ወንጌል ማቴዎስ 20

1 መንግሥተ ሰማያት ነታኽልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ክደሊ ኣንጊሁ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል። 2ምስቶም ሰብ ውዕለት ንነፍስ ወከፎም ንመዓልቲ ሓደ ዲናር ክህቦም ምስ ተሰማምዐ ክሠርሑ ናብ ኣታኽልቲ ወይኑ ሰደዶም። 3ብሠለስተ ሰዓት ምስ ወፀ ድማ ሥራሕ ዘይብሎም ካልኦት ኣብ ዕዳጋ ቐንፈዘው እንትብሉ ረአየ፤ 4ንኣኣቶም ከዓ ንስኻትኩምውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይነይ ኪዱ እሞ ሥርሑ፤ እቲ ዝግባእ ክኸፍለኩም እየ› በሎም፤ ንሳቶም ከዓ ኸዱ። 5መሊሱ ድማ ብሽድሽተን ብትሽዓተን ሰዓት ወፂኡ ኸምኡ ገበረ። 6ኣብ መበል ዓሠርተ ሓደ ሰዓት ወፂኡ ድማ ካልኦት ቐንፈዘው ዝብሉ ረኸበ፤ ንምንታይ ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ሥራሕ ኣብዙይ ቐንፈዘው እትብሉ?› በሎም። 7ንሳቶም ከዓ ውዕለት ዘውዕለና ስለ ዝሰኣንና ኢና› በልዎ። እምበኣር ንስኻትኩምውን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱሞ ሥርሑ! ዝግባእ ክኸፍለኩም እየ  በሎም። 8 ምስ መሰየ እቲ በዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ንኣዛዝ ገዝኡ ነቶም ሰብ ውዕለት ጸውዓዮም፤ ካብቶም ዳኅረዎት ጀሚርካ ኽሳዕ እቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም!› በሎ። 9እቶም ብዓሠርተ ሓደ ሰዓት ናይ መዓልቲ ዝመጹ ቐሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ። 10እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ኸዓ ካብቶም ዳኅረዎት ዝበዝኅ ዝቕበሉ መሰሎም፤ ግና ንሳቶምውን ደዲናሮም ተቐበሉ። 11- 12ምስ ተቐበሉ ኸዓ ነዞም ሓንቲ ሰዓት ዝሠርሑ ዳኅረዎት ድኻም መዓልትን ሃሩርን ምስ ዝፆርና ምሳና ኣደላደልካዮም› እናበሉ ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል ቤት ኣጕረምረሙ። 13ንሱ ኸዓ ንሓደ ኻብኣቶም ዓርከይ! ኣይዓመፅኩኻን፤ ብሓደ ዲናርዶ ኣይተሰማማዕኻንን? 14ዝብጽሓካ ደኣ ኂዝካ ኺድ፤ ነዝ ዳኅረዋይ ድማ ኽንዲ ናትካ ኽህቦ ፍቓደይ እዩ። 15ወይ ድማ ብገንዘበይ ዝደለኽዎ ኽገብርዶ ኣይግብአንን እዩ? ወይ ኣነ ሕያዋይ ስለ ዝኾንኩ ዓይንኻዶ ጠባን እዩ?› ኢሉ መለሰሉ። 16 እቶም ዳኅረዎት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ዳኅረዎት ክኾኑ እዮም፤ ጽዉዓት ብዙኃት ኅሩያት ግና ውሑዳት እዮም እሞ።  17ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ እንተሎ ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ንበይኖም ወሰዶም፤ ኣብ መንገዲ ድማ 18 እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና፤ ንወዲ ሰብ ንሊቃነ ካህናትን ንመምህራን ሕግን ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም፤ ንሳቶምውን ንሞት ክፈርድዎ እዮም። 19ነሕዛብ ኣኅሊፎም ክህብዎ ንሳቶምውን ከላግጹሉን ክገርፍዎን ክሰቕልዎን እዮም፤ ብሣልሰይቲ መዓልቲውን ክትሥእ እዩ።  20ድኅርዙይ እኖ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመነቶ። 21ኢየሱስ ከዓ  እንታይ ትደልዪ?  በላ። ንሳ ድማ  እዞም ክልተ ደቀይ ኣብ መንግሥትኻ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ኽቕመጡ ግበረለይ!  በለቶ። 22ኢየሱስ ግና መሊሱ  እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፤ እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ኽትሰትዩዶ ትኽእሉ?  በሎም። ንሳቶም ድማ  እወ ንኽእል!  በልዎ። 23ኢየሱስ ከዓ  ጽዋዐይስ ክትሰትዩ ኢኹም፤ ኣብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም ሰማያዊ ኣቦይ ዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህብ  በሎም። 24እቶም ዓሠርተ ደቀ መዛሙርቱ ነዙይ ሰሚዖም በቶም ክልተ ኣኅዋት ኰረዩ። 25ስለዙይ ኢየሱስ ጸዊዑ  ነኣሕዛብ እቶም ሹመኛታቶም ከም ዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። 26 ኣባኻትኩም ግና ኸምዙይ ኣይኮነን፤ እቲ ኻባኻትኩም ክዓቢ ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን። 27እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን። 28ወዲ ሰብውን ከገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት ቤዛ ገይሩ ክህብን ደኣ እምበር ከገልግልዎ ኣይመጸን እሞ  በሎም። 29ካብ ኢያሪኮ ኽወፁ እንተለዉ ኸዓ ብዙኃት ሰባት ተኸተልዎ። 30እንሆ ድማ ኽልተ ዓይነ ስዉራት ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጦም ነበሩ እሞ ኢየሱስ የኃልፍ ከም ዘሎ ሰሚዖም  ኦ ጐይታ! ወዲ ዳዊት መሓረና!  እናበሉ ጸርሑ። 31እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕ ክብሉ ገሰጽዎም፤ ንሳቶም ግና  ኦ ጐይታ! ወዲ ዳዊት! መሓረና!  እናበሉ ኣበርቲዖም ጸርሑ። 32ኢየሱስ ደው ኢሉ ጸውዖም፤  እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ?  በሎም። 33ንሳቶም ድማ  ጐይታይ! ኣዒንትና ክኽፈታ!  በልዎ። 34ኢየሱስ ድማ ራህርሀሎም ኣዒንቶምውን ዳህሰሰ እሞ ሽዑ ረአዩ፤ ተኸተልዎውን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\