ወንጌል ማቴዎስ 18

1በታ ሰዓት እቲኣ እቶም ደቀ መዛሙርቱ  ኣብ መንግሥተ ሰማያት መን የዓቢ?  እናበሉ ናብ ኢየሱስ ቀረቡ። 2ኢየሱስ ድማ ንሓደ ሕፃን ናብኡ ጸዊዑ ኣብ ማእኸሎም ኣቖሞ እሞ ከምዙይ በለ፦ 3 እንተ ዘይተመሊስኩም ከምዝ ሕፃን እዙይውን እንተ ዘይኮይንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኸም ዘይትኣትዉ እማን እብለኩም ኣለኹ። 4እቲ ኸምዝ ሕፃን እዙይ ርእሱ ዘትሕት ንሱ እዩ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኲሉ ዝዓቢ። 5እቲ ንኸምዙይ ዝበለ ሕፃን ብስመይ ዝቕበል ንኣይ ይቕበል። 6እቲ ንሓደ ኻብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ዘስሕት ድማ እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቝ ባሕሪ እንተዝሰጥም ምሐሾ። 7 ዕንቅፋት ግድን ክመጽእ እዩ እሞ ብዛዕባ ዕንቅፋት ንዓለም ወይለኣ! ምናዳ ነቲ ብሰንኩ ዕንቅፋት ዝመጽእ ሰብ ወይለኡ! 8ኢድካ ወይ እግርኻ እንተስሓተትካ ካባኻ ቖሪጽካ ደርብያ! ምስ ክልተ ኢድካን ክልተ እግርኻን ኣብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ካብ እትድርበ ብቖራጽካ ወይ ብሓንካስካ ናብ ሕይወት ክትኣቱ ይሕሸካ። 9ዓይንኻ እንተስሓተትካ ድማ ካባኻ መዝሒቕካ ደርብያ! ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃነም እሳት ካብ እትድርበስ ነቛር ኴንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይሕሸካ። 10 መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኲልሻዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ እዮም እሞ ካብዞም ኣናእሽተይ ንሓደ እኳ ኸይትንዕቑ ተጠንቀቑ። 11ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኽደልን ከድኅንን እዩ ዝመጸ እሞ። 12እንታይ ይመስለኩም? ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ ሰብኣይ ካብኣተን ሓንቲ እንተ ጠፍኣቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣብ በረኻ ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ክደሊዶ ኣይኸይድን? 13እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ዘይጠፍኣ ተስዓን ትሽዓተን ብኣኣ የመና ከም ዝሕጐስ እማን እብለኩም ኣለኹ። 14ከምኡ ድማ ኻብዞም ኣናእሽተይ ሓደ እኳ ኽጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን። ኃውካ እንተ በደለካ 15 ኃውካ እንተ በደለካ ኼድካ ንስኻን ንሱን በይንኹም ኴንኩም መዓዶ፤ እንተ ሰምዐካ ንኃውካ ረባሕኻዮ። 16እንተ ዘይሰምዐካ ግና ኲሉ ነገር ብኣፍ ክልተ ወይ ሠለስተ መሰኻኽር እዩ ዝቐውም እሞ ኣብ ካልኣይ ጊዜ ሓደ ወይ ክልተ ምሳኻ ውሰድ። 17ንኣኣቶም እንተ ዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ፤ ንቤተ ክርስቲያን እንተ ዘይሰምዓ ግና ከም ኣረሚን ከም ዘይንሳሕ ኃጢኣተኛን ቊጸሮ። 18 እማን እብለኩም ኣለኹ፤ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩምዎ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፤ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኹምዎ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። 19- 20ክልተ ወይ ሠለስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣነ ኸዓ ኣብኡ ኣብ ማእኸሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ወይ ሠለስተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኲሉ እንተ ተሰማሚዖም ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ እማን እብለኩም ኣለኹ።  21ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ  ጐይታይ! ኃወይ እንተ በደለኒ ክንደይ ሻዕ ይቕረ ኽብለሉ? ክሳዕ ሸውዓተዶ?  በሎ። 22ኢየሱስ ድማ  ሸውዓተ ሻዕ ሰብዓ ደኣ እምበር ክሳዕ ሸውዓተ ኣይብለካን፤ 23ስለዙይ መንግሥተ ሰማያት ምሰገልገልቱ ኽጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል፤ 24ክጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ መክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኣምጽኡሉ። 25ዝፈድዮ ምስ ሰኣነ ግና እቲ ጐይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ዂሉን ክሽየጥ እሞ እቲ ዕዳ ክኽፈል ኣዘዘ። 26እቲ ኣገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ ጐይታይ! ተዓገሠኒ ደኣ እምበር ኲሉ ኽፈድየካ እየ!› እናበለ ለመኖ። 27እቲ ጐይታኡ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ራህረሀሉሞ ፈትሖ፤ ዕዳኡውን ኃደገሉ። 28እቲ ኣገልጋሊ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብጾቱ ሚእቲ ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ኣገልጋሊ ረኸበ እሞ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ!› ኢሉ ሓኒቑ ኃዞ። 29ሽዑ እቲ ብጻዩ ኣገልጋሊ ተዓገሠኒ፤ ኲሉ ኽፈድየካ እየ!› እናበለ ተደፊኡ ለመኖ። 30ንሱ ግና ኣበዮ፤ ከይዱ ድማ ኽሳዕ ዕዳኡ ዝፈድዮ ኣእሰሮ። 31እቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም የመና ኃዘኑ፤ ከይዶምውን እቲ ዝኾነ ዂሉ ነገር ንጐይታኦም ነገርዎ። 32ሽዑ እቲ ጐይታኡ ጸዊዑ ኣታ ኽፉእ ኣገልጋሊ! ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ዂሉ ዕዳኻ ኃደግኩልካ፤ 33ንስኻኸ ኸምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ኽትምሕሮ ኣይምተገብአካን?› በሎ። 34ጐይታኡ ኸዓ ተቖጢዑ ዂሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ኽሳዕ ዝፈዲ ንዘሳቕይዎ ኣኅሊፉ ሃቦ። 35 እምበኣር ንስኻትኩምውን ነፍስ ወከፍኩም ንኃዉ ኻብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃዲጉሉ ሰማያዊ ኣቦይውን ከምኡ ኽገብረኩም እዩ። 


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\