ወንጌል ማቴዎስ 21

1ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ በጽሑ፤ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ 2 ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ፤ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ኽትረኽቡ ኢኹምሞ ፈቲሕኹም ኣምጽኡለይ። 3ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮም ኣሎ› በልዎ፤ ሽዑ ኽሰዶም እዩ  በሎም። 4- 5እዝ ዂሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ  ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉሥኪ የዋህን ጻድቕን ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተቐሚጡ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ!› በልዋ  ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 6ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። 7ነታ ኣድግን ነታ ዒሉን ኣምጽኡሉ፤ ኽዳውንቶም ድማ ኣብ ዝባነን ጐዝጐዙሉ፤ ኢየሱስ ከዓ ተቐመጠ። 8እቶም ሕዝቢ ብምሉኦም ድማ ኽዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ፤ ኻልኦትውን ካብ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ይንስንሱ ነበሩ። 9እቶም ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድኅሪኡውን ዝስዕቡ ሕዝቢ ኸዓ ዓው ኢሎም  ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ! ሆሣዕና ኣብ ኣርያም!  እናበሉ ይጸርሑ ነበሩ። 10ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ኸዓ ዂላ እታ ኸተማ  መን እዩ እዙይ?  እናበለት ተናወጸት። 11እቶም ሕዝቢ ድማ  እዙይ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ ዝመጸ ነቢይ ኢየሱስ እዩ  በሉ። 12ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሸጡን ዝዕድጉን ንዝነበሩ ዂሎም ኣባረሮም። ጠረጴዛታት መሽረፍትን መናብር ሸየጥቲ ርግብንውን ገልበጠ። 13 ቤተይ ቤተ ጸሎት ክብሃል እዩ› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ፤ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓሉትን ሰረቕትን ገበርኩምዎ!  በሎም። 14ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ዕዉራትን ሓንካሳትን ናብኡ መጹ፤ ንሱ ድማ ኣሕወዮም። 15ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ግና ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ሕፃናትውን ኣብ ቤተ መቕደስ ዓው ኢሎም  ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት!  እንትብሉ ሰሚዖም ተናደዱ። 16 እዞም ቈልዑ ዝብልዎዶ ትሰምዕ ኣለኻ?  በልዎ፤ ኢየሱስ ከዓ  እወ እቲ ካብ ኣፍ ቈልዑ ን ሕፃናትን ምስጋና ኣዳለኻ› ዝብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም?  በሎም፤ 17ኃዲጉዎም ድማ ኻብታ ኸተማ ወፂኡ ናብ ቢታንያ ኸደ፤ ኣብኡውን ኃደረ። 18ንግሆ ናብ ከተማ ኽምለስ እንተሎ ጠመየ፤ 19ኣብ ጥቓ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ፤ እንተኾነ ቖጽሊ ጥራሕ እምበር ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ  ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ!  በላ፤ እታ ኦም በለስ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት። 20ደቀ መዛሙርቱ ድማ ርእዮም  እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት!  እናበሉ ተገረሙ። 21ኢየሱስ ከዓ  እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ እምነት እንተ ሃልያትኩም እሞ እንተዘይተጠራጢርኩም እዛ ዕፀ በለስ ከም ዝኾነቶ ጥራሕ ኣይኮነን እትገብሩ፤ ነዝ እምባዙይ ተልዒልካ ናብ ባሕሪ ተወርወር!› እንተ በልኩምዎ ክኾነልኩም እዩ። 22ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩምዎ ዂሉ ኽትቅበሉ ኢኹም  ኢሉ መለሰሎም። 23ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኽምህር እንተሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ሕዝብን ናብኡ መጺኦም  በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ትገብር ኣለኻ? ነዝ ሥልጣን እዙይከ መን ሃበካ?  