ወንጌል ማቴዎስ 26

1ኢየሱስ እዝ ዂሉ ነገር ተናጊሩ ምስ ወድአ ንደቀ መዛሙርቱ 2 ድኅሪ ኽልተ መዓልቲ ፋሲካ ኸም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም፤ ንወዲ ሰብ ድማ ኽስቀል ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም  በሎም። 3ሽዑ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ሕዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝብሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ። 4ንኢየሱስ ብተንኰል ኂዞም ክቐትልዎ ድማ ተማኸሩ። 5እንተኾነ  ኣብ ማእኸል ሕዝቢ ሁከት ምእንቲ ኸይለዓል ብበዓል ኣይኹን  በሉ። 6ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም እንተሎ 7ሓንቲ ሰበይቲ ብዙኅ ዝዋግኡ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሠርሐ ብልቃጥ ኂዛ ናብኡ መጸት፤ ኣብ ማእዲ ተቐሚጡ እንተሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። 8- 9ደቀ መዛሙርቱ ግና ነዙይ ርእዮም ተቖጥዑ እሞ  እዛ ሰበይቲ ኽንድዙይ ዝኣክል ሽቱ ንምንታይ ኣጥፍአት? ብብዙኅ ዋጋ ተሸይጡዶ ንድኻታት ግዳ ኣይምተውሃበን ነይሩ?  በሉ። 10ኢየሱስ ግና ነዙይ ፈሊጡ  እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ እያ ዝገበረትለይ፤ ስለምንታይ ተጕህይዋ ኣለኹም? 11ድኻታትስ ኲልሻዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ፤ ኣነ ግና ዂሉ ጊዜ ምሳኻትኩም የለኹን። 12እዝ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ኽቡር ሽቱ ግና ንቐብረይ ኢላ እያ ዝገበረቶ። 13እዝ ወንጌል እዙይ ኣብ ዝስበኸሉ ዂሉ ዓለም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ንመዘከሪኣ ኸም ዝንገር እማን እብለኩም ኣለኹ  በሎም። 14ሽዑ እቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝተብሃለ ሓደ ኻብቶም ዓሠርተ ኽልተ ናብ ሊቃነ ካህናት ከይዱ 15 ኣነ ንኢየሱስ ኣኅሊፈ ኽህበኩምስ እንታይ ትህቡኒ?  በሎም። ንሳቶም ኸዓ ሠላሳ ቕርሺ ሃብዎ። 16ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ኣኅሊፉ ኽህቦ ምችው ጊዜ ይደሊ ነበረ። 17በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ በዓል ፋሲካ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም  ድራር ፋሲካ ኽትበልዕስ ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ?  በልዎ። 18ንሱ ድማ  ናብ ከተማ ኸይድኩም ንገለ ሰብ መምህር! ጊዜይ ቀሪቡ እዩ እሞ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ኣብ ገዛኻ ፋሲካ ኸብዕል እየ ይብል ኣሎ በልዎ› በሎም። 19እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ፤ ድራር ፋሲካውን ኣዳለዉ። 20ምስ መሰየ ምስቶም ዓሠርተ ኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። 21እናበልዑ እንተለዉ ኸዓ  ካባኻትኩም ሓደ ኣኅሊፉ ኸም ዝህበኒ እማን እብለኩም ኣለኹ፤  በሎም። 22ንሳቶም ከዓ ብዙኅ ጐሃዩ፤ ነፍስ ወከፍውን  ጐይታይ! ኣነ ደኾን እኸውን?  ክብልዎ ጀመሩ። 23ኢየሱስ መሊሱ  እቲ ኢዱ ኣብ ጻሕሊ ምሳይ ዝጸብሕ ንሱ እዩ ኣኅሊፉ ዝህበኒ። 24ወዲ ሰብ ከምቲ ብዛዕባኡ ዝተጽሓፈ ኽመውት እዩ፤ ነቲ ንወዲ ሰብ ኣኅሊፉ ዝህቦ ሰብ ግና ወይልኡ! እቲ ሰብ እቱይ ከም ዘይተወልደ ምሐሾ ነይሩ።  25እቲ ዘትኅዞ ይሁዳ ድማ  መምህር! ኣነ ደኾን እየ?  ኢሉ ጠየቖ፤ ኢየሱስ ከዓ  ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ  በሎ። 26እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ ኅብስቲ ኣልዓለ፤ ኣመስጊኑ ድማ ቖሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ  እዙይ ሥጋይ እዩ፤ እንኩ ብልዑ  ኢሉ ሃቦም። 