ካብ ካልኦት?  በሎ። 26ጴጥሮስ ከዓ  ካብ ካልኦት እባ  በለ። ኢየሱስ ድማ  እምበኣር ደቆምስ ናፃ እዮም? 27ግና ምእንቲ ኸይነዕንቅፎም ናብ ባሕሪ ኼድካ መቝለብ ዓሣ ደርቢ፤ ነቲ ቕድም እትኅዞ ዓሣ ውሰድ፤ ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ሓደ ኣስታቴር ክትረክብ ኢኻ፤ ንእኡ ወሲድካ ኽንዳይን ክንዳኻን ሃቦም  በሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\