ወንጌል ማቴዎስ 19

1ኢየሱስ ነዝ ነገር እዙይ ምስ ፈጸመ ካብ ገሊላ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ምድሪ ይሁዳ በጽሐ። 2ብዙኃት ሕዝቢ ድማ ተኸተልዎ፤ ኣብኡ ኸዓ ነቶም ዝሓመሙ ኣሕወዮም። 3ፈሪሳውያን ድማ  ሰብኣይ ንሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ ይግባእ እዩ?  እናበሉ ኽፍትንዎ ናብኡ መጹ። 4- 5መሊሱ ድማ  እቲ ኻብ መጀመርታ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ኸም ዝፈጠሮም› ስለዙይ ድማ ሰብኣይ ኣቦኡን እኖኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃድ፤ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ ዝብልዶ ኣብ ኦሪት ኣየንበብኩምን ኢኹም?› 6ስለዙይ እዚኣቶም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። እምበኣር ነቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ  በሎም። 7ንሳቶም ከዓ  ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሒኣ ጽሑፍ ሂቡ ኽፈትሓ ዝኣዘዘ?  በልዎ። 8ኢየሱስ ድማ  ሙሴስ ብሰንኪ ትረት ልብኹም ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቐደልኩም እምበር ካብ መጀመርታስ ከምኡ ኣይነበረን። 9ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልእውን ዘእቱ ይዝሙ፤ ፍትሕቲ ዘእቱውን ይዝሙ› እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 10እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ  ሥርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዙይ እንተ ደኣ ኾይኑስ ዘይምውሳብ ይሐሽ  በልዎ። 11ኢየሱስ ድማ  እዝ ነገር እዙይ ነቶም ዝተውሃቦም እንተ ዘይኮይኑ ኲሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን። 12ካብ ከርሢ እኖኦም ህጽዋን ኮይኖም ዝተወለዱ ኣለዉ፤ ሰባት ህጽዋን ዝገበርዎምውን ኣለዉ፤ ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ንባዕልቶም ከም ህጽዋን ዝገበሩውን ኣለዉ፤ ነዝ ትምህርትዙይ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ  በሎም። 13ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ኽጽልየሎም ንሕፃናት ናብኡ ኣምጽኡሉ፤ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ዘምጽእዎም ገሰጽዎም። 14ኢየሱስ ግና  መንግሥተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ንሕፃናት ኅደግዎም፤ ናባይ ይምጽኡ፤ ኣይትኽልእዎም  በሎም። 15ኢዱ ምሰንበረሎም ድማ ኻብኡ ኸደ። 16እንሆ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ መጺኡ  መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስስ እንታይ ሠናይ ግብሪ ኽገብር?  በሎ። 17ኢየሱስ ከዓ  ንምንታይ ብዛዕባ ሠናይ ትጥይቐኒ? እቲ ሠናይስ ሓደ እዩ። ናብ ሕይወት ክትኣቱ እንተደሊኻስ ትእዛዛቱ ሓሉ!› በሎ። 18ንሱ ድማ  ኣየንአን እየን?  በሎ። ኢየሱስ ከዓ  ኣይትቕተል፤ ኣይትዘሙ፤ ኣይትስረቅ፤ ብሓሰት ኣይትመስክር፤ 19ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር፤ ብጻይካውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር፤  በሎ። 20እቲ ሰብኣይ ድማ  ዝተረፈኒ ደኣ እንተልዩ እምበር ነዙይ ኲሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየዮ ኣለኹ  በሎ። 21ኢየሱስ ከዓ ኸምዙይ በሎ፦  እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተ ደሊኻስ ኪድ ዘለካ ዂሉ ሃብቲ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፤ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ ነዓ ሰዓበኒ!  በሎ። 22እቲ ሰብኣይ ድማ ብዙኅ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ ነዝ ቓልዙይ ምስ ሰምዐ እናጐሃየ ኸደ። 23ኢየሱስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ  ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኣቱ ጭንቂ ኸም ዝኾነ እማን እብለኩም ኣለኹ። 24ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክኃልፍ ይቐልል እብለኩም ኣለኹ።  25ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነዙይ ሰሚዖም  መን ደኣ ኾን ክድኅን ይኽእል?  እናበሉ የመና ተገረሙ። 26ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ  እዙይ ብሰብ ኣይከኣልን እዩ፤ ብእግዚኣብሔር ግና ዂሉ ይከኣል እዩ  በሎም። 27ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ  እንሆ ንሕና ዂሉ ኃዲግና ተኸቲልናካ ኣለና፤ እንታይ ክንረክብ ኢና?  በሎ። 28ኢየሱስ ድማ  ኣቱም ዝተኸተልኩምኒ ዂሉ ኣብ ዝሕደሰሉ ጊዜ ወዲ ሰብ ኣብ ዙፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዓሠርተ ኽልተ ዙፋናት ተቐሚጥኩም ንዓሠርተ ኽልተ ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ እማን እብለኩም ኣለኹ። 29ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኣኅዋት ኣኃት ኣቦ እኖ ሰበይቲ ውሉድ ገራሁ ዝኃደገ ዂሉ ሚእቲ ዕጽፊ ኽረክብ እዩ፤ ናይ ዘለዓለም ሕይወትውን ክወርስ እዩ። 30ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅረዎት ክኾኑ እዮም፤ ዳኅረዎት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም  በሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\