በልዎ። 24ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም፦  ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም፤ ነዚኣ እንተ ነጊርኩምኒ ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። 25ጥምቀት ዮሓንስ ካበይ እዩ? ካብ ሰማይ ድዩ ወይ ካብ ሰብ?  ንስንሳቶም ከዓ ኸምዙይ እናበሉ ተዘራረቡ፤  ካብ ሰማይ እንተ በልናዮ ስለምንታይ ድኣ ዘይኣመንኩምዎ?› ኽብለና እዩ፤ 26ካብ ሰብ እንተ በልናዮ ድማ ንዮሓንስ ኲሎም ከም ነቢይ ስለ ዝርእይዎ ነቶም ሕዝቢ ንፈርሖም ኢና።  27ንኢየሱስ ከዓ  ኣይንፈልጥን!  ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ  ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን!  በሎም። 28ቀጺሉ ኢየሱስ  እንታይ ይመስለኩም? ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ፤ ናብቲ ቐዳማይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይኒ ውፈር እሞ ሥራሕ › በሎ። 29ንሱ ኸዓ እምቢ › ኢሉ መለሰ፤ ደኃር ግና ተናሲሑ ወፈረ። 30ናብቲ ኻልኣይ ቀሪቡ ኸዓ ኸምኡ በሎ፤ ንሱ ድማ እሺ ጐይታይ › በሎ፤ ግና ኣይወፈረን። 31ካብ ክልቲኦም ኣየናይ እዩ ፍቓድ ኣቦኡ ዝመልአ?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  እቲ ቐዳማይ  በልዎ፤ ኢየሱስ ድማ  ተቐበልቲ ቐረጽን ኣመንዝራታትን ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታው ከም ዝቕድሙኹም እማን እብለኩም ኣለኹ። 32ዮሓንስ ብመንገዲ ጽድቂ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረ እሞ ተቐበልቲ ቐረጽን ኣመንዝራታትን ደኣ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩምስ ኣይኣመንኩምዎን፤ ነዙይ ምስ ረአኹምውን ተናሲሕኹም ብእኡ ኣይኣመንኩምን  በሎም። 33ካልእ ምስላውን ስምዑ   ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ፤ ሓፁር ሓፀሮ፤ መጽመቕ ድማ ዀዓተሉ፤ መሐለዊ ደብሪ ሠርሐሉ፤ ንሓረስቶት ብብላዕ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ኸደ። 34ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ካብ ፍረ ወይኑ ኸምጽኡሉ ኣገልገልቱ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኸ። 35እቶም ሓረስቶት ከዓ ነቶም ኣገልገልቱ ኂዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም፤ ንገሊኦም ቀተልዎም፤ ንገሊኦምውን ብእምኒ ቐጥቀጥዎም። 36ከምኡውን ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝኁ ኻልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ፤ ንኣኣቶምውን ከምኡ ገበርዎም። 37ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንወደይስ ይኃፍርዎ ይኾኑ› ኢሉ ወዱ ናብኣቶም ለኣኸ። 38እቶም ሓረስቶት ግና ነቲ ወዱ ምስ ረአይዎ ንስንሳቶም እንሆ እቲ ወራሲኡ እዙይ እዩ፤ ንዑ ንቕተሎሞ ርስቱ ኽንወርስ› ተበሃሃሉ። 39ኂዞም ድማ ኻብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣውፂኦም ቀተልዎ። 40እቲ ጐይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸ ነቶም ሓረስቶት እቲኣቶም እንታይኮን ይገብሮም?  41ንሳቶም ከዓ  ነቶም ክፉኣት ብኽፉእ የጥፍኦም፤ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ ፍሪኡ በብጊዜኡ ንዝህብዎ ኻልኦት ሓረስቶት ብብላዕ ይህቦም  በልዎ። 42ኢየሱስ ከዓ፦  እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ፤ እዙይ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ፤ ነዒንትናውን ዘደንቕ እዩ፤› ዝብልዶ ኣብ መጻሕፍቲ ኸቶ ኣየንበብኩምን? በሎም። 43 ስለዙይ ድማ እታ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ከም እትውሰድ ፍሪኣ ንዘፍሪ ሕዝቢውን ከም እትወሃብ እብለኩም ኣለኹ፤ 44ኣብቲ እምኒ እቱይ ዝወደቐይቕጥቀጥ፤ እቲ እምኒ እቱይ ዝወደቕ ድማ ይጭፍለቕ  በሎም። 45ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኣቶም ከም ዝተዛረበ ፈለጡ። 46ክኅዝዎ ድማ ደለዩ፤ ግና እቶም ሕዝቢ ኸም ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ንኣኣቶም ፈርኅዎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\