27- 28ከምኡውን ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ  እዙይ ምእንቲ ብዙኃት ንኅድገት ኃጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዙይ ኲልኻትኩም ስተዩ  ኢሉ ሃቦም። 29 ድኅሪ ሕዚ ኽሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግሥቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ከም ብሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዝ ፍረ ወይኒ እዙይ ከቶ ኸም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ፤  ድማ በሎም። 30ናይ ምስጋና መዝሙር ምስ ዘመሩ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ። 31ሽዑ ኢየሱስ  ነቲ ጓሳ ኽቐትሎ እየ፤ እተን መጓሰ ኣባጊዕ ድማ ፋሕ ክብላ እየን፤› ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ዂልኻትኩም ክትክሕዱኒ ኢኹም። 32ምስ ተሣእኩ ግና ናብ ገሊላ ኽቕድመኩም እየ  በሎም። 33ጴጥሮስ ከዓ  ኲላቶም እኳ እንተኸሓዱኻ ኣነስ ፈጺመ ኣይክሕደካን!  ኢሉ መለሰሉ። 34ኢየሱስ ከዓ  በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ እንተይነቀወ ሠለስተ ሻዕ ከም እትኽሕደኒ እማን እብለካ ኣለኹ  በሎ። 35ጴጥሮስ ግና  ምሳኻ ደኣ እመውት እምበር ከቶ ኣይክሕደካን እየ!  በሎ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርትውን ኲላቶም ከምኡ በሉ። 36ድኅርዙይ ኢየሱስ ምስኣቶም ጌቴሴማኒ ናብ እትብሃል ቦታ ኸደ፤ ንደቀ መዛሙርቱ ድማ  ናብቱይ ከይደ ኽሳዕ ዝጽሊ ኣብዙይ ጽንሑ!  በሎም። 37ንጴጥሮስን ንኽልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ምስኡ ተማሊኡ ክትክዝን ክኃዝንን ጀመረ። 38ሽዑ  ነፍሰይ ብኃዘን ክሳዕ ሞት በጺሓ ኣላሞ ኣብዙይ ጽንሑ፤ ምሳይውን ንቕሑ፤  በሎም። 39ቁሩብ ርኅቅ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ፤  ኦ ኣቦይ! እዙይ ዝከኣል እንተ ኾይኑስ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ትኅለፍ! ግና ከም ፍቓደይ ዘይኮነስ ከም ፍቓድካ ይኹን  በለ። 40ናብ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተመለሰ ኸዓ ደቂሶም ረኸቦም እሞ ንጴጥሮስ ድማ  ክሳዕ ኽንድዙይዶ ሓንቲ ሰዓት እኳ ምሳይ ምንቃሕ ኣይትኽእሉን? 41እምበኣር ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ ንቕሑን ጸልዩን፤ መንፈስ ድልዊ እዩ፤ ሥጋ ግና ድኹም እዩ  በሎም። 42ካልኣይ ጊዜ ኸይዱ ኸዓ  ኦ ኣቦይ! እዛ ጽዋዕ እዚኣ እንተይሰተኽዋ ኽትኃልፍ ዘይከኣል እንተ ኾይኑስ ፍቓድካ ይኹን!  እናበለ ደጊሙ ጸለየ። 43እንደገና ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተመሊሱ ኸዓ ኣዒንቶም ባዕዚዘን ስለ ዝነበራ ደቂሶም ረኸቦም። 44ኃዲግዎም ከይዱውን ከምቲ ቕድም ኢልዎ ዝነበረ ቓል ንሣልሳይ ጊዜ ጸለየ። 45ሽዑ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ተመሊሱ  ሕዚውን ገና ደቂስኩምን ዓሪፍኩምንዶ ኣለኹም? እምበኣር ወዲ ሰብ ናብ ኢድ ኃጥኣን ኣኅሊፎም ዝህቡሉ ሰዓት በጺሑ እዩ። 46ተሥኡ ንኺድ! እቲ ኣኅሊፉ ዝህበንውን እንሆ ቐሪቡ ኣሎ!  በሎም። 47ገና እዙይ ክዛረብ እንተሎ እንሆ ይሁዳ ሓደ ኻብቶም ዓሠርተ ኽልተ መጸ፤ ምስኡ ድማ ብሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ሕዝብን ዝተልኣኹ ሰይፍታትን ኣብትርትን ዝኃዙ ብዙኃት ሰባት መጹ። 48እቲ ኣኅሊፉ ዝህቦ ኸዓ  እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ እሞ ኃዝዎ!  ኢሉ ምልክት ሂብዎም ነበረ። 49ሽዑ ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ  ሰላም መምህር!  ኢሉ ሰዓሞ። 50ኢየሱስ ከዓ  ዓርከይ! ዘምጽአካ ግበር!  በሎ ሽዑ ቐሪቦም ንኢየሱስ ኃዝዎ። 51እንሆ ኻብቶም ምስ ኢየሱስ ዝነበሩ ሓደ ሰይፉ መዚዙ ነቲ ኣገልጋሊ ሊቀ ካህናት ወቕዖ፤ እዝኑውን ቖረጾ። 52ሽዑ ኢየሱስ  ሰይፊ ዘልዕሉ ዂሎም ብሰይፊ እዮም ዝጠፍኡ እሞ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ። 53ኣነ ነቦይ ክልምኖ ዘይከኣለኒ ንሱ ኸዓ ኻብ ዓሠርተ ኽልተ ሠራዊት ዝበዝኁ መላእኽቲ ብቕጽበት ክሰደለይ ዘይኽእልዶ ይመስለካ? 54እቶም ከምዙይ ክኸውን ኣለዎ› ዝብሉ መጻሕፍቲ ደኣ ከመይ ኢሎም ክፍጸሙ እዮም?  በሎ። 55በታ ሰዓት እቲኣ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ  ከም ንሰራቒዶ ብኣስይፍትን ብኣብትርትን ክትኅዙኒ መጺእኹም? ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቅደስ ተቐሚጠ እምህር ነይረ፤ ግና ሽዑ ኣይኃዝኩምንን። 56እዝ ዂሉ ዝኾነ ግና መጻሕፍቲ ነቢያት ምእንቲ ኽፍጸሙ እዩ  በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ዂሎም ኃዲጎምዎ ሃደሙ። 57እቶም ንኢየሱስ ዝኃዝዎ ኸዓ ናብቲ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ናብ እንዳ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። 58ጴጥሮስ ግና ኽሳዕ እቲ ቕጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ብርሑቕ ሰዓቦ፤ ናይቲ ነገር መወዳእታ ምእንቲ ኽርኢውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስቶም ሓሻኽር ተቐመጠ። 59ሊቃነ ካህናትን እቲ ባይቶን ከዓ ንኢየሱስ ምእንቲ ኽቐትልዎ ሓሰውቲ መሰኻኽር ደለዩ፤ 60እንተኾነ ኣይረኸቡን፤ ብዙኃት ሓሰውቲ መሰኻኽር እኳ እንተ ቐረቡ ሓንቲ በደል ኣይረኸቡሉን። 61ደኃር ግና ኽልተ ቐሪቦም  እዝ ሰብ እዙይ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ ብሠለስተ መዓልቲ ኽሓንጾ እኽእል እየ› ኢሉ ተዛሪቡ እዩ  በሉ። 62እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ተሢኡ  ነዝ ኣብ ልዕሌኻ ዝምስክርዎ ዘለዉስ ሓንቲ እኳዶ ኣይትምልሰሉን?  በሎ። 63ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ  ንስኻ እቲ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ዄንካስ ክትነግረና በቲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣማኅጽነካ ኣለኹ!  በሎ። 64ኢየሱስ ከዓ  ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ፤ ድኅሪ ሕዚ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ኃይሊ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ኽትርእይዎ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ  በሎ። 65- 66ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳኑ ቐዲዱ  እንሆ ንእግዚኣብሔር ይጻረፍ ኣሎ፤ ጸርፉውን ሰሚዕኹም ኣለኹም፤ እንታይ ምስክር የድልየና እንታይከ ትብሉ?  በለ። ንሳቶም ከዓ  ሞት ይግብኦ!  ኢሎም መለሱሉ። 67ሽዑ ኣብ ገጹ እንትፍ በሉሉ፤ ገሊኦም ድማ ወቕዕዎ። 68 ኦ መሢሕ! መን እዩ ዝወቕዐካ? እስኪ ተነበየልና?  እናበሉ ኸዓ ይጸፍዕዎ ነበሩ። 69ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ መረባ ተቐሚጡ እንተሎ ሓንቲ ገረድ መጺኣ  ንስኻውን ምስቲ ኢየሱስ ገሊላዊ ኔርካ ኢኻ!  በለቶ። 70ንሱ ኸዓ  እዝ እትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ!  እናበለ ኣብ ቅድሚ ዂሎም ከሓደ። 71ናብቲ ኣፍደገ ምስ ወፀ ኸዓ ሓንቲ ኻልእ ገረድ ረአየቶ፤ ኣብኡ ንዝነበሩ ድማ  እዙይ ምስ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ነይሩ እዩ!  በለቶም። 72ንሱ ኸዓ  ነዝ ሰብ እዙይ ኣይፈልጦን እየ!  ኢሉ ንኻልኣይ ጊዜ ኸሓደ፤ መሓለውን። 73ድኅሪ ቑሩብ ጊዜ ድማ እቶም ደው ኢሎም ዝነበሩ ንጴጥሮስ  ንስኻ እማን ኻብኣቶም ኢኻ፤ ዘረባኻ የፍልጠካ ኣሎ  በልዎ። 74ሽዑ ንሱ  ነቲ ሰብ እቱይ ኣይፈልጦን እየ!  ኢሉ ኽምሕልን ንባዕሉ ኽረግምን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ደርሆ ነቀወ። 75ጴጥሮስ ድማ ነቲ ኢየሱስ  ደርሆ እንተይነቀወ ሠለስተ ሻዕ ኽትክሕደኒ ኢኻ  ዝበሎ ቓል ዘከረ። ናብ ደገ ወጺኡ ድማ ኣምሪሩ በኸየